Lidé

Ing. Ondřej Kuželka, Ph.D.

Aktuální PhD studenti

Jianhang Ai, MSc.

Katedra počítačů

Complexity Bounds for Statistial Relational Learning

Ing. Peter Jung

Katedra počítačů

Strojové učení v hybridních doménách

Ing. Jan Tóth

Katedra počítačů

Statistical Relational Learning

Fadwa Idlahcen, MSc.

Katedra počítačů

Statistical relational learning

Ing. Martin Svatoš

Katedra počítačů

Relace deduktivního a induktivního odvozování v relačním učení

Archiv PhD studentů

Ing. Gustav Šír, Ph.D.

Hluboké učení s reprezentacemi v relační logice

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk