Lidé

prof. Ing. Václav Papež, CSc.

Archiv PhD studentů

Ing. Jiří Hájek, Ph.D.

Katedra elektrotechnologie

Optimální technologie a konstrukce EMC dolnofrekvenčních filtrů

Ing. Martin Horák, Ph.D.

Katedra elektrotechnologie

Predikce životnosti, testování a měření parametrů foliových kondenzátorů

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk