Novinky

“OK1KUR příjem”. Z FEL ČVUT se do éteru ozývá obnovený radioklub. Slouží pro výuku i radioamatérské aktivity studentů a studentek

Pro studenty a studentky Pro uchazeče a uchazečky

Nová éra Radioklubu OK1KUR začala na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Stylová laboratoř “ve věži” nabízí špičkové vybavení pro radioamatér(k)y i komunikaci s malými družicemi. Na svých projektech tam tak mohou pracovat jak studenti a studentky FELu, tak i středoškoláci a středoškolačky, které tyto obory zajímají, uvedl dr. Petr Ondráček z katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT.  Dr. Ondráček také plánuje přednášky na středních školách.

Radioklub vznikl na Fakultě elektrotechnické už v 50. letech. Podle dr. Ondráčka se jeho aktivita v průběhu dekád měnila a postupně spíše upadala. V minulém roce se tak dr. Ondráček a jeho kolegové z kateder telekomunikační techniky, radioelektroniky a fyziky rozhodli Radioklub výrazně zmodernizovat a technologicky rozšířit. 

"Radioklub má v současnosti dvě sekce. První je cílena na vlastní radioamatérské vysílání, druhá na oblast družicových systémů," sdělil vědec. Podotkl, že zatímco na FELu je už výzkumně a odborně pokryta oblast velkých družic v rámci programu Letectví a kosmonautika, obor malých družic má svá specifika a jedním z cílům Radioklubu je posílit přípravu odborníků a odbornic s tímto zaměřením. 

"Je tu otázka rozdílů v konstrukci družice, ale i samotného experimentu. Tím, že složení, vyslání a provoz malé družice je dnes už cenově přístupné, je možné zaměřit se jen na samotný experiment, který družice nese. A k tomu všemu potřebujete komunikaci. Zdejší družicová sekce tak umožňuje nabývání praktických znalostí komunikace s družicemi a současně slouží jako pozemní stanice pro jakýkoliv družicový systém," popsal dr. Ondráček. Dodal, že pomocí současného vybavení se tak FEL může nejen snadno zapojit do různých výzkumných projektů, ale také nabídnout svou stanici výzkumným skupinám z jiných institucí.

"Normálně bývají družice tak 10 až 15 minut nad obzorem, takže všichni, kteří dělají družicovou síť, potřebují mít po světě řadu takových pozemních stanic. Aby získali data, když družice přeletí nad další oblast, a aby se tato data dostala do jednoho centra," vysvětlil výzkumník. Zdůraznil, že družicová sekce je budována jak z pohledu využití pozemní stanice, tak i z idey, že by ČVUT mohlo mít v budoucnu vlastní družicovou síť, na které by jednotlivé fakulty prováděly své vlastní experimenty, čímž by podle jeho slov odpadla nutnost "prosazovat" je v rámci širších konsorcií.

Obě sekce Radioklubu podle dr. Ondráčka poskytují možnost pro nerušený výzkum i zájmové "bastlení" vědcům, vědkyním i studentům a studentkám z FELu. "Veškerá tato vybavení také budujeme tak, že budou přístupné on-line. Tedy ti, kteří se chtějí věnovat radioamatérství nebo dělat experimenty s družicemi, to budou moci činit přes internet. A bude možné nově koncipovat praktická cvičení. Která teď, třeba v oblasti družic, děláme tak, že studenti provozují monitoring před fakultou. Brzy se jim všechno vybavení zpřístupní z domova," uvedl dr. Ondráček.

Příležitost pro středoškoláky a středoškolačky

Důležitou rolí Radioklubu je také popularizace souvisejících oborů mezi mladšími ročníky na středních školách. "Čili další věc, jíž Radioklub poskytuje, je středoškolská odborná činnost na zadané náměty," konstatoval dr. Ondráček. "Už to teď dokonce běží - v oblasti družic. Máme dva studenty, ze středních škol ze Šumperku a z Rožnova pod Radhoštěm, kteří aktivně řeší problematiku družicových antén, rotátorů a podobně," zdůraznil vědec. Zatím jsou to první krůčky, dr. Ondráček však počítá s tím, že se tato aktivita v následujících měsících a letech výrazně rozšíří. Přispět k tomu má i pásmo přednášek pro střední školy. Během nich si studující budou moci radioamatérství i družicovou komunikaci přímo "osahat", stát se členem či členkou Radioklubu a rozvíjet své zájmy a schopnosti.

V rámci středoškolské odborné činnosti  se studenti a studentky mohou věnovat například tématům souvisejícím s modely malé družice CubeSat 1U, pozemní mobilní družicovou stanicí, návrhem a simulací mise malé družice s experimentem cíleným na odstraňování kosmického smetí a řadě dalších témat. Témata jsou cílená jak na programování, tak na rádiovou komunikaci.

V případě zájmu o spolupráci v rámci SOČ nebo přednášku na Vaší střední škole kontaktujte dr. Ondráčka na e-mail: ondrape1@fel.cvut.cz. Podrobnější informace o Radioklubu FEL a jeho aktivitách  jsou jeho internetové stránce https://radioklub.fel.cvut.cz.

Fotografie: Petr Neugebauer

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk