Novinky

Na FEL ČVUT vznikla moderní učebnice elektroniky pro 21. století

Pro studenty a studentky Pro uchazeče a uchazečky

Se studiem elektroniky pomáhá on-line učebnice připravená docentem Jiřím Hospodkou z katedry teorie obvodů Fakulty elektrotechnické ČVUT. Textovou složku o stovkách stran doplňují výuková videa a webová aplikace pro analýzu elektrických obvodů realizovaná Hospodkovými studenty. Aplikace umožňuje ověřit si zákony elektroniky “v praxi”. Materiály cílí na student(k)y FEL ČVUT a dalších technických vysokých škol, částečně ji však využijí už i středoškoláci a středoškolačky.

„Materiály vznikaly postupně, do nynější podoby se dostaly za posledních dva a půl roku. Urychlila to pandemie covidu-19 - tato forma učebnice se ukázala být velmi dobrá. Původní, v podstatě přednáškové materiály jsem začal vylepšovat a doplňovat o text, aby se z něj dalo lépe učit při samostudiu,“ popsal docent Hospodka. „Už jsou to více méně výukové materiály, během pandemie k nim přibyla i audio složka,“ podotkl vědec.

Učebnice je provázána s výukovými videi na YouTube. „Link navíc odkáže uživatele na přesný čas, v němž vysvětluji na videu danou problematiku,“ upozornil Hospodka. Zdůraznil, že téměř všechny elektronické obvody z učebnice i výukových videí, pak mohou studenti a studentky ověřovat a analyzovat právě pomocí webové aplikace. Materiály, videa i aplikace jsou volně přístupné komukoliv.

 „Výhoda je v tom, že obvody už tam jsou připraveny včetně analýz, které jsou uloženy v liště po pravé straně. Můžete si na ně kliknout a podívat se, jak byly zadány, a hlavně lze hodnoty prvků i samotný obvod modifikovat a sledovat změny výsledků. Student(ka) si tak může velmi dobře ověřovat chování probíraných obvodů,“ vysvětlil Hospodka.

Projekt je podle Hospodky především ukázkou kombinace nových přístupů a metod pro výuku na vysokých školách, některé pasáže jsou však přístupné i pro střední školy. Celkově je záběr materiálů široký a pokrývá základní obsah studia elektroniky jak v bakalářském, tak i v magisterském stupni. „Je to seřazeno tak, že pokud student(ka) půjde od začátku, tak by se měl(a) postupně seznámit s celou šíří základů elektroniky a měl(a) by tomu porozumět,“ popsal Hospodka.

Pro využití na středních školách elektrotechnických je pak podle něj vhodná především aplikace pro analýzu obvodů. „Právě proto, aby si zkusili, že funguje Ohmův zákon, že fungují Kirchoffovy zákony,“ podotkl Hospodka s tím, že cílem je také inspirovat mladší student(k)y ke studiu Fakulty elektrotechnické. Hospodka má už pozitivní odezvu i od lidí, kteří FEL ČVUT studují. „Nyní se snažím dodělávat poslední kapitoly v rámci učiva magisterského studia. Gró materiálu už je téměř hotové. Zatím v češtině, i komentáře jsou v češtině. Jestli to někdy bude v angličtině, to je hudba budoucnosti,“ uzavřel pedagog.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk