Novinky

Cena Wernera von Siemense 2020 pro Lukáše Janotu

Třiadvacátý ročník prestižní Ceny Wernera von Siemense, kterou český Siemens oceňuje nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce, proběhl v podmínkách koronavirové pandemie. To nijak neovlivnilo kvalitu přihlášených prací, která byla podle porotců mimořádně vysoká. O to více nás těší, že se mezi autory nejlepších prací a projektů z oblasti technických a přírodovědných oborů prosadil Ing. Lukáš Janota, nyní doktorand na kat. ekonomiky, manažerství a humanitních věd.

Absolvent studijního programu Elektrotechnika, energetika a management (EEM) ve své diplomové práci pod vedením Ing. Tomáše Králíka, Ph.D. zkoumal možnosti budoucího energetického využití vyřazených bateriových článků z elektromobilů. Primárně slouží tyto bateriové systémy jako „úložiště“ energie pro pohon motoru elektrických či hybridních vozidel. V rámci druhotného života však mohou být tyto články využity ve velkokapacitních bateriových úložištích o instalovaných výkonech a skladovacích kapacitách v řádech jednotek MW a MWh. Úložiště pak lze využívat k aktivnímu řízení činného výkonu a frekvence v přenosové soustavě, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti a celkové stability chodu přenosové soustavy Česka. V rámci matematického modelu autor zpracoval i proces degradace bateriových článků i veškeré ekonomické aspekty provozu této moderní technologie. Bylo tedy možno přesně stanovit její ekonomickou náročnost.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk