Novinky

Noví profesoři Zdeněk Bečvář a Miloslav Čapek převzali jmenovací dekrety z rukou prezidenta Petra Pavla

Pro zaměstnance a zaměstnankyně Pro studenty a studentky

Prezident České republiky Petr Pavel spolu s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Mikulášem Bekem udělil v úterý 12. prosince 2023 jmenovací dekret 73 novým profesorkám a profesorům. Ve Velké aule pražského Karolina jej osobně převzali i dva noví profesoři z Fakulty elektrotechnické ČVUT, prof. Zdeněk Bečvář z katedry telekomunikační techniky a prof. Miloslav Čapek z katedry elektromagnetického pole.

Prezident republiky Petr Pavel k nově jmenovaným profesorům promluvil ve svém úvodním vystoupení: „Vzpomínám, jak veřejnost s obavami i nadějí naslouchala akademickým autoritám během pandemie Covidu 19. A jak byla někdy zmatena z protichůdných vyjádření některých akademiků, kteří se objevovali na televizních obrazovkách. To, co na půdě univerzity může být osvěžujícím tříbením názorů, to stejné může ve veřejném prostoru spouštět nečekané reakce s nepředvídatelnými důsledky. I to je součástí odpovědnosti akademika. A přesto, jste to právě vy, jejichž hlasy by měly být ve veřejném prostoru ještě více slyšeny. Pokud tomu tak nebude, přenecháváme tím místo pro ty, kteří chtějí veřejným míněním manipulovat, dezinformátorům a nositelům bludů, jejichž vliv v dnešní době povážlivě stoupá.”

Profily nových profesorů

prof. Ing. Zdeněk BEČVÁŘ, Ph.D.

pro obor: Telekomunikační technika

Zdeněk Bečvář založil v roce 2015 laboratoř mobilních sítí 5Gmobile research lab. Jde o předchůdce novější 6Gmobile research lab. Vědci z katedry telekomunikační techniky v ní zkoumají a vyvíjí budoucí generaci mobilních sítí 6G, která má být spuštěna přibližně v roce 2030. Laboratoř řeší řadu dalších aktuálních problémů, jako je využití strojového učení pro pokročilou komunikaci mezi terminály, komunikaci automobilů nebo využití dronů jako létajících základnových stanic, což by mohlo pomoci při lokálním výpadku mobilní sítě.

Zdeněk Bečvář je seniorním členem IEEE a Communications Society, přidruženým editorem časopisu IEEE Wireless Communications Letters. Publikoval více než sto odborných časopiseckých a konferenčních příspěvků a je autorem několika patentů. V roce 2017 získal cenu za nejlepší publikaci na konferenci European Wireless a v roce 2015 získal bronzovou medaili za demonstraci aplikace pro edge computing na konferenci ACM Mobicom App contest 2015. Od roku 2019 se prof. Bečvář každoročně umisťuje mezi dvěma procenty nejlepších vědců v žebříčku, který sestavuje americká Stanfordova univerzita.

prof. Ing. Miloslav ČAPEK, Ph.D.

pro obor: Radioelektronika

Miloslav Čapek je řešitelem prestižního grantu JUNIOR STAR, který získal od Grantové agentury České republiky v roce 2020. Projekt se zabývá vývojem efektivních metod tvarové optimalizace, která umožní nalézt nové a atypické tvary pro využití v bezdrátových, mikrovlnných a optických zařízeních. V roce 2023 získal, spolu s doc. Kurtem Schabem z americké Santa Clara University, cenu odborné společnosti IEEE Antennas and Propagation Society za článek o modální teorii. Je hlavních architektem a vedoucím vývoje toolboxu AToM (Antenna Toolbox for MATLAB) do programovacího prostředí MATLAB.

Miloslav Čapek je seniorním členem IEEE a Radioengineering Society, přidruženým editorem IET Microwaves, Antennas & Propagation, byl delegátem EurAAP a přidruženým redaktorem časopisu Radioengineering, jakož i členem týmů řady národních i mezinárodních projektů. Jako autor či spoluautor publikoval více než sto odborných a konferenčních příspěvků.  K hlavním vědeckým zájmům prof. Čapka patří především elektromagnetismus a teorie malých antén, optimalizace a numerické modelování.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk