Novinky

Laboratoř ticha

V halových laboratořích Fakulty elektrotechnické vzniká funkční segment Laboratoře ticha, který bude součástí pavilonu České republiky na výstavu EXPO 2015 MILÁN.

V halových laboratořích Fakulty elektrotechnické vzniká funkční segment Laboratoře ticha, který bude součástí pavilonu České republiky na výstavu EXPO 2015 MILÁN.

Instalace vzniká v prostorách Institutu intermédií ČVUT v Dejvicích, kde roste díky silným zářivkám a automatickému pěstebnímu systému naprosto funkční lesní biotop. Je to přibližně jedna čtvrtina z celkových 12m2, které uvidí návštěvníci českého pavilónu v Miláně. Rostliny jsou osázené do bílých futuristických květníků amorfních tvarů, atmosféru lesa evokuje šumění listí a cvrkot hmyzu. Dění v lese snímají v reálném čase miniaturní kamery. V počítači se živý stream obohacuje o prvky rozšířené reality, popis a informace o rostlinách a promítá na velkou projekční plochu.

Expozici připravuje společnost Full Capacity ve spolupráci s ČVUT. Do projektu zapojilo hned několik pracovišť Fakulty architektury ČVUT včetně ateliéru doc. Vladimíra Soukenky a ateliéru prof. Mariana Karla, kde působí hlavní autoři návrhu David Sivý a Jan Tůma. Na projektu se dále podílí Fakulta elektrotechnická ČVUT, především její Institut intermédií, a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov. Mezioborová a meziinstitucionální spolupráce jsou jedním z významných přínosů projektu, jehož výtvarná i technická úroveň dokládá vysokou úroveň kvality vysokoškolského studia na ČVUT.

Součástí futuristické laboratoře jsou kromě živých rostlin také projekční plochy a kamerový systém. Ten bude interaktivně reagovat na pohyb návštěvníků a umožní jim mimo jiné nahlédnout do jinak pouhým okem neviditelného světa rostlinných buněk. Systém bude nejen originální podívanou do živého ekosystému, ale bude také po celou dobu sbírat data pro následnou vědeckou činnost botaniků. Kromě svého hlavního cíle – představit les jako významné místo duchovního odpočinku – chce instalace návštěvníkům nastínit atraktivní a přístupnou formou i vědecký pohled na český lesní ekosystém.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk