Lidé

Ing. Bc. Blanka Kučerková

Všechny publikace

Smart Grids v Česku (1): Současný stav a implementace

 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Článek se zabývá současnými trendy v energetickém sektoru v souvislosti s jeho transformací a v souvislosti s rozvojem decentralizovaných a obnovitelných zdrojů energie. Jeho cílem je základní přehled o situaci v České republice v oblasti inteligentních sítí a jejich implementace.

Smart Grids v Česku (2): Pozice běžného uživatele

 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Tato práce se zabývá současnými trendy v energetickém sektoru v souvislosti s jeho transformací v oblasti inteligentních sítí a jejich implementací. Tento článek je zaměřen na běžné spotřebitele, jejich chování a možnosti ovlivňování jejich spotřeby.

Testování kompetencí lidských zdrojů s využitím virtuální reality a očních pohybů

 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Článek popisuje inovativní metodu a způsob testování kompetencí s využitím technického řešení složeného z virtuální reality a oční kamery. Navržené řešení umožňuje zkoumat a hodnotit vybrané kompetence podobně jako jiné psychodiagnostické metody. Výhodou tohoto řešení, oproti jiným, je především možnost pomocí očních pohybů nahlédnout do vnitřních stavů a pohnutek, ze kterých vychází pozorovatelné chování člověka. Virtuální realita navíc umožňuje simulovat různé situace, vizuální a sluchové vjemy, aby na ně mohl člověk bezprostředně reagovat, tak jako kdyby byl v reálném prostředí. Praktické využití nástroje je především při výběru a adaptaci nových pracovníků nebo hodnocení stávajících pracovníků, případně k predikci jejich potenciálního selhání či syndromu vyhoření.

Effect of Short-Term Electricity Supply Failure on GDP

 • Autoři: Ing. Bc. Blanka Kučerková, Ing. Josef Černohous,
 • Publikace: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. ISBN 978-80-01-06428-3.
 • Rok: 2018
 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Economic development is generally described by growing or by falling of GDP, inflation, unemployment and by other macroeconomic indicators. Substructures of the economic model, based on the symmetric input – output tables, are the individual economic sectors in the country. This table describes relationships between individual sectors and so, in the case of sudden changes in parameters, we can estimate what changes will happen in the whole economy. In this paper we focus on the changes in the economy caused by the change of electricity production, respectively the non-delivery to the distribution network.

Application of Leontiev"s Matrix in Economy

 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Input-output analysis is powerful for modeling global economies or industries. The Leontiev Input –Output economic models show the relationships among different sectors of industry in an economy. The closed and/or open Leontiev models represent miscellaneous types of economies. It is possible to tell or forecast industry development by solving the Leontiev models. It is also possible to find production levels that will meet the internal and external demands of all sectors given economy.

RES Additional Costs Methodology – Czech Case

 • Autoři: Ing. Bc. Blanka Kučerková,
 • Publikace: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.
 • Rok: 2013
 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  This article deals with the methodology determination of additional costs caused by the support of electricity production from renewable energy sources (RES). The methodology will be established for the period from 2012 to 2020 in accordance with the National Action Plan for Renewable Energy Sources of the Czech Republic (NAP for RES).

Některá úskalí ekologické daňové reformy

 • Autoři: Ing. Bc. Blanka Kučerková,
 • Publikace: TEPKO 2006 - nové strategie a trendy v teplárenství a ekologická daňová reforma. Pardubice: Teplárenské sdružení ČR, 2006. pp. 1-4.
 • Rok: 2006

Optimization of Aggregates Operation in Industrial Concern

Economical Issues of the Heat Pump Systems

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk