Lidé

Melchizedek Ibarrientos Alipio, MSc., Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Laboratoř inteligentního testování systémů
  • Externí osoba Fakulta elektrotechnická

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk