Lidé

doc. RNDr. Jiří Velebil, Ph.D.

Archiv PhD studentů

Ing. Matěj Dostál, Ph.D.

Katedra matematiky

Dvoudimensionální univerzální algebra

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk