Akce

Výroba plošných spojů (přednáška)

Termín: 5. 4. 2024
Odkaz: Odkaz na web
Katedra mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze ve spolupráci s firmou PRAGOBOARD
pořádá v rámci předmětu celofakultní nabídky Principy a pravidla elektronického návrhu (A0B34PPN) nejen pro studenty, ale i pro odbornou veřejnost přednášku na téma:

VÝROBA PLOŠNÝCH SPOJŮ

PŘEDNÁŠÍ: Ing. Oldřich ŠIMEK - PRAGOBOARD, s. r. o.

PROGRAM:
- Přehled technologií výroby plošných spojů od dvojstranných desek až po HDI (High Density Interconnect)
- Sekvenční laminace, flex, flexrigid, coppercoins, …
- Popis technologických možností firmy PRAGOBOARD
- Diskuse

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:
Pátek 5.4.2024 9:15
posluchárna T2: C3 - 135 (FEL v Dejvicích)

Za firmu Pragoboard:
Ing. Oldřich Šimek

Za katedru mikroelektroniky
Ing. Vít Záhlava, CSc.

05.04.2024, 09.15 - 12.30, T2: C3 - 135 (FEL v Dejvicích)

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk