Lidé

prof. RNDr. Jiří Adámek, DrSc.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk