Novinky

Tři ze čtyř Cen rektora získali vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT

Věda a výzkum

Za technické řešení k měření mobilních sítí i vynikající doktorské práce přínosné v oboru počítačového vidění letos putují Ceny rektora ČVUT na Fakultu elektrotechnickou ČVUT. Oceněn byl tým expertů z katedry telekomunikační techniky tvořený dr. Zbyňkem Kocurem, dr. Ondřejem Vondroušem, Ing. Ondřejem Votavou a dr. Jiřím Hájkem. Za své disertační práce pak dostali cenu Tomáš Hodaň a Dmytro Mishkin z katedry kybernetiky FEL ČVUT. Ceny byly uděleny za rok 2021, slavnostní předání se uskuteční v létě.

Čtyřčlenný tým expertů zvítězil v kategorii aplikace výsledků výzkumné práce v praxi. „Měřicí systém F-Tester® je vyvíjen 12 let. Na samotném řešení F-Tester® 4drive-box pro měření mobilních sítí, za které dostáváme ocenění, pracujeme 4 roky,“ sdělil k produktu Kocur s tím, že předloni bylo prodáno dohromady 12 kusů. Jedenáct zakoupil Český telekomunikační úřad, jeden putoval do telekomunikační firmy Cetin. Kocur poznamenal, že úřadu jednotky F-Tester® 4drive-box slouží k ověřování kvalitativních parametrů mobilních sítí čtvrté a páté generace. „Cetin zase náš box používá nejen k ověřování kvality jim spravovaných sítí, ale využívají jeho unikátních schopností pro optimalizaci parametrů celé mobilní sítě,“ popsal výzkumník. Tým z FEL podle něj systém nadále vylepšuje.

Výrazný a mezinárodně uznávaný přínos v rozpoznávání a 3D lokalizace objektů z RGB a RGB-D snímků, tedy barevných snímků s hloubkou, má doktorská práce Tomáše Hodaně nazvaná Pose Estimation of Specific Rigid Objects. „Práce se zaměřuje především na problematické objekty se symetriemi a objekty bez textury, které jsou mimo jiné běžné v průmyslových aplikacích,“ popsal Hodaň. Výsledky již úspěšně obhájené práce byly průběžně publikovány na špičkových mezinárodních konferencích počítačového vidění a digitálního zpracování obrazu a robotiky – například CVPR, ECCV či IROS. Články publikované během přípravy disertace pak podle Hodaně získaly více než 1300 Google Scholar citací. Hodaň nyní pracuje ve společnosti Meta ve Washingtonu.

Skvělé výsledky přinesl i výzkum v rámci disertační práce Learning and Crafting for the Wide Multiple Baseline Stereo. Autor Dmytro Mishkin z katedry kybernetiky uvedl, že první sférou, kde může jeho práce pomoci, jsou 3D rekonstrukce. „Představte si, že chcete vytvořit počítačovou hru, která se odehrává na ČVUT. Můžete vzít telefon, pořídit video nebo několik fotografií a získat 3D model ČVUT, který použijete ve své počítačové hře. Díky mé práci je tento algoritmus robustnější a k dosažení stejné kvality vyžaduje méně fotografií,“ vysvětlil Mishkin. Další aplikací je podle jeho slov rozpoznávání míst. “Pokud máte fotografii nějakého místa a chcete ho najít, použijete algoritmy, které jsem pomohl vylepšit,” popsal vědec. Významná část Mishkinovy práce se pak podle jeho slov týkala i pečlivého návrhu experimentů pro vyhodnocení stávajících algoritmů a modelů pro 3D rekonstrukci.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk