Lidé

doc. Ing. Jan Rusz, Ph.D.

Aktuální PhD studenti

Ing. Petr Krýže

Katedra teorie obvodů

Analýza a zpracování řečových signálů u neurodegenerativních onemocnění

Ing. Filip Šlapal, MSc.

Katedra teorie obvodů

Monitorování poruch řeči u neurologických onemocnění pomocí smartphone

Ing. Michal Šimek

Katedra teorie obvodů

Analýza řečových poruch u Parkinsonovy nemoci pomocí pokročilých metod zpracování signálu

Ing. Vojtěch Illner

Katedra teorie obvodů

Detekce časného stádia Parkinsonovy nemoci pomocí pokročilých metod zpracování signálu

Archiv PhD studentů

Ing. Michal Novotný, Ph.D.

Katedra teorie obvodů

Automatické hodnocení diadochokineze a rezonance v dysartriích spojených s poruchami basálních ganglií

Disertační témata

Monitorování poruch řeči u neurologických onemocnění pomocí smartphone

  • Program: Bioinženýrství
  • Katedra: Katedra teorie obvodů
    • Popis:
      Řeč je významným ukazatelem motorických funkcí a pohybové koordinace a zároveň je extrémně citlivá k postižení v průběhu neurologických onemocnění. Porucha řeči je proto jedním z prvních projevů neurologických chorob bývá přítomna již několik let před stanovením formální diagnózy. Brzká detekce rozvoje Parkinsonovy nemoci je velmi důležitá pro klinické testy a vývoj budoucí léčby. Porucha řeči je také považována za jeden z nejzávažnějších projevů Parkinsonovy nemoci a u pacientů je v průběhu onemocnění nezbytná terapie řeči. Cílem práce je využití moderních počítačových metod ve výzkumu akustického zpracování řeči a postupný vývoj nové smartphone aplikace, která bude v budoucnosti sloužit jako screeningový test pro detekci osob ve vysokém riziku rozvoje Parkinsonovy nemoci a umožní přesné a vzdálené hodnocení typu a stupně řečové poruchy, zejména pro sledování efektů terapie. Další informace lze nalézt na http://sami.fel.cvut.cz/.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk