Lidé

doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.

Archiv PhD studentů

Ing. Pavel Lafata, Ph.D.

Katedra telekomunikační techniky

Pokročilé modelování přeslechu na vzdáleném konci

Ing. Petr Jareš, Ph.D.

Katedra telekomunikační techniky

Modelování vysokorychlostních přenosů po symetrických párech v přístupové síti

Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D.

Katedra telekomunikační techniky

Optimalizace přenosu dat v kanálech se značně proměnnou propustností a zpožděním

Ing. Ivan Pravda, Ph.D.

Katedra telekomunikační techniky

Využití E-modelu pro hodnocení systémů VoIP

Disertační témata

Modelování silových vedení pro komunikační účely

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra telekomunikační techniky
  • Popis:
   Komunikace po silnoproudých vedeních je aktuální v sítích SmartGrid a pro Smart Metering. Jedná se o vedení úložná i nadzemní a úrovně distribuční soustavy NN i VN. Aktuální je i problematika MIMO komunikace v třífázových soustavách. https://comtel.fel.cvut.cz/cs/users/vodrazka

Monitorování, analýza a optimalizace řízení datových toků v telekomunikačních sítích

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra telekomunikační techniky
  • Popis:
   Zadání se týká paketově orientované komunikace nad kanály s proměnným zpožděním a ztrátovostí paketů. Při využití mezivrstvové spolupráce je možno optimalizovat výkonnostní parametry prostřednictvím regulace datových toků podle různých kritérií. Další informace lze nalézt na http://flowping.comtel.cz/ http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1959742&lan=cs

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk