Lidé

Ing. Pavel Šedek

Pracoviště

  • Zaměstnanec Centrum znalostního managementu

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk