Lidé

Dr. Ing. Ahmed Tamer AlAsqalani, Ph.D.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk