Lidé

doc. Ing. Jan Rusz, Ph.D.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk