Lidé

Ing. Robert Bešťák, Ph.D.

Archiv PhD studentů

Ing. Marek Neruda, Ph.D.

Katedra telekomunikační techniky

Modelování měrného elektrického odporu pro elektricky vodivé textilní materiály

Ing. Pavel Mach, Ph.D.

Katedra telekomunikační techniky

Efektivní datové přenosy v sítích IEEE 802.16 rozšířené o retranslační stanice

Disertační témata

Komunikace domácích spotřebičů přes mobilní sítě

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra telekomunikační techniky
  • Popis:
   Nadcházející generace domácích spotřebičů je charakteristická tím, že daná zařízení jsou přípojná do Internetu/cloudu pomocí mobilních sítí a de facto se z daných spotřebičů stávají komunikující terminály, podobně jako mobilní telefony. Ten to typ terminálů nicméně, s ohledem na jejich počet, profil provozu, požadavky na bezpečnost, atd. přináší do mobilních sítí řadů problémů; například v oblasti přidělování rádiových prostředků, přístupu do sítě, energetických požadavků, atd. Cílem práce je navrhnout vhodné řešení dílčích problémů pro daný typ komunikace (např. alokaci a správu komunikačních prostředků, energeticky úsporné režimy komunikace, atd.).

Virtuální buňky v mobilní síti

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra telekomunikační techniky
  • Popis:
   Nadcházející generace mobilních sítí (5G), budou mimo jiné charakteristické tím, že budou tvořeny daleko větším počtem buněk, různých velikosti a technologií. Ta to buňková rozmanitost přináší řada problémů; například v oblasti přidělování rádiových prostředků, řízení mobility nebo přístupu do sítě. Cílem tématu je studium využití konceptu virtuálních buněk k řešení některých z těchto problémů.

Vytěžování dat generované domácími spotřebiči

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra telekomunikační techniky
  • Popis:
   Domácí spotřebiče připojené do sítě, generují velké množství uživatelských a řídících dat, které jsou zasílaný do sítě. Cílem práce je analýza a vytěžování těchto dat pro účely detekce/predikce problému ve spotřebičích a síti a dále pro účely optimalizace sběru těchto dat (jaké atributy sbírat, jak často, atd.). Předpokládá se, že komunikace mezi spotřebiči navzájem a mezi spotřebiči a infrastrukturou je založena na mobilních sítích.

Využití signalizačních dat z mobilní sítě

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra telekomunikační techniky
  • Popis:
   Univerzalita a vysoký stupeň penetrace mobilních terminálů nabízí jedinečný informační zdroj o chování jak terminálů, tak i jejich uživatelů v čase a prostoru. Každá událost v mobilní síti, ať již vyvolána uživatelem mobilního terminálu či vynucená sítí, je v síti zaznamenána a uchována. Cílem tématu je studium využitelnosti těchto dat, ke stanovení výskytu osob a jejich klasifikace v administrativně členěném území.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk