Akce

prof. B. Rezek: Krásy korelativní mikroskopie [Fyz. čtvrtek]

Termín: 2. 11. 202316:15
Místo: T2:D3-209, FEL ČVUT, Technická 2, P-6
Odkaz: Odkaz na web
Korelativní mikroskopie je moderní obor, jehož podstatou je kombinace různých mikroskopických a spektroskopických měřících metod. Představíme námi hojně používané kombinace metod mikroskopie atomárních sil, mikroskopie s Kelvinovou sondou, elektronové mikroskopie a optické spektroskopie. Výsledný komplexní soubor dat umožňuje trojrozměrné obrazové vizualizace a detailní analýzu korelující mikrostrukturní, chemické, mechanické, elektronické a magnetické vlastnosti na konkrétním místě vzorku. Aplikace těchto metod tak sahají od biologie po analýzu polovodičů, nanomateriálů, a jejich rozhraní. Ukážeme si různé příklady.

02.11.2023, 16.15, T2:D3-209, FEL ČVUT, Technická 2, P-6

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk