Lidé

Ing. Jan Koller, Ph. D.

Vědecká databáze

Pracoviště

  • Sekretariát děkana a tajemníka

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk