Akce

Dr.rer.nat. L. Palatinus: Elektronová difrakce jako nástroj pro určování struktur nanokrystalů [F¼]

Termín: 23. 11. 202316:15
Místo: T2:D3-209, FEL ČVUT, Technická 2, P-6, online: https://www.facebook.com/events/1457623378355600/
Odkaz: Odkaz na web
Posviťme si na to elektrony: elektronová difrakce jako nástroj pro určování struktur nanokrystalů

Znalost atomárních struktur pevných krystalických látek je jedním z pilířů moderní materiálové vědy. Více než jedno století byla k určování krystalových struktur používána téměř výhradně difrakce rentgenového záření. Až v posledním desetiletí došlo k rozmachu alternativní metody - analýzy difrakce elektronů. Použití elektronů místo rentgenového záření přináší řadu komplikací, ale i jednu podstatnou výhodu - pomocí elektronů se můžeme „dívat“ na krystaly o objemu až miliardkrát menším než co umožňují metody využívající rentgenové záření. Díky tomu dnes můžeme určovat struktury nanokrystalických materiálů, směsí látek, struktury jednotlivých komponent léčivých forem přímo z tablet podávaných pacientům a další donedávna nemožné analýzy.
V přednášce se seznámíme se základními principy určování krystalových struktur, s principem a specifiky určování struktur pomocí difrakce elektronů a projdeme některé nejzajímavější aplikace a výsledky v široké škále vědních oborů od analýzy slitin nebo minerálů přes katalyzátory, farmaceutika až k strukturám bílkovin.

23.11.2023, 16.15, T2:D3-209, FEL ČVUT, Technická 2, P-6, online: https://www.facebook.com/events/1457623378355600/

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk