Novinky

Minimální počet bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů v akademickém roce 2023/2024

Pro uchazeče a uchazečky

Přijímací test z matematiky proběhl dne 13. června 2023. Minimální počet bodů dosažených v testu z matematiky, nezbytný pro přijetí do jednotlivých bakalářských studijních programů, je stanoven takto:

Program

Minimální počet bodů

Elektrotechnika, energetika a management

10

Elektronika a komunikace

10

Kybernetika a robotika

13

Otevřená informatika

13

Otevřené elektronické systémy

13

Softwarové inženýrství a technologie

11

Lékařská elektronika a bioinformatika

13

Výsledky přijímacího řízení je možné si ověřit v elektronické přihlášce.

Úspěšní uchazeči se zapíší do studia podle pokynů pro zápis uvedených v kroku 5. Doručte potřebné dokumenty a zapište se ke studiu na stránce Přijímací řízení do bakalářského studia.

V Praze dne 16. 6. 2023

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan ČVUT FEL

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk