Lidé

Vladislava Tarantíková

Pracoviště

  • Zástupce vedoucího Oddělení finanční účtárny
  • Zaměstnanec Oddělení finanční účtárny

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk