Lidé

doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.

Aktuální PhD studenti

Ing. Jiří Weiss

Katedra telekomunikační techniky

Optická vlákna a vlnovody pro telekomunikační a senzorové systémy – modelování a experimentální výzkum

Archiv PhD studentů

Ing. Michal Lucki, Ph.D.

Katedra telekomunikační techniky

Optimalizace přenosu mikrostrukturním vláknem

Disertační témata

Moderní koncept funkce rozlehlé datové sítě Internet ve vztahu k nově vznikajícím službám

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra telekomunikační techniky
  • Popis:
   Cílem této disertační práce je posoudit současné fungování sítě Internet a konfrontovat jej s rozvojem a potřebami nových služeb a konceptů jako jsou senzorové sítě, invazivní virtualizace, SmartGrid, Internet věcí, mobilní sítě. Součástí práce bude nalezení nových principů, které usnadní v definovaném kontextu implementaci výše uvedených nových služeb. https://comtel.fel.cvut.cz/cs/users/bohac

Nové metody a principy zajištění jednotné bezpečnosti v informačních systémech a sítích významnou měrou integrovaných v sociálně-industriální struktuře společnosti

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra telekomunikační techniky
  • Popis:
   Cílem disertační práce je provést analýzu nových nástrojů bezpečnosti v informačních sítích a systémech budoucnosti. Na základě dnešního bouřlivého rozvoje v oblasti senzorových distribuovaných systémů, Internetu věcí, SmartGridů, datových center, systémů integrovaných do lidských těl a orgánů, lze očekává invazivní prorůstání informačních technologií do oblastí, kde donedávna jejich existence nebyla přímo myslitelná. Integrace celé řady senzorů a akčních členů (SmartGrid) otevírá nový prostor pro přehodnocení bezpečnosti, kdy se již nejedná jen o případné napadení a zneužití dat jako takových, ale může dojít k výraznému a téměř okamžitému omezení činnosti lidí a společnosti, pokud akční členy nebudou dělat správně to, co mají. Informační sítě budoucnosti budou mít díky velké výpočetní kapacitě datových center, přístupu k mnohem většímu množství dat v reálném čase a přístupu k akčním členům mnohem větší možnosti ovlivnit chod společnosti jak v dobrém, tak i horším smyslu. Z tohoto důvodu je nutné se zaměřit na zcela nové nástroje a principy zajištění tohoto typu bezpečnosti. https://comtel.fel.cvut.cz/cs/users/bohac

Optická vlákna a vlnovody pro telekomunikační a senzorové systémy – modelování a experimentální výzkum

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra telekomunikační techniky
  • Popis:
   Cílem disertační práce je nalézt a teoreticky prověřit možnosti nových optických vláknových systémů a vlnovodů použitelných současně pro oblast telekomunikační techniky a optické senzoriky. Do budoucnosti lze očekávat, že optické vlákna a systémy budou mít značnou převahu v oblasti telekomunikační techniky. Je tedy logickým krokem doplnit tyto systémy o moderní optické senzory. https://comtel.fel.cvut.cz/cs/users/bohac

Vysokorychlostní optické linkové systémy a sítě

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra telekomunikační techniky
  • Popis:
   Cílem disertační práce bude provést nalezení inovativních principů vysokorychlostního optického přenosu a směrování v optických sítích budoucnosti. https://comtel.fel.cvut.cz/cs/users/bohac

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk