Lidé

doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk