Lidé

Melchizedek Ibarrientos Alipio, MSc., Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Laboratoř inteligentního testování systémů

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk