Lidé

doc. RNDr. Jiří Velebil, Ph.D.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk