Lidé

Ing. Mgr. Neda Neykova, Ph.D.

Školitel - Specialista

Ing. Eva Horynová

Katedra elektrotechnologie

Charakterizace transparentních vodivých oxidů nanesených pulzní laserovou depozicí

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk