Akce

Setkání proděkana pro doktorské studium a výzkum s novými doktorandy

Termín: 12. 9. 2023
Odkaz: Odkaz na web
Nejen pro nově nastupující doktorandy bude konáno informativní a motivační setkání s proděkanem pro doktorské studium a výzkum FEL ČVUT v Praze.

12.09.2023, 13.00 - 14.00, Posluchárna T2:D3 - 309, FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk