Lidé

doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.

Všechny publikace

Inovativní nástroj pro diagnostiku datových spojů a jeho použití pro mobilní sítě a průmyslové IoT

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Síťový tým na katedře telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze, se snaží přispět vývojem a rozšiřováním softwarového nástroje FlowPing. Vychází přitom z ověřených principů pro měření a přináší komplexnější možnosti diagnostiky datových spojů. Otevřený nástroj FlowPing umožňuje vyvíjet a používat i nové metodiky pro testování parametrů komunikační sítě na vrstvě L4. Usnadňuje tak validaci přenosového prostředí dle konkrétních nároků koncových služeb.

25 let renesance metalických sdělovacích kabelů

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Měření a údržba sdělovacích kabelů LI.. Tábor: Česká elektrotechnická společnost - Pobočka ČES Tábor, 2021.
 • Rok: 2021

NGA for a New Dimension of Distance Education

 • DOI: 10.1109/EAEEIE50507.2021.9530964
 • Odkaz: https://doi.org/10.1109/EAEEIE50507.2021.9530964
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper analyzes the constraints of technical means for support of modern distance education systems and provides guidelines how they should be overcome, so that their users can enjoy full capabilities of multimedia and interactive systems in the online environment. A higher development stage of NGA known as Very High Capacity Network, also referred to as “networks for gigabit society, is discussed, which is very closely interconnected with 5G networks that will become a unified environment for connectivity both at a fixed location and on the go. In this paper we attempt to view e-learning from the perspective of application needs, considering various types of content and their specific demands. Special attention is paid to suitable data transmission technologies, their capabilities and the respective services, the quality and parameters of which should be guaranteed by the operators according to objective criteria. Consequently we introduce a flexible multipurpose platform that can be used for experimental verification of Internet connection parameters in the industry as well as in school laboratories.

Technologie internetu věcí v prostředí chytrého měření

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Pojem technologie internetu věcí (IoT – Internet of Things) se již před nějakou dobou napevno etabloval v našich domácnostech v podobě různých systémů domácích automatizací a doplňků, které se snaží zpříjemnit náš každodenní život (inteligentní zásuvky, žárovky, LED pásky, vytápění, domácí asistenti apod.). Technologie internetu věcí se stala také nedílnou součástí koncepce Smart City a strategie Průmyslu 4.0. Díky masivnímu nasazení vzájemně spolupracujících zařízení lze provádět řadu úloh automatizovaně bez nutnosti obsluhy. Stejně jako jiná průmyslová odvětví i energetika pomalu podléhá trendům využívající vzájemnou komunikaci a technologie internetu věcí pronikají i do této oblasti. Jednou z typických aplikací je sběr dat z různých bodů distribuční sítě. V článku je představeno řešení vyvinuté na katedře telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze.

Experimental verification of a simulation model for extra-fast communication on twisted pair lines

 • DOI: 10.1109/ME49197.2020.9286697
 • Odkaz: https://doi.org/10.1109/ME49197.2020.9286697
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  G.fast subscriber technology belongs to the most advanced access network technologies used in practice and it should be used for massive FTTx development. However, only the narrow band of G.fast subscriber lines is ready for practical deployment. Due to this fact, simulations and modeling of G.fast lines based on different transmission parameters and environment are important in order to estimate future access networks development. For that reason, it is important to relevant modeling and simulations of real access networks and various types of G.fast transmission lines. This paper deals with modeling and simulations of G.fast lines in typical twisted pairs in industry environment. The article provides calculations and simulations of G.fast lines for various types of metallic cables and under different conditions, including specific profiles of crosstalk spectral densities. Next, these theoretical simulations are compared with real measurements, which increases the accuracy of the modeling. These presented models can be used to accurately estimate the performance of local networks under different conditions in practice.

Výkonnost přípojek G.fast odhadnutá pomocí simulačního modelu v porovnání s experimenty na reálné technologii

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Technologie G.fast (pracovní označení ITU-T, které se ujalo, jinak též Gigabit DSL) je prozatím nejnovější technologií pro přenos dat v metalických přístupových sítích a předpokládá se její využití především pro budování hybridních přípojek FTTx (Fiber To The „x“). Pro provoz v reálných telekomunikačních sítích, je technologie G.fast prozatím plně připravena jen ve svém nejužším kmitočtovém pásmu. Z tohoto důvodu se lze pro účely komplexních analýz opírat především o simulace a modelování pro různá přenosová prostředí a parametry. Na základě zkušeností v pásmu do 106 MHz lze extrapolovat výsledky i pro širší pásma. V článku jsou prezentovány výpočty výkonnosti přenosu pro konkrétní metalická vedení a konkrétní profily spektrální výkonové hustoty. Teoretické výpočty jsou konfrontovány s reálnými měřeními. Měření byla provedena na experimentálním pracovišti vybudovaném na katedře telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze za pomoci zařízení firmy ZyXEL.

Experimental Setup for Testing of Communication Systems and Services in Engineering Education

 • DOI: 10.1109/EAEEIE46886.2019.9000470
 • Odkaz: https://doi.org/10.1109/EAEEIE46886.2019.9000470
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  A system for data stream generation and analysis and a remotely controlled emulator of communication channel were designed, assembled and tested at our department. Communication technologies for Internet access (NGA), Smart Grid and other industrial use can be tested and presented in engineering education with the help of these systems. Test conditions close to real situations can be simulated by the devices (for example testing and measurement of mobile network services and fixed access, testing of parameters of power line communication systems for industrial use, etc.). Practical experience from laboratory education is presented and discussed in this paper.

Impact of High-Capacity Internet Access on Technical Level of e-Learning

 • DOI: 10.1109/EAEEIE46886.2019.9000447
 • Odkaz: https://doi.org/10.1109/EAEEIE46886.2019.9000447
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper deals with the quality evaluation of electronic communication services that provide technical background for e-learning systems in the environment of the NGA (Next Generation Access) communication networks, especially in high-capacity Internet access networks.

Jsou u nás sítě připravené pro práci v cloudu?

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Obecně se dá říci, že na tom nejsme v ČR s připojením k internetu tak úplně špatně, pohybujeme se zhruba někde kolem průměru v EU. Existují ale dost velké regionální rozdíly a zaostáváme v rozvoji plně optických přístupových sítí, které jsou perspektivou v dlouhodobém horizontu. Solidní je u nás stav pokrytí a dostupné rychlosti mobilními sítěmi LTE.

Použití otevřených nástrojů pro testování přístupových sítí nové generace

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Metodika testování přístupových sítí je založena na dokumentech BEREC a ČTÚ. Lze předpokládat, že se dále budou zpřísňovat doporučené parametry v souvislosti s výhledem na tzv. sítě s velmi vysokou kapacitou v horizontu roku 2025. Přístup k Internetu tedy už dnes není negarantovanou „best effort“ službou. Proto také vzrůstá potřeba ověřovat parametry přípojek. V tomto článku jsou představeny základní metodické přístupy a nástroje, které na základě našich zkušeností doporučujeme k praktickému využití. Nad otevřenými nástroji, jako je iPerf a FlowPing jsme vyvinuli nadstavbovou platformu, která usnadní vyhodnocení testů, zvláště těch, které používají více různých toků jak souběžně, tak i v postupných po sobě následujících krocích.

Failure Analysis of Current and Future Electricity Meters and their Components in Relation to the Costs of Ownership

 • DOI: 10.15598/aeee.v16i2.2547
 • Odkaz: https://doi.org/10.15598/aeee.v16i2.2547
 • Pracoviště: Katedra elektroenergetiky, Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Among other aspects, the reliability of electricity meters is important for securing energy supply and other Smart Grid (SG) functions and services. This paper analyses the reliability of functions and services provided by electricity meters in relation to reliability of individual electricity meters and their components. The increasing reliability requirements lead to higher complexity and manufacturing cost of electricity meter. On the other hand, purchase price pressure may cause increased failure rate of an individual meter, drop in overall reliability of SG environment, and finally can increase operating costs. Thus, Total Cost of smart meter Ownership (TCO) is associated with the failure rate (reliability). While seeking optimal TCO/reliability ratio, a contribution of each individual component to the overall failure rate of an electricity meter was investigated. Expected development of selected components reliability parameters and its influence on failure rate of meter and metering system was also estimated.

Impact of Next Generation Access Networks on Technical Quality of E-Learning

 • DOI: 10.1109/EAEEIE.2018.8534301
 • Odkaz: https://doi.org/10.1109/EAEEIE.2018.8534301
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper deals with the evaluation of the quality of electronic communications services that provide technical background for e-learning systems in the environment of the NGA (Next Generation Access) communications networks. The text is mostly analytical. Firstly, it explains the basic principles and technical capabilities of the NGA networks. Then it examines e-learning as an application area and its individual forms (including services). In in more if focuses on the relationship between selected e-learning forms and the demands for data transmission including its implementation by particular electronic communications services with specific requirements for qualitative parameters.

Methodology for selection of telecommunication technology in smart applications and networks

 • DOI: 10.1109/SCSP.2018.8402661
 • Odkaz: https://doi.org/10.1109/SCSP.2018.8402661
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Smart Networks and Smart Applications become an integral part of modern society. They offer new possibilities with efficiently provided services to end customers and by it further conceptual development of the entire population. Successful operation of Smart Network is closely related to the telecommunication infrastructure. Today, many technologies for telecommunications infrastructure are available. Implementation of objective methodology for the evaluation of individual telecommunication technology is therefore necessary. When evaluating technologies, it is possible to use the principles of conventional telecommunication infrastructures. However, it is needed to adjust qualitative criteria while considering the different requirements of Smart Networks and their Smart Applications. The proposal of the methodology, including the design and analysis of suitable qualitative criteria, the selection, and evaluation of individual communication technologies is the scope of this article.

Remote Controlled Emulator of Communication Channel for Industrial Testing

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The prototype of remote-controlled emulator of communication channel was designed, assembled and tested in industry use-case. The radiocommunication channel in mobile network and wired channel in fixed network, for example broadband power line, can be emulated. The communication technologies for Smart Grid, Smart Cities and Industry 4.0 can be tested and verificated with designed emulator. The channel capacity, data performance, error rate and other parameters of the communication systems are depended on the signal-tonoise ratio. The test conditions nearly real systems can be emulated by the laboratory devices. Simply, the attenuator sets value of the signal on input of receiver, the generator sets value of the noise in communication channel.

Využití (ne) sdělovacích vedení v energetice

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Měření a údržba sdělovacích kabelů XLIX.. Tábor: Česká elektrotechnická společnost - Pobočka ČES Tábor, 2018.
 • Rok: 2018
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  V energetice se využívají již dlouhou řadu let optická vlákna v rámci kombinovaných zemních lan a také sdělovací metalické kabely, ovšem jen na nejvyšších úrovních sítě. Požadavky "chytrých" energetických sítí (Smart Grid) vedou k expanzi komunikačních systémů prakticky celoplošně. Způsoby, jak se s tím vyrovnat, jsou formulovány v národním plánu NAP SG. S tím se ovšem prolíná i Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Zkušenosti s provozem telekomunikační infrastruktury pro AMM a výhled do budoucna

 • Autoři: Vycpálek, M., Glac, P., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: 22. konference ČK CIRED 2018. Tábor: Český komitét CIRED, 2018. ISBN 978-80-905014-7-8.
 • Rok: 2018
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Dlouhodobý vývoj situace v oblasti chytrých sítí a chytrého měření, ať už z pilotních projektů nebo reálných implementací, jednoznačně potvrzuje původní tezi, že základním stavebním kamenem všech těchto řešení je spolehlivá, robustní a dostatečně rychlá komunikační infrastruktura.

Backhaul Capacity Estimation for Radiocommunication Network

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The information capacity of the access part of the ra-dio networks is continuously increasing as a result of increased bandwidth, the implementation of advanced modulation and coding schemes and multipath transfer techniques (MIMO). This also entails increasing demands on backhaul connection of base stations in both public and private networks. Increasing the number of layers - frequency bands - leads to the need for connection with radio relay links with extreme bandwidth and with optical fibres.

Transmission Capacity Estimation for the Medium Voltage Level of Smart Grid

 • DOI: 10.15598/aeee.v15i4.2444
 • Odkaz: https://doi.org/10.15598/aeee.v15i4.2444
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  It is clear that communication infrastructure will must be gradually extended to lower levels of energy grid, primary to medium and low-voltage levels. The information capacity of the backhaul part of the communication network will be continuously increased as a result of Smart Grid services expanding. In this paper, the data rate analysis of the backhaul links on medium-voltage power grid level is presented. The network model and calculation of aggregate data rate method for the medium-voltage section is designed. In next part, the experimental results of broadband power line communication are presented and these results are compared with aggregated data transmission requirements. Usability of broadband power line communication is discussed and gradual transition to optic fibre communications is predicted.

Communication over Middle-Voltage Distribution Lines with Inter-Section Crosstalk Modeling

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., Ing. Jaromír Hrad, Ph.D.,
 • Publikace: Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. p. 533-536. ISBN 978-80-01-05883-1.
 • Rok: 2016
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper is focused on communication signal transmission over specific topology of medium-voltage overhead power distribution lines with crosstalk between different power sections. The following parameters have been measured and modeled: channel frequency response, interference, background noise. On this basis we have set up models and computed the estimated data throughputs for narrowband Power Line Communication technology using Orthogonal Frequency Division Multiplex modulation. High intensity of crosstalk can be advantageously used for transmitting of telecommunication signals between the different sections of the network; on the other hand, it is limited to the coexistence of separate communications networks, which mutually interfere, and thus the achievable transmission capacity is dramatically restricted.

Hodnocení kvalitativních parametrů a kvality služeb v přístupových sítích nové generace (NGA)

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Příspěvek vychází z definic NGA a mezinárodních standardů, informuje o postupu podpory výstavby NGA v ČR (Národní plán, mapování, dotační program), diskutuje měřicí postupy, metodiky a rozsahy parametrů v kontextu konkrétních technologií. Představuje konkrétní zkušenosti získané v rámci projektů řešených na katedře telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze, konkrétně systém FlowTester.

Hodnocení kvality přenosu v IP sítích včetně šíření videa

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Příspěvek seznamuje s požadavky na kvalitu přenosu z různých úhlů pohledu, podle různých specifikací, na různých vrstvách komunikace a dává do souvislosti parametry přenosu, požadavky na QoS (quality of service) a QoE (quality of experience). Uvádí rozdíly při různých způsobech šíření videoobsahu a představuje vybrané metodiky pro měření parametrů na Ethernet/IP sítích.

Modelling of Data Communication over Medium-Voltage Power Distribution Lines

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper is dedicated to different topologies of medium-voltage power distribution lines with respect to their properties influencing the transmission of communication signals. We provide very basic introduction to the problems of signal transmission over these lines, discuss their parameters and examine the typical behaviour and characteristics. We conclude our considerations with some specific recommendations concerning the most advantageous configurations for the purposes of Power Line Communication (PLC). The data transmission capacity is calculated for different topologies and network conditions.

On Specific Problems Related to Communication over Middle-Voltage Distribution Lines

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper is focused on specific topologies of middle-voltage (MV) power distribution lines with respect to their properties influencing the transmission of communication signals. The following parameters have been measured in the rural-area 22kV distribution network of CEZ Distribuce, a.s.: channel frequency response, interference and background noise. On this basis we have set up models and computed the estimated data throughputs for narrowband PLC (Power Line Communication) technology using OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) modulation. Crucial experience for further implementation and operation of systems for communication support of Smart Grids has been obtained and presented.

Simplified Model for Performance Estimation of Narrowband Data Transmission on Low-Voltage Power Lines

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper deals with transmission of communication signals over low-voltage power distribution lines. Narrowband data transmission for Smart Metering systems is considered. The probability of data frame loss is derived, based on practical experiments, and its impact on the efficiency of reading data records from electricity meters is discussed. Furthermore, communication system with frequency-shift keying modulation is considered. The system performance can be extended using wider frequency band and OFDM modulation.

Voice Quality Estimation in Combined Radio-VoIP Networks for Dispatching Systems

 • DOI: 10.15598/aeee.v14i4.1832
 • Odkaz: https://doi.org/10.15598/aeee.v14i4.1832
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The voice quality modelling assessment and planning field is deeply and widely theoretically and practically mastered for common voice communication systems, especially for the public fixed and mobile telephone networks including Next Generation Networks (NGN - internet protocol based networks). This article seeks to contribute voice quality modelling assessment and planning for dispatching communication systems based on Internet Protocol (IP) and private radio networks. The network plan, correction in E-model calculation and default values for the model are presented and discussed.

Potenciál gigabitových metalických přípojek v kontextu NGA

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Měření a údržba sdělovacích kabelů XLVI. Tábor: Česká elektrotechnická společnost - Pobočka ČES Tábor, 2015.
 • Rok: 2015
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Od roku 2014 postupně vycházejí ITU-T doporučení specifikující přípojky g.fast. Umožňují kombinaci optické a metalické sekce v koncepci FTTdp. Gigabitové účastnické přípojky umožní lépe vyhovět požadavkům NGA, než existující přípojky VDSL2.

Potential of Communication Cables in Industry for Gigabit Transmission Rates

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Proceedengs of The International Conference on Information and Digital Technologies 2015. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. pp. 369-373. ISBN 978-1-4673-7185-8.
 • Rok: 2015
 • DOI: 10.1109/DT.2015.7223001
 • Odkaz: https://doi.org/10.1109/DT.2015.7223001
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper describes the analysis of transmission data rates close to gigabit per second on different types of communication cables. Model of transmission lines and their parameters are presented. The theoretic transmission capacity of the classical telecommunication copper-wire cable with a diameter of 0.4 mm, the flame-resistant communication copperwire cable with a diameter of 0.8 mm and the signaling copperwire cable with a diameter of 1 mm is calculated and evaluated.

Selection of Digital Subscriber Lines Ready for Next Generation Access

 • DOI: 10.15598/aeee.v13i4.1459
 • Odkaz: https://doi.org/10.15598/aeee.v13i4.1459
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Nowadays, in the EU a lot of project concerning broadband access to the Internet for end users is being developed. The aim of those projects is to support the creation of access communication networks that can meet defined performance criteria for providing the broadband services. Such networks are in general called Next Generation Access. One of the first tasks is to identify appropriate transmission technologies that could meet the required performance criteria. For each transmission technology, it is necessary to carry out a detailed performance analysis of the transmission depending on certain transmission conditions. To perform a detailed analysis means to carry out modelling of transmission’s specific conditions for each technology. This article, specifically, discusses hybrid optical networks, which in conjunction with digital subscriber lines are one of the possible solutions for Next Generation Access. In the access network topology that combines copper and optical cables, it is necessary to optimize the mutual ratio of both infrastructure’s length. Therefore, the article also describes this issue that refers to a certain technology for the Next Generation Access. Specific performance criteria of transmission for access network in the Czech Republic are considered and the optimized location of the external node digital line access multiplexer is discussed.

Testing, Troubleshooting and Modelling Tools for Communication Part of Smart Grid

 • DOI: 10.1109/SCSP.2015.7181561
 • Odkaz: https://doi.org/10.1109/SCSP.2015.7181561
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper deals with a data transfer testing and modeling in communication networks supporting energy distribution. The concept of Smart Grid, which promises highly efficient and dynamic energy systems, has to be backed by convenient communication systems. The contemporary electrical grid incorporate some form of the digital communication to be able to deliver desired availability and reliability at all levels. This means that the communication systems are inseparable from the electrical grid itself. While power-engineering uses well proven methods for the grid testing, the data networking, in this particular area, is still evolving. The paper analyses advanced methods for testing and modeling of data transfers in communication networks and presents selected practical experience.

Adaptable System Increasing the Transmission Speed and Reliability in Packet Network by Optimizing Delay

 • DOI: 10.15598/aeee.v12i1.878
 • Odkaz: https://doi.org/10.15598/aeee.v12i1.878
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  here is a great diversity in the transmission technologies in current data networks. Individual technologies are in most cases incompatible at physical and partially also at the link layer of the reference ISO/OSI model. Network compatibility, as the ability to transmit data, is realizable through the third layer, which is able to guarantee the operation of the different devices across their technological differences. The proposed inverse packet multiplexer addresses increase of the speed and reliability of packet transmission to the third layer, and at the same time it increases the stability of the data communication by the regulation of the delay value during the transmission. This article presents implementation of a communication system and its verification in real conditions. The conclusion compares the strengths and weaknesses of the proposed control system.

Aging Analysis of Metalized Film Capacitors

 • DOI: 10.1109/MECHATRONIKA.2014.7018336
 • Odkaz: https://doi.org/10.1109/MECHATRONIKA.2014.7018336
 • Pracoviště: Katedra elektrotechnologie, Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper summarizes the results of metalized film capacitor analysis made on capacitors of different manufacturers and types. The capacitors were operated for about 12 years in a power supply and served as a reactance to reduce the supply voltage without losing active energy. The capacitors were long stressed by continuous presence of voltage and current pulses. The measured results are reviewed and the causes of excessive aging of capacitors, including photographs and X-ray analysis of defects are discussed.

Delay Analysis of Data Transmission System with Channel Coding

 • Autoři: Chlumský, P., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Proceedings of 10th Internetional Conference ELEKTRO 2014. Žilina: Žilinská univerzita Žilina, Fakulta elektrotechnická, 2014. pp. 31-35. ISBN 978-1-4799-3720-2.
 • Rok: 2014
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The data communication between network nodes can be realized over more than one transmission path. These paths is possible to utilize in different ways; to obtain better throughput or redundancy of transmitted data. The purpose of this paper is to present analysis of the innovative two-path data transmission scheme with focus on the data redundancy. The proposed scheme uses network coding technique for manipulating data within packets and specific internal logic for the reconstruction of lost data. Analysis of this scheme is made with focus on the mean packet delay and the transmission efficiency. Furthermore, the proposed scheme is compared with different types of path diversity schemes. Results of the analysis and results of the comparison proved profitability of the proposed scheme.

Gigabit Transmission Rates on Indoor Flame-resistant Communication Cables

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: RTT 2014 Conference Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. pp. 41-44. ISBN 978-80-01-05540-3.
 • Rok: 2014
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The combined network architecture with the twisted pairs and the optical fibers, called Fiber to the Building (FTTB) is becoming more popular. For twisted pairs section, the Gigabit digital subscriber line according to the new standard G.fast should be used. In the public buildings the cables with operating capability in case of fire are used increasingly. This paper describes the analysis of transmission at gigabit data rates on flame-resistant communication cables. The model of transmission lines and these parameters are presented. Theoretic transmission capacity on indoor flame-resistant communication cables is calculated and evaluated.

Innovative Two-path Data Transmission Scheme Proposal

 • DOI: 10.5755/j01.eee.20.10.5916
 • Odkaz: https://doi.org/10.5755/j01.eee.20.10.5916
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  In this paper an innovative transmission scheme is proposed that improves resilience of data transmission over two, or generally more, separate channels. Within the solving of the wireless communication project we discovered a problem with optimal communication over independent transmission channels. This article presents a new transmission scheme as a solution to this problem. Our scheme uses techniques from the network coding field that manipulate the data within packets. Using this approach, and with the new internal logic at the decoder part, we obtained a lower end-to-end error rate compared to common path diversity schemes such as load balance or backup. These schemes were implemented, to verify our assumptions, as well as the proposed scheme, in the discrete network simulation framework OMNeT++ and mutually compared. Results of these simulations proved profitability of the proposed scheme.

Metodika pro hodnocení komunikační části pilotních projektů

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., Vycpálek, M., Votruba, S.
 • Publikace: Konference ČK CIRED 2014. Praha: CIRED, 2014. pp. 1-7. ISBN 978-80-905014-3-0.
 • Rok: 2014
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  S ohledem na vývoj situace v oblasti chytrých sítí a chytrého měření v evropském kontextu se i v případě distribučních soustav v ČR musíme zaobírat možností integrace nových trendů do našich sítí. Provozovatelé distribučních soustav se musí na tuto situaci připravit, a tak průběžně připravují zkušební projekty chytrého měření, dálkového ovládání prvků v dTS a podobně. Tento příspěvek popisuje metodiku, která vzniká pro účely jednotného a porovnatelného hodnocení komunikační části těchto zkušebních projektů, a která by měla být jedním z důležitých podkladů při tvorbě koncepce komunikační infrastruktury.

Modelling of Data Stream Time Characteristics for Use of Inverse Multiplexer

 • DOI: 10.15598/aeee.v4i4.1201
 • Odkaz: https://doi.org/10.15598/aeee.v4i4.1201
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Today, increasing of the transmission rate in a telecommunications network is possible in various ways. One of them is inverse multiplexing. The inverse multiplexer divides a data stream to multiple parallel channels. This principle not only allows to increase the total available transmission rate, but also allows to reduce the error rate and interruption in data stream. The digital subscriber line may be used for the implementation of the inverse multiplex. Accurate knowledge of the transmission parameters of a digital subscriber line and the entire infrastructure of the network provider is necessary for the effective functioning of the terminal device with inverse multiplexing. It is necessary to know not only the parameters related to the transmission rate, but above all the parameters relevant to the time characteristics of data transmission. This paper describes how to obtain the transmission parameters of real digital subscriber lines and their modelling.

Optické přístupové sítě a přípojky FTTx

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Komunikace po optických vláknech patří neodmyslitelně k řešení páteřních telekomunikačních sítí, která postupně proniká i do sítí přístupových. Využívá zejména tzv. pasivních optických sítí, ve kterých se dosahuje rychlostí jednotek až desítek Gbit/s, vhodných pro připojení k Internetu s extrémně vysokou přenosovou rychlostí i k dalším aplikacím. Publikace poskytuje komplexní přehled o optických přístupových sítích, jejich vývoji a parametrech, jejich plánování, výstavbě a měření i perspektivních směrech dalšího vývoje. Obsahuje tak ucelené informace pro aktuální rozvoj optických přístupových sítí a přípojek FTTx. Odborná kniha poslouží nejen studentům, odborníkům a pracovníkům z oblasti ICT a telekomunikační techniky, ale i dalším zájemcům, kteří se chtějí seznámit s touto perspektivní technologií.

Procedure to Measure of the Data Transmission Speed in LTE Mobile Networks

 • DOI: 10.1109/MECHATRONIKA.2014.7018335
 • Odkaz: https://doi.org/10.1109/MECHATRONIKA.2014.7018335
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The methodology specifies a procedure for measuring of data transmission speed for the assessment of compliance with the conditions proscribed for holders of licenses for usage frequencies in the 800, 1800 and 2600 MHz bands, for the operation of mobile systems according to the LTE standard. The achievement of specified data transmission speed is a key parameter for evaluating the coverage of the Czech Republic mobile signal for the LTE standard systems. The methodology allows to the Czech telecommunication regulatory body (Czech Telecommunication Office – CTO), telecommunications operators and end users unambiguous determination of values of speed of data transmission in mobile networks in accordance with standard LTE. The methodology treats the issue comprehensively and specifies in initial conditions of measurement, measurement procedures (both for stationary measurement and in motion measurement) and related calculations. The team of authors from the Czech Technical University in Prague created a substantial part of the described methodology.

Reduction of Packet Loss by Optimizing the Antenna System and Layer 3 Coding

 • DOI: 10.15598/aeee.v12i4.1205
 • Odkaz: https://doi.org/10.15598/aeee.v12i4.1205
 • Pracoviště: Katedra elektromagnetického pole, Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  he article describes the verification of the application of methods of network coding in the mobile wireless network environment with specific antenna system in use. Network coding principles are used for increase the reliability of data transmission. The proposed principles are demonstrated by modelling of the transmission system using data from real mobile networks. The effectiveness of network coding for deployment in wireless mobile networks is demonstrated on the basis of simulation in the simulation environment Omnet++. The input data of the simulation model are obtained by measuring in real mobile network of 2nd generation.

Reliability Study of Selected Communication Systems for Energy Grid

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The concept of Smart Grid technology, which promises highly efficient and dynamic energy systems, has to be backed by suitable information and communication system. The availability and reliability must be important features of the power energy grid. These are features which must satisfy too the communication network built to support it. The paper analyses theoretical basis and presents selected practical experience with circuit oriented and packet oriented network technologies to enable build of the fault tolerant systems. This paper describes availability model of the communication network with different network technology based on our own experiences and experiments. The common topology with path protection on optical fibres is considered.

Sítě LTE v ČR a metody jejich měření

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Zborník VIII. medzinárodnej konferencie NoTeS 2014 - Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR. Banská Bystrica: Výskumný ústav spojov, 2014. ISBN 978-80-970852-4-7.
 • Rok: 2014
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Příspěvek v úvodu stručně seznamuje s postupem aukce na kmitočty určené pro sítě LTE, která proběhla v ČR v loňském roce. Dále diskutuje očekávaný postup budování sítí a metody měření, zejména měření rychlosti přenosu dat za různých podmínek, možné metody hodnocení QoS a QoE. Vychází přitom z metodiky zpracované pro ČTÚ na katedře telekomunikační techniky fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze.

Application of Fiber Ring for Protection of Passive Optical Infrastructure

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Today, passive optical networks (PONs) are mostly used as modern high-speed access networks for various applications. However, there are also several specific applications, such as in business, office, army or science sector, which require a complex protection and backup system against failures and malfunctions. Typically, tree or star topologies are used for passive optical networks PONs. These topologies are vulnerable mainly against the failures of central optical line termination (OLT) unit. This paper presents an innovative method for protecting PONs by using ring topologies, especially the OLT unit. The method is described in the article, and an elementary mathematical model for calculations of asymmetric passive optical splitters together with an example is included as well.

Designing of Method for Improving Synchronization Accuracy in Packet Networks

 • Autoři: Pravda, M., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences. 2013, 12(378), 244-249. ISSN 2279-0047.
 • Rok: 2013
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This article deals with the possibilities of improving the synchronization accuracy over packet networks. The first part is focused on the analysis and measurements of synchronization accuracy in the real packet network. Measurements were performed using the precision time protocol. The transmission parameters of a network were changed using a network emulator and the resulting accuracy was measured again. The second part deals with methods for improving the accuracy of synchronization. Additional source of a local clock is used at the client’s side to improve the synchronization accuracy. Proposed methods were simulated under the same conditions as the previous measurements. The resulting synchronization accuracy was betterduring the simulation than during the real measurements of a network.

Experimental Verification of Passive Optical Network With Ring Topology

 • DOI: 10.1002/mop.27783
 • Odkaz: https://doi.org/10.1002/mop.27783
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Recently, an innovative idea about forming a simple ring topology by using asymmetric passive splitters together with secondary OLT unit has been presented and an elementary mathematical model for calculations of optimum splitting ratios of all splitters in a ring infrastructure has been described. The major advantage of presented ring topology is that both primary and secondary OLT units can be placed on the opposite sides of the ring, which could greatly increase the overall resistance of the whole network against critical failures, malfunctions, or sophisticated attacks. Next, this ring topology was successfully realized in practice by using real OLT and optical network units and the whole idea verified. The results of real measurements as well as theoretical calculations are presented in this article.

Fault Tolerant Ethernet Based Network for Time Sensitive Applications in Electrical Power Distribution Systems

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper analyses and experimentally verifies deployment of Ethernet based network technology to enable fault tolerant and timely exchange of data among a number of high voltage protective relays that use proprietary serial communication line to exchange data in real time on a state of its high voltage circuitry facilitating a fast protection switching in case of critical failures. The digital serial signal is first fetched into PCM multiplexer where it is mapped to the corresponding E1 (2 Mbit/s) time division multiplexed signal. Subsequently, the resulting E1 frames are then packetized and sent through Ethernet control LAN to the opposite PCM demultiplexer where the same but reverse processing is done finally sending a signal into the opposite protective relay. The challenge of this setup is to assure very timely delivery of the control information between protective relays even in the cases of potential failures of Ethernet network itself. The tolerance of Ethernet network to faults is assured using widespread per VLAN Rapid Spanning Tree Protocol potentially extended by 1+1 PCM protection as a valuable option.

More Accurate Modelling of Digital Subscriber Lines with Inhomogeneity

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The digital subscriber lines are still base of access network to provide Internet connectivity to the public. The transmission capacity is continually increased and performance of digital subscriber lines must be estimated for network provider use. This paper describes two ways for correction of digital subscriber line modelling. The resulting bitrates are calculated with respect to the length of the line and the number of disturbance sources. The article brings new ideas for simulations and calculations of transmission function for line with inhomogeneity and calculations new value of code gain.

Návrh a testování pasivní optické sítě s kruhovou topologií

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Typickou topologií pasivních optických přístupových sítí (PON) v praxi je stromová struktura, v některých případech i jednoduchá topologie typu hvězda. Pro lepší zabezpečení a zejména pro možnost zálohování centrálního prvku, optického linkového zakončení (OLT), se však nabízí myšlenka realizace kruhové sítě. Článek přináší rozbor a popis této ideje společně s praktickým ověřením a měřením pro reálnou PON síť.

Parametry přípojek ADSL/VDSL2 a možnosti jejich zlepšení

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Měření a údržba sdělovacích kabelů XLIV.. Tábor: Česká elektrotechnická společnost - Pobočka ČES Tábor, 2013.
 • Rok: 2013
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Digitální účastnické přípojky xDSL neskončili svůj vývoj variantou VDSL2. V řadě zemí a lokalit je další rozvoj pevných přístupových sítí záležitostí optických vláken. Nicméně připravované doporučení ITU-T s pracovním označením G.fast dává možnost dalšího způsobu kombinace metalických vedení s optickým vláknem v posledním zlomku míle. Předpokládají se tak rychlosti na metalickém vedení řádově až v Gbit/s.

Potential Use of Gigabit Digital Subscriber Lines in Hybrid Access Networks

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Proceedings of the Ninth International Conference on Digital Technologies. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. pp. 97-100. ISBN 978-80-554-0682-4.
 • Rok: 2013
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Digital subscriber lines seemed to have reached the last stage of its development. Further development of the fixed access network is a matter of optical fibers. However, the upcoming ITU-T recommendation with working title g.fast gives to metallic line another chance. The very high speed digital subscriber line (VDSL2) is standardized for the frequency bands to 12, 18 and 30 MHz. In next stage digital subscriber lines with gigabit rates will use in the frequency bands to 100, 200 and possibly up to 300 MHz. This paper describes model of the local telecommunication cable and achievable bit rates for gigabit DSL under different conditions, which will be offered to subscribers. The resulting bit rates are calculated depending on the length of the line with a copper core diameter of 0.4 mm.

Simulation of Ring-based Passive Optical Network and Its Experimental Verification

 • DOI: 10.5755/j01.eee.19.5.1683
 • Odkaz: https://doi.org/10.5755/j01.eee.19.5.1683
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Passive Optical Networks (PONs) are mostly based mainly on tree or hybrid tree-star topologies in practice. However, these topologies are significantly vulnerable, especially in case of sophisticated attacks or global malfunctions of central optical line termination (OLT) units. Due to that, an innovative idea of forming PON with a simple ring topology by using standard passive splitters was proposed and is presented within this paper. The article contains the description of this idea and also necessary simulations were performed. To verify these theoretical assumptions, experimental PON network with a ring topology was created and its characteristics were measured and compared with simulations and models. Moreover, the functionality of the protection mechanism was confirmed as well as the functionality of the entire ring PON network.

Specific Limitations of High-voltage Distribution Lines Related to Transmission of Communication Signals

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper is dedicated to different topologies of high-voltage power distribution lines with respect to their properties influencing transmission of communication signals. We provide very basic introduction to the problems of signal transmission over these lines, discuss their parameters and examine the typical behaviour and characteristics. We conclude our considerations with some specific recommendations concerning the most advantageous configurations for the purposes of PLC.

Transmission Delay Modeling of Packet Communication over Digital Subscriber Line

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Certain multimedia and voice services, such as VoIP, IPTV, etc., are significantly delay sensitive and their performance is influenced by the overall transmission delay and its variance. One of the most common solutions used in access networks are xDSL lines, especially ADSL2+ or VDSL2. Although these subscriber lines also use packet communication, there are several differences and mechanisms, which influence their resulting delay. Their delay characteristics are also dependent on the individual settings of each xDSL provider, therefore we decided to investigate this area for typical commercially available lines in Czech Republic. Based on the measured values and experiments with real ADSL2+ lines we also developed a potential modeling method, which is presented in this article as well. The parameters for packet jitter based on the generalized Pareto distribution were modeled.

Transmission Parameters of Metallic Cables under Extreme Temperatures

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper deals with the measurement and modeling of transmission parameters of metallic cables under extreme temperatures. Several measurements and experiments with a fire retardant metallic cable in special laboratory with certification for fire tests were performed and are presented within this article. These results were subsequently used to estimate models and simulations of typical fire events and their influence on transmission characteristics of metallic cables.

Comparison Methodology of the Simulation Models Based on the IEEE 802.11 Standard

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The article describes the methodology of comparison between the real wireless technology and its simulation model. The methodology is focused on the technology based on the standard IEEE 802.11g and on the simulation environment OMNeT++ supplemented by the INETMANET library. The proposed methodology is universal and can be used for other comparison of real communication technology implementation and its simulation.

Comparison of Different Scenarios for Path Diversity Packet Wireless Networks

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This article discusses the use of the principles of network coding in wireless networks to increase the overall robustness of the transmission. Path diversity on the packet level is investigated as a software alternative to classical diversity techniques commonly used to improve wireless devices communication. The article describes the initial stage of the research of network coding in elementary form with network traffic duplication. Objects of investigation are two different types of transmission in two scenarios, where the resulting transmission loss is evaluated with dependency on the packet length.

Correction of Model for Advanced Digital Subscriber Lines Throughput Estimation

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper describes two ways for correction of digital subscriber line modelling. The specific variant of very-high-speed digital subscriber line (VDSL2) for access network in the Czech Republic is considered. The resulting bitrates are calculated with respect to the length of the line and the number of disturbance sources. The paper brings new ideas for simula-tions and calculations of transmission function for line with inhomogeneities and calculations new value of code gain.

Increasing the Transmission Capacity of Digital Subscriber Lines

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This article first introduces the basic parameters of broadband measurements of phantom circuit created from pairs within one star-quad, together with the description of method for far-end crosstalk modeling. Based on these results, a practical experiment was performed using real metallic cable. The next part is focused on the simulation of digital subscriber line using phantom circuit together with and without crosstalk elimination technique using vector multi-tone modulation. The results and calculations of possible transmission capacity of phantom circuit are compared with measured results.

Měření na rozhraní 10 Gbit/s

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Článek popisuje různé varianty rozhraní s rychlostí 10 Gbit/s a porovnává závislosti četnosti chyb na útlumu optické trasy pro STM-64 a OTU-2. Demonstruje účinnost chybové korekce použité u OTU-2.

Modeling of Metallic Cables' Attenuation for Extreme Temperatures

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This article deals with the influence of extreme temperatures (burning) on transmission parameters of metallic cables, especially on its attenuation. This paper contains the description of performed experimental measurement for specific metallic cable and it also presents derived mathematical models and simulations.

Modelování a měření přenosu SHDSL pro průmyslové aplikace

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Průmyslové sítě jsou dnes vesměs založeny na Ethernetu. Pokud není možno využít optická vlákna a rozsah sítě je větší než 100 m, je možno využít modemů SHDSL či VDSL. Článek ukazuje výsledky modelování a měření s průmyslovými prvky SHDSL.

Modelování parametrů metalických sdělovacích kabelů při extrémních teplotách

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Přenosové parametry metalických vedení jsou do značné míry ovlivňovány vlastnostmi a stavem okolního prostředí, jako je např. teplota, tlak (ohyb, deformace), vlhkost (námraza) apod. Tento článek se zabývá vlivem extrémních teplot, které se vyskytují např. při požáru, na přenosové parametry metalických kabelů, představuje výsledky experimentu a diskutuje možnosti jejich modelování.

Parameters of Twisted Pairs Assessment for Frequency Band up to 1 GHz

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper describes the measuring and modeling of attenuation and near-end crosstalk for a specific metallic cable in a frequency band up to 1 GHz. The paper also includes primary transmission parameters of this cable, which consists of four twisted pairs and is designed for telecommunication infrastructures in buildings. The aim of this paper is to compare measurements and simulations obtained from appropriate models and to determine the parameters of analytic models for modelling the transmission performance of advanced transmisssion systems.

Perspective Application of Passive Optical Network with Optimized Bus Topology

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper presents selected aspects of passive optical networks and splitters with asymmetric splitting ratio. The essential part is focused on the practical demonstration of their use to optimize the passive optical network with bus topology, which acts as a local backbone network for structured cabling systems, and for local data networks in large buildings.

Praktické provedení konfigurace DNS serveru a koncových stanic v síti IP verze 6

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Předchozí článek poskytl praktickou ukázku adresace koncové sítě IPv6 a nastavení automatické konfigurace. Tento článek se zabývá praktickým postupem konfigurace DNS serveru a koncových stanic s operačními systémy Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7 a Ubuntu v experimentální síti IPv6 se směrovačem Mikrotik a servery založenými na Scientific Linux.

Simulations and Measurements of Packet Network Synchronization by Precision Time Protocol

 • Autoři: Pravda, M., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., Ing. Pavel Lafata, Ph.D.,
 • Publikace: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. pp. 116-120. ISBN 978-1-4673-1118-2.
 • Rok: 2012
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The first part of this paper is focused on several measurements for real wireless network components and topologies. The following part presents the simulations and modeling of PTP protocol functionality based on the typical parameters and transmission characteristics of packet networks.

The Methodology for the Selection of ICT Technologies for Smart Grids

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper introduces Smart Grids and the methodology for the selection of ICT technologies for them. It describes the quality and implementation-operating parameters for evaluation ICT technologies and services and applications running in Smart Grids. The methodology is based on a comparison of these parameters. This methology is also based on the availability and reliability of ICT technologies, which are described in this paper.

Time Division Multiplex over Packet Oriented Digital Subscriber Line

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This article introduces the basic parameters of ADSL2+/VDSL2 data link at higher layers (packet delay, packet loss). Based on gained results, a practical experiment was performed using real xDSL network and TDM over IP gateway. Measurements covered transmission loss, transmission delay, bit error rate.

Advanced Education in Digital Signal Processing

 • DOI: 10.2316/P.2011.750-017
 • Odkaz: https://doi.org/10.2316/P.2011.750-017
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Advanced education in the digital signal processing at the Department of Telecommunication Engineering of Czech Technical University in Prague is introduced. The practical training based on digital signal processors is emphasized. Three laboratory tasks are presented. The long-year experience is summarized. Intentions for further improvements of the education are outlined. Several recommendations are presented.

Application of Passive Optical Network with Optimized Bus Topology for Local Backbone Data Network

 • DOI: 10.1002/mop.26291
 • Odkaz: https://doi.org/10.1002/mop.26291
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This article proposes an innovative application of passive optical networks with optimized bus topology for local backbone data networks. We present mathematical apparatus for calculating of the maximum number of splits and the number of bridge taps in the passive optical network with the bus topology and an example of obtained results.

Comparison Methodology of the Simulation Models in Wireless Networks

 • Autoři: Chlumský, P., Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. pp. 10-14. ISBN 978-80-214-4283-2.
 • Rok: 2011
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The article is focused on the description of the measurement method and comparison of the real technology based on the standard IEEE 802.11g (Wi-Fi) with the model used in the simulation environment OMNET++. The simulation model, which is done, is used for simulation and optimization of the wireless protocol. The same protocol is used for high-speed data transmission from the fast moving objects too. In the article, the real implementation of the IEEE 802.11 protocol is compared with the simulation on the comparison basis of the signal noise ratio, receives the sensitivity and throughput for the Free Space Loss model which is emerging from the previous one which was described above.

Experiment with Simple Prototype for Visible Light Communication

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper deals with implementation and testing of data transfer technology using visible light, especially VLC (Visible Light Communication), which uses white LED for data transfer and it is integrated to lighting devices. The paper provides overview of VLC technology development and it describes real demonstration thereof.

Experiments with Free Space Optics and Visible Light Communication

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper deals with the design and realization of two experimental communication links based on the modified project Ronja: point-to-point free space optical link (FSO) with red optical source and indoor visible light communication (VLC) with white optical source. We also implemented a diagnostic and monitoring module, which enables remote monitoring and measuring of several parameters, such as the level of optical received signal. This paper illustrates practical operation and discusses the results of prototypes constructed at our Department.

Exploitation of Local Symmetrical Pairs with Paper Insulation for High Frequency Transmissions

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., Ing. Pavel Lafata, Ph.D.,
 • Publikace: 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. pp. 28-32. ISBN 978-80-214-4283-2.
 • Rok: 2011
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  We performed several measurements and calculations of its primary and secondary transmission parameters and we compared these parameters with metallic cables with plastic (polymer) insulation. The last part of this article also brings the conclusion about using this cable for perspective VDSL2 digital subscriber systems.

Innovation of Methods for Measurement and Modelling of Twisted Pair Parameters

 • Autoři: Čepa, L., Kozák, M., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2011, 9(5), 220-224. ISSN 1336-1376.
 • Rok: 2011
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The goal of this paper is to optimize a measurement methodology for the most accurate broadband modelling of characteristic impedance and other parameters for twisted pairs. Measured values and theirs comparison is presented in this article.

Měřící pracoviště pro vícepárové metalické kabely

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Objektivní a reprodukovatelné měření symetrických vedení při vysokých kmitočtech vyžaduje korektní připojení k měřicí aparatuře. Vícepárové kabely vyžadují měření všech kombinací párů pro získání charakteristik útlumu a přeslechů, což je vhodné provádět pomocí elektronicky řízených VF přepínačů.

Návrh pasivní optické sítě s optimalizovanou sběrnicovou topologií

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Pasivní optické sítě představují perspektivní řešení pro přístupové sítě a pro pokrytí stále se zvyšujících nároků na přenosové rychlosti. Pro optimalizaci síťové struktury pasivní optické sítě sběrnicové topologie lze s výhodou využít pasivní optické rozbočovače s nastavitelnými dělícími poměry výkonů v jejich jednotlivých větvích. V článku je odvozen obecný vztah pro maximální počet odboček a uveden konkrétní příklad návrhu.

Optimal Position of External Node for Very-high-bitrate Digital Subscriber Line

 • DOI: 10.1109/TSP.2011.6043748
 • Odkaz: https://doi.org/10.1109/TSP.2011.6043748
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper describes a specific variant of VDSL for access network in the Czech Republic. The spectral profiles are characterized by alternating bands for upstream and downstream directions when using frequency duplex. Further discussion deals with achievable bitrates under different conditions and the expected profiles that should be offered to subscribers.

Passive Optical Network with Optimized Bus Topology

 • Autoři: Ing. Pavel Lafata, Ph.D., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems Management. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. pp. 112-120. ISBN 978-0-9820958-4-3.
 • Rok: 2011
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Passive optical networks represent a promising solution for access networks to meet the increasing demand on transmission rate. The optimization process depends on the type of topology, primarily on the balance of attenuation and several other features. Considering the possibility of optimization, passive optical network with a bus topology provides several interesting opportunities for specific applications. Its potential application is for example, the network infrastructure in large buildings and industrial centers and base stations of mobile networks connections in the bus topology along the highway or railway networks.

Precise Time Protocol in Ethernet over SDH Network

Přípravky pro výuku v oblasti konvergovaných přenosových sítí

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Základ dnešních sítí tvoří protokoly IP a Ethernet s nimiž spolupracují klasické telekomunikační technologie, např. Ethernet over SDH nebo TDM over IP. K podpoře výuky uvedených technologií byly využity přípravky vytvořené ve společnosti TTC.

Significantly Asymmetric Spectral Profile for a Very High-bit-rate Digital Subscriber Line

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., Ing. Petr Jareš, Ph.D.,
 • Publikace: Proceedings of the 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2011. pp. 109-112. ISBN 978-80-248-2399-7.
 • Rok: 2011
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The resulting bit rates are calculated depending on the length of the line with a copper core diameter of 0.4 mm and the number of disturbers for upstream and downstream direction. Higher data rates can be achieved with vectored modulation VDMT for FEXT crosstalk cancellation.

Simulations of Far-end Crosstalk Based on Modified Matrices of Transmission Line

 • DOI: 10.5755/j01.eee.116.10.876
 • Odkaz: https://doi.org/10.5755/j01.eee.116.10.876
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The standard simple FEXT model is not very accurate and does not provide realistic results. That's why a new advanced method for modeling of FEXT was developed and is presented here. This advanced FEXT model is based on the modified transmission matrices together with calculation of capacitive and inductive unbalances between pairs in a cable and it also respects cable's internal structure. This paper includes mathematical derivation of the advanced FEXT model as well as examples of obtained results, which are also compared with standard FEXT model and with measured characteristics.

Spektrální profil přípojek VDSL2 vybraný pro sítě v ČR

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  VDSL2 Spectral Profile for Czech Republic. Článek popisuje konkrétní variantu vybranou pro přístupové sítě v České republice na základě podmínek správy spektra vydaných společností Telefónica O2 CR. Dále diskutuje dosažitelné přenosové rychlosti za různých podmínek.

Wykorzystanie środków obliczeniowych i multimedialnych w nauczaniu i badaniach w obszarze telekomunikacji

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  W pracy przedstawiono narzędzia wykorzystywane w Katedrze Telekomunikacji dla elektronicznego wspomagania nauczania. System Class Server do zarządzania kształceniem przeznaczony jest dla istniejących programów nauczania, natomiast platforma Moodle wykorzystywana jest dla obsługi nowych programów kształcenia. Obok tekstu strukturalnego, równań, przykładów czy rycin, dostępne szablony umożliwiają umieszczanie interaktywnych elementów multimedialnych w postaci animacji, ścieżki dźwiękowej, wideo oraz testów. Za jeden z najbardziej zaawansowanych elementów uważać można integrację obliczeń teoretycznych, prowadzonych w środowisku Matlab Web Server, z drugiej strony jednym z najbardziej kompleksowych rozwiązań jest powiązanie wspomnianych narzędzi z zadaniami laboratoryjnymi typu online, do których możliwy jest zdalny dostęp wraz z możliwością konfiguracji na odległość, bez konieczności fizycznej obecności w laboratorium.

Wykorzystanie środków obliczeniowych i multimedialnych w nauczaniu i badaniach w obszarze telekomunikacji

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  W pracy przedstawiono narzędzia wykorzystywane w Katedrze Telekomunikacji dla elektronicznego wspomagania nauczania. System Class Server do zarządzania kształceniem przeznaczony jest dla istniejących programów nauczania, natomiast platforma Moodle wykorzystywana jest dla obsługi nowych programów kształcenia. Obok tekstu strukturalnego, równań, przykładów czy rycin, dostępne szablony umożliwiają umieszczanie interaktywnych elementów multimedialnych w postaci animacji, ścieżki dźwiękowej, wideo oraz testów. Za jeden z najbardziej zaawansowanych elementów uważać można integrację obliczeń teoretycznych, prowadzonych w środowisku Matlab Web Server, z drugiej strony jednym z najbardziej kompleksowych rozwiązań jest powiązanie wspomnianych narzędzi z zadaniami laboratoryjnymi typu online, do których możliwy jest zdalny dostęp wraz z możliwością konfiguracji na odległość, bez konieczności fizycznej obecności w laboratorium.

Automaticky přepínané optické sítě

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Trendem v oblasti transportních sítí jsou mimo jiné automatizované systémy řízení, které umožňují dynamické přidělování síťových prostředků. V této oblasti se vyprofilovaly dvě dominantní technologie, které nabízejí podobné funkce. V tomto článku se podíváme na první z nich - automaticky přepínané optické sítě (ASON).

Different Methods for Measurement and Modelling of Twisted Pair Parameters

 • Autoři: Čepa, L., Kozák, M., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: RTT 2010 Proceedings. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. pp. 218-221. ISBN 978-80-248-2261-7.
 • Rok: 2010
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Automatic measurement facility was implemented at the department of telecommunication of faculty of electrical engineering of Czech technical university in Prague. Measurement facility contains RW switches allowing measurements up to 300MHz or up to 1GHz. Measured twisted pair's parameters can be obtained by measuring but for purposes of fundamental characteristics model is useful to define functions that model the properties of the twisted pair. Its primary and secondary parameters depend mostly on the frequency. For twisted pair deployment, we are interested in a frequency band range from 1MHz to 100MHz. Measurement methods are commonly implemented in the measuring devices (such as LANTEK) but only for comparison with limit values of twisted pair. The goal of this paper is to optimise a methodology of measuring for the most accurate modelling.

Generator of Crosstalk Transmission Functions for Modeling of Multi-quad and Multi-pair Metallic Cables

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The new far-end crosstalk model, called Advanced FEXT model, which is based on cable's internal structure and parameters, is proposed here. The presented generator of crosstalk transmission functions is based on advanced FEXT model and provides accurate and realistic simulations and calculations of crosstalk characteristics.

Low Cost Network Emulator with Ethernet and E1 Interfaces

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky, Katedra počítačů
 • Anotace:
  Contemporary Next Generation Networks (NGN) are mainly built on the Internet Protocol (IP) and Ethernet. Major challenge for emerging types of wired and wireless IP-based networks is to provide an adequate Quality of Service (QoS) for different services. The quality of evaluation requires a detailed knowledge of the performance requirements for particular services and applications. The paper is primarily oriented to the end-to-end testing for the Ethernet-based terminal equipment. The extension for emulation network with the E1 interfaces and TDM over IP transmission can be used with external converters.

Měřič kvality přenosu řeči

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Článek popisuje měřicí přístroj pro měření kvality přenosu řeči v telefonní síti na analogových rozhraních. Skládá se z HW části a SW, který provádí vyhodnocení výsledků na připojeném PC. Výsledkem měření je parametr MOS, R-faktor a další dílčí parametry.

Modeling of Aluminum Power Cables Network Containing Cascaded Taps

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper is dedicated to modeling of a power line network for applications of indoor high-speed data transmission. ZVRE network analyzer has been used for measurement of line parameters. We have defined models for specific types of power distribution cables with aluminum cores that have been used in older prefabricated apartment buildings. The model of the entire network uses the theory of line modeling with a cascade of several sections containing multiple taps.

Modelování sítě silových vedení s hliníkovými vodiči

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Na základě měření byly sestaveny modely pro konkrétní typy silových vedení s hliníkovými vodiči používanými ve starších panelových bytech. Pro modelovaní sítě se počítá s kaskádou více úseků a s mnohonásobnými odbočkami. Na základě modelování lze odhadnout dosažitelnou přenosovou rychlost systému PLC.

Možnosti měření v pasivních optických přístupových sítích

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Tento příspěvek se zabývá popisem a možnostmi měření v optických přístupových sítích. Obsahuje rovněž ukázky naměřených výsledků a jejich rozbor.

Návrh pasivních optických sítí s optimálními rozbočovacími poměry

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Při návrhu a výstavbě síťové infrastruktury pasivní optické přístupové sítě je potřeba, zejména díky použití čistě pasivních prvků, přihlédnout k některým specifickým vlastnostem tohoto typu sítí a důsledně přizpůsobit navrženou topologii především z pohledu útlumové bilance a dalších provozních parametrů. Perspektivně jsou též pro optimalizaci uvažovány optické rozbočovače s nastavitelným dělícím poměrem výkonů v jejich jednotlivých větvích.

New Values of Cross-talk Parameters for Twisted Pair Model

 • Autoři: Kozák, M., Čepa, L., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2010, 8(5), 130-133. ISSN 1336-1376.
 • Rok: 2010
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Near-end Crosstalk (NEXT) and Far-end Crosstalk (FEXT) of unshielded twisted pair (UTP) cable are the main factors limiting the information capacity in data transmission. Crosstalk depends mostly on the frequency. Frequency dependent transfer functions and crosstalk attenuation may be obtained by measurement, but for the analytical description of the transmission channel's parameters is useful to define functions modelling the crosstalk. The paper describes the measuring facility, presents the measured waveforms and the values of model parameters.

Pasivní optická síť 10GEPON

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  V září 2009 byla vydána finální verze doporučení IEEE 802.3av. Doporučení definuje novou variantu pasivní optické sítě 10GEPON, která představuje další vývojový krok původního typu EPON. Jak již z jejího označení vyplývá, nabízí nová pasivní optická síť přenosovou rychlost až 10 Gbit/s a vylepšuje v mnoha ohledech parametry původní sítě EPON. Zároveň se však u nové sítě 10GEPON podařilo zachovat zpětnou kompatibilitu, což umožňuje současný provoz obou variant v rámci jedné optické sítě.

Precision Clock Synchronization Protocol and Its Implementation into Laboratory Ethernet Network

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This article deals with the synchronization in packet-based data networks, especially in the Ethernet. Generally, there are several protocols and standards, which could be used for this purpose, but one the most promising is IEEE 1588 Precision Clock Synchronization Protocol (PTP), which will be described in this paper. The main section of this article is focused on the practical implementation of IEEE 1588 protocol into the fully operational Ethernet network. The network consists of several network devices, some of them support IEEE 1588 PTP protocol and others, like standard Ethernet switch and hub, do not support this synchronization protocol. We also performed several measurements and comparisons of the accuracy of precision time distribution for different network topologies and under various network conditions. These results, in the form of graphs, are also commented here and several conclusions about the influence of network devices are given in this article.

Programy pro kalkulaci útlumové bilance pasivních optických přístupových sítí a její optimalizaci

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Pasivní optické přístupové sítě představují perspektivní možnost pro pokrytí stále se zvyšujících nároků na přenosové rychlosti v oblasti přístupových sítí. Jak z jejich označení vyplývá, jedná se o pasivní typ sítí, kdy je optická distribuční síť tvořena pouze pasivními prvky, důležité pro funkci sítě jsou zejména pasivní optické rozbočovače. Vzhledem k tomu nelze na přenášený optický signál aplikovat dodatečné úpravy, např. provádět jeho zesilování, vydělování, směrování apod. Je proto nutné již v počáteční fázi plánování sítě dodržet hraniční parametry pro její správný provoz, zejména hodnoty překlenutelného útlumu, útlumu odrazu, zpoždění při šíření aj. a je potřeba provést detailní analýzu a kalkulaci celkového útlumu navržené optické sítě. Pro účely rychlé kalkulace útlumové bilance PON byl vytvořen program, který podporuje volbu topologie a zadání parametrů sítě. Výstupy v podobě přehledné tabulky obsahují rovněž vyhodnocení vhodnosti navržené sítě pro jednotlivé varianty PON.

Pseudorandom Generator of Crosstalk Transmission Functions for Modeling of Multi-quad Metallic Cables

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Crosstalk, and mainly far-end crosstalk (FEXT), is one the most serious source of disturbance in present xDSL lines (Digital Subscriber Line). It mostly limits the maximum achievable transmission speeds. This paper presents the possibility of using space selection of disturbing sources among the metallic cable, which would allow the use of VDMT modulation only for a limited number of the most disturbing pairs. The new far-end crosstalk model, called advanced FEXT model, which is based on cable internal structure and parameters, is proposed here. The presented generator of crosstalk transmission functions is based on the advanced FEXT model.

Rozvoj přípojek FTTx

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Tento článek obsahuje popis koncepce optických přípojek FTTx, analýzu jejich současného rozšíření a krátkodobý výhled vývoje počtu přípojek v nejbližších letech. V souvislosti s optickými přípojkami jsou často zmiňovány i tzv. služby triple play. Vzhledem k tomu, že na Katedře telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze bylo vybudováno plně funkční pracoviště pasivních optických přístupových sítí, bude v tomto příspěvku popsána ukázka jejich možné konfigurace a využití.

Snadná a rychlá kalkulace útlumové bilance sítě PON

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Pro účely výuky a praxe byl vytvořen výpočetní nástroj pro kalkulaci útlumové bilance pasivních optických sítí PON různých topologií a konfigurací.

The Use of Simulation Framework OMNeT++ in Telecommunications

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Simulation has ability to determine the system behavior without being put into operation, even without costly and time consuming production. Especially in the field of telecommunications, where it is often demanded to handle a huge number of messages or terminals, the possibility to test the system before the real deployment is strictly appropriate. Simulation framework OMNeT++ provides very good resources for fast design such as large-scale models. For example, the hierarchical approach to model, scalability, aptitude of detailed analysis and a large database of pre-built models of protocols.

Time Synchronization in Packet Networks and Influence of Network Devices on Synchronization Accuracy

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This article deals with a relatively new synchronization protocol - the IEEE 1588 Precision Clock Synchronization Protocol (PTP). This protocol reaches the typical accuracy better than 100 nanoseconds and uses hierarchical synchronization network infrastructure, which enables to synchronize all devices connected into this network. The first part of the article describes the Precise Time Protocol, while the second part deals with synchronization accuracy measurements for various network topologies with different network devices. This paper contains the presentation of a laboratory synchronization network as well as it includes practical results and comments concerning its functionality and performance.

Vývoj optické hierarchie OTH k plné podpoře Ethernetu

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Optická hierarchie založená na vlnovém multiplexování DWDM slouží k budování vysokorychlostních páteřních optických sítí. Vedle toho se používá v OTH i multiplexování TDM pro efektivní využití všech vlnových délek. Nárůst přenosových rychlostí vedl ke standardizaci a nutnosti podporovat rozhraní Ethernet s rychlostmi 40 a 100 Gb/s.

Zobecněné přepínání přenosových elementů na základě značek

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Článek volně navazuje na článek Automaticky přepínané optické sítě. Zaměřuje se na technologii zobecněného přepínání na základě značek (GMPLS), které je jednou z technologií umožňující automatizaci řízení přenosu v síti.

Enhancement Ethernet Network Emulator

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper is primarily oriented to end-to-end testing for Ethernet based terminal equipments. The low cost Ethernet network emulator was developed on the Telecommunication Technology Department of the Faculty of Electrical Engineering of the Czech Technical University in Prague.

Historický vývoj digitálních přenosových systémů na metalickém vedení

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Měření a údržba sdělovacích kabelů XL. Tábor: Česká elektrotechnická společnost - Pobočka ČES Tábor, 2009.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Zatímco využití přípojek k telefonnímu přenosu klesá ve prospěch mobilních sítí, dynamicky se rozvinul přístup k Internetu a dalším službám, zejména pomocí přípojky ADSL. Potenciál skrytý v kabelech dále těží druhá generace ADSL2 a přípojky VDSL2. Vývoj pokročil i u SHDSL, kde se zvyšuje počet úrovní modulace PAM z 16 na 32, což znamená zvýšení přenosové rychlosti o 1/3.

Integrace on-line nástrojů při výuce komunikačních technologií

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. pp. 1-5. ISBN 978-80-7414-126-3.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Příspěvek se primárně zaměřuje na zkušenosti s vývojem a použitím Matlab web serveru pro výuku a zejména s jeho integrací do LMS systému Class server, použitého pro podporu výuky v řadě technických předmětů.

Interaktivní podpora elektronických výukových modulů

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: International Workshop wRTT 2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04411-7.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Příspěvek představuje nástroje, používané na Katedře telekomunikační techniky pro elektronickou podporu výuky.

Modeling of a Subscriber Line with Inhomogeneity

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper deals with attenuation modeling of symmetrical pairs in multiquad metallic cables. The article follows authors' previous publications concerning far-end crosstalk modeling based on cable constructional arrangement and brings new methods and ideas for simulations and calculations of transmission function.

Modeling of Transmission Functions and Crosstalk in Metallic Cables for Implementation of MIMO Concept

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The new promising wireless networks based on multi-carrier modulations (MCM) and multiple-input multiple-output concept (MIMO) will soon offer high-speed digital connections. Their access points are mostly connected by fixed metallic lines to core data and telecommunication networks. That is why it will also be necessary to increase the transmission speed and overall performance of these fixed access networks adequately in order to meet the expected requirements of wireless connections. It would be possible to use VDSL2 digital subscriber lines and implement MIMO concept into the existing metallic networks for this purpose, but before that it will be necessary to solve several problems first. The transmission capacity of present VDSL2 digital lines is limited mainly by crosstalk occurring in metallic cables.

Modelling of the Crosstalk Cancellation for VDSL2

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., Ing. Petr Jareš, Ph.D., Kozlowska, E.
 • Publikace: Proceedings of the 2009 Networking and Electronic Commerce Research Conference (NAEC 2009). Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2009. pp. 168-173. ISBN 978-0-9820958-2-9.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Today, digital subscriber line is the most popular broadband technology used in the metallic access network. It uses existing symmetrical pairs of local cables for a high-speed data transmission. In the last few years, requirements concerning the amount of transmitted data and the transmission speed have increased rapidly, and this trend will continue. These increasing demands on the transmission speed and the overall performance of the access network infrastructure are caused mainly by a fast development of new technologies and related telecommunication services. This paper focuses on the issues of modelling benefits for the Vectored Discrete Multi-tone modulation, which can be used for the data transmission. Description concerns a method of, how to simplify simulation of Vectored Discrete Multi-tone modulation advantages, based on real, gained parameters of transmission environment. The paper also includes results calculated by simulation with use of described technique.

New Methods for Subscriber Line Modeling

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., Sýkora, J.
 • Publikace: 11th International Conference RTT 2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04410-0.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The dominant source of noise in multi-pair metallic cables is crosstalk when the information capacity is limited dramatically. This article deals with the problems of simulations of far end crosstalk between symmetrical pair in metallic cable. The methods for VDMT modulation and partial crosstalk cancellation are discussed and simulation results are presented. The results for line bounding with and without crosstalk cancellation are presented.

Nové směry v technologiích pevných sítí

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Požadavky na přenosovou rychlost v datových a telekomunikačních sítích obecně rostou a je nutné řešit kompromis mezi propustností sítě a fyzikálním, technickým i ekonomickými možnostmi. Příspěvek se zaměřuje jednak na perspektivu širokopásmových telefonních kodeků a jejich potenciální přínosy pro uživatele i poskytovatele, jednak na vývoj v oblasti optických sítích přístupových (rychlosti 10 Gb/s, WDM-PON) i páteřních (automaticky přepínané sítě a optické přepojování paketů).

Pasivní optická síť GPON

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Článek se zabývá detailní analýzou vlastností a charakteristik pasivních optických přístupových sítí, zejména varianty GPON. Dále se zaměřuje na ucelený popis důležitých funkcí a některých specifických problémů a jejich řešení v oblasti pasivních optických sítí GPON.

Pokročilé metody modelování přeslechů pro simulaci přípojek s modulací VDMT

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Měření a údržba sdělovacích kabelů XL. Tábor: Česká elektrotechnická společnost - Pobočka ČES Tábor, 2009.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Článek se zabývá možnostmi modelování a simulací přeslechu na vzdáleném konci v prostředí mnohapárových metalických kabelů. Vychází z možnosti využití prostorové selekce rušících systémů a analýzy závislosti přeslechových vazeb mezi konstrukčními prvky v mnohapárovém metalickém kabelu na jejich umístění. Na základě statistické analýzy byl vypracován nový způsob modelování přeslechu FEXT, který doplňuje standardní model přeslechu o závislost vzájemné polohy rušícího a rušeného páru v profilu kabelu. Generované výsledky umožňují testovat a optimalizovat systém vektorové modulace DMT.

Pokročilé modelování přenosových funkcí přeslechu na vzdáleném konci v metalických kabelech

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Přenosové rychlosti současných širokopásmových přípojek jsou limitovány převážné rušeními v metalických kabelech vznikajících v důsledku přeslechů mezi jednotlivými systémy v kabelu. Představený způsob pro eliminaci vlivu přeslechu na vzdáleném konci v rámci Vektorové DMT modulace není možné v současných podmínkách plně využít, zejména z důvodu nedostatečné výpočetní kapacity koncových zařízení, způsobené značnou náročností VDMT modulace při použití pro rozsáhlé kabelové systémy. Z tohoto důvodu byla navržena idea prostorové selekce rušících systémů v rámci metalického kabelu, což by umožnilo provádět koordinaci pomocí VDMT modulace jen pro vybrané zdroje rušení.

Prodloužení dosahu sítě Ethernet pro průmyslové a jiné použití

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Překlenutelná vzdálenost Ethernetu s metalickými páry (UTP) je typicky 100 m. V řadě aplikací (např. větší průmyslové areály) je to vzdálenost nedostatečná. K prodloužení dosahu lze použít fyzickou vrstvu xDSL v souladu s IEEE 802.3ah (EFM), ovšem za cenu nižší přenosové rychlosti.

Současné a budoucí varianty pasivních optických přístupových sítí

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Článek přináší popis a porovnání současných variant pasivních optických přístupových sítí (PON), jejich základních vlastností, charakteristik a funkcí. S ohledem na neustále rostoucí požadavky na přenosové rychlosti a celkovou propustnost přístupových sítí je perspektivně uvažováno zařazení vlnového multiplexování a aktivních zesilovacích prvků do připravované budoucí generace optických přístupových sítí. Výsledkem budou kombinované hybridní pasivní optické sítě, nabízející adekvátní přenosové rychlosti při velkém počtu připojených koncových uživatelů na velké překlenutelné vzdálenosti.

Transmission Methods for Multi-point Radio Link

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  In 2006, the project -Research and development the multipoint microwave systems- was initiated with support of the Ministry of Industry and Trade. Team from the Department of Telecommunications Engineering FEE, Czech Technical University in Prague participates in the project with main SVM Microwaves Ltd. The project is an industrial research in the field of microwave distribution systems, primary research and development of a new type of highspeed multipoint microwave links.

A Short Overview of the Most Actual Problems in the Area of Fiber Bending and Chromatic Dispersion in Photonic Crystal Fibers

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper is oriented to present a short overview of chosen aspects in the area of Photonic Crystal Fibers, primarily nonlinear dispersion properties induced by fiber bending. This topic refers to applications of to microstructure optical components of high-speed transmission systems, such as dispersion compensator based on negative chromatic dispersion resulting from bending the fiber at certain radius.

Advanced Coding for High-speed Radio Link

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  In modern digital communication and storage system, information theory is becoming increasingly important. The best example of this is the appearance and quick adoption of turbo and block product codes in many practical wireless communication systems.

Advanced Transmission Methods for Multi-point Radio Link

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The basic intent of this paper is to present new possibilities in the high speed and robust communication in mobile wireless multi-point networks. It explains problems and its feasible solution concerning communication in movement.

Design of Photonic Crystal Fibers with Low Bending Losses

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper deals with Photonic Crystal Fibers (PCF) that is not sensitive to bending. On one hand, fiber bending may result in potential negative chromatic dispersion or coupling light from the fundamental mode into the cladding modes, which opens many possibilities to design microstructured optical components for all-optical PCF-based system (e.g. group velocity dispersion compensator) On the other hand, fiber bending is responsible for huge bending losses. The goal of this paper is to reduce bending losses in an operating range of the designed fiber. Reduction of bending losses could be considered in the fiber that would be single-mode for wide range of bending angles or bending radii, but the light is not being coupled into the cladding and the fiber is not sensitive to bending in an office environment.

Digitální účastnické přípojky xDSL - Díl 2

Hierarchická aktivní přístupová síť s použitím modulace VDMT

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Metalické účastnické přípojky VDSL2 lze provozovat při použití modulace VDMT značnými přenosovými rychlostmi, ovšem jen na krátkou vzdálenost. Na větší vzdálenost lze použít hybridní opticko-metalickou síť (FTTC) nebo aktivní plně metalickou síť.

Katedra telekomunikační techniky je otevřena pro spolupráci

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Katedra telekomunikační techniky se podílí na výuce v bakalářském, inženýrském bloku studia a doktorském programu. Cílem je vychovávat bakaláře a elektrotechnické inženýry s takovými znalostmi, aby byli schopni řešit problémy zejména v oblasti informačních systémů, spojovací a přenosové techniky, techniky přenosu a zpracování dat s širokou možností uplatnění ve výzkumu, konstrukci, výrobě, projektování a provozu všech telekomunikačních zařízení.

Modeling of Transmisison Lines for Digital Subscriber Lines Testing

 • Autoři: Prokop, T., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Proceedings of IWSSIP 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. p. 53-56. ISBN 978-80-227-2856-0.
 • Rok: 2008
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This report is concerned with th etransmisison lines and their approximation through artificial transmission lines that represent a cost-effective and simple transmisison line model.

New Alternates of Metallic and Hybrid Access Networks

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The original all-metallic concept is hierarchic active access network (HAAN). The metallic-optical hybrid networks can include optical section with TDM, FDM or WDM multiplex.

Possibilities of Telephone Bandwidth's Extension

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper discusses possibilities of telephone bandwidth extension that could be used for prospective communication technologies.

Practical Application of FEXT Models for VDMT Modulation

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper presents and idea of a generator of transmission functions between symmetric pairs in metalic cables, focusing especially on questions concerning far-end crosstalk, its simulations and statistical evaluation of measured values.

Projection and Realization of Laboratory Workplace of EPON Passive Optical Networks and Its Utilization for Education

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper will focus on passive optical access networks (PONs), especially EPON. The paper includes basic introduction into PONs, further describes the design and utilization of passive optical network workplace in the laboratory of the Department of Telecommunication Engineering, Faculty of Electrical Engineering, CTU in Prague. The paper also shows possibilities of using this workplace for education and for student's work on their diploma and bachelor thesis. Article also presents the possibilities of future directions of research projects in the field of passive optical networks.

Quality Evaluation of Narrowband and Wideband IP Telephony

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Contemporary Next Generation Networks (NGN) are mainly built on Internet Protocol (IP). Major challenge for emerging types of wired and wireless IP-based networks is to provide adequate Quality of Service (QoS) for different services. Quality evaluation requires a detailed knowledge of the performance requirements for particular services and applications. The starting point for deriving these performance requirements must be the user.

Simulations and Statistical Evaluations of FEXT Crosstalk in xDSL Systems Using Metallic Cable Constructional Arrangement

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This article deals with the problems of simulations and statistical evaluations of far end crosstalk between symmetrical pairs in metallic cable. The paper follows previous publications, gives new insights into questions associated with crosstalk evaluations based on theoretical assumptions, which resulting of metallic cable constructional arrangement. Paper also presents an idea of application these results in Generator of transmission functions to analyze the overall impact of Vectored DMT modulation on digital subscriber line traffic. To verify theoretical assumptions, several measurements were performed and proceedings of gained values of crosstalk are included in this article.

Teoreticky dosažitelné přenosové rychlosti u přípojky VDSL2 s potlačováním přeslechů

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Již delší dobu jsou komerčně dostupná řešení s přípojkami VDSL 2. generace, využívající na metalických párech pásmo do 12 až 30 MHz. Problémem jsou přeslechy, které lze však potlačovat při použití modulace VDMT.

Využití výpočtů v Matlabu při on-line výuce

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Článek ukazuje možnost využití simulací běžících na Matlab Web Serveru ve výukových modulech provozovaných v systému pro elektronickou podporu výuky (LMS Class Server).

Co přinese druhá generace VDSL2

Hierarchic Active Access Network on Metallic Lines

Information Capacity of Symmetric Lines

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The Information Capacity of Symmetric Lines is depended on trasmission characteristic, crosstalk and EMC condition.

MATLAB Web Server Integration to LMS

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper describes our experience with employment of the MATLAB Server tools in education - especially integration of selected simulations to e-learning courses published by Learning Management System Class Server. The examples of simulations are shown on new English version of program for throughput calculation of xDSL subscriber lines and new programs for demonstration of basic digital modulations.

Modeling of Access Network Structure

Modeling of Middle-range Metallic Lines for Ethernet with VDMT

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Methods for partial crosstalk cancellation are discussed and simulation results are presented for middle-range used especially for connection of Ethernet network nodes.

Multi-Carrier Modulation and MIMO Principle Application on Subscriber Lines

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The multi-carrier modulation is used in many applications, primary for a wireless transmission, for example Wi-Fi and WiMAX networks or DVB-T. But the same physical principle can be used also for metallic lines in access or local networks, for example ADSL and VDSL. The multi-carrier modulation in these cases is called DMT. The methods for VDMT modulation and partial crosstalk cancellation are discussed and simulation results are presented.

Online-Programm für xDSL-Simulation

Perspektivy fixních telekomunikačních sítí

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: iDEME Bratislava '07 - Zborník prednášok. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2007. pp. 18. ISBN 978-80-239-9592-3.
 • Rok: 2007

Přehled nejaktuálnějších vědeckých problémů v oblasti disperze u mikrostrukturních vláken

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Přehled nejaktuálnějších vědeckých problémů v oblasti disperze u mikrostrukturních vláken v kontextu současného výzkumu na ČVUT FEL.

Quality Planning for NGN Elements

Rozhraní síťových prvků fixních telekomunikačních sítí

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  První část příspěvku se zabývá způsoby přenosu mezi síťovými prvky s rozhraním Ethernet na páteřní úrovni sítě (sítě MAN a WAN). Provozovatelé sítí využívají osvědčenou technologii SDH (SONET) a dále systémy s vlnovým multiplexováním WDM ve variantě DWDM či CWDM. Na principu vlnového multiplexu pracuje mezinárodně standardizovaná optická hierarchie OTH pro plně optické sítě OTN. Druhá část příspěvku ukazuje možnosti přenosu v přístupové síti - tzv. první míli, pro kterou vznikla skupina rozhraní EFM (Ethernet in the First Mile) zahrnující i variantu pasivní optické sítě EPON.

Rozšíření pásma pro telefonní přenos

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Klasický telefonní kanál disponuje šířkou pásma 3,1 kHz. Dnešní úroveň digitální techniky a dostupná kapacita sítí umožňují rozšíření pásma na 7 kHz, což se projeví na zvýšení kvality hovorové komunikace, jak je demonstrováno na R-faktoru a parametru MOS.

Transmission Environment Modeling for VDMT System Simulation

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper describes the practical results from measurements done at the Department of Telecommunications Engineering, Faculty of Electrical Engineering, CTU in Prague and presents the concept of a transfer and crosstalk function generator for VDMT System Simulation.

Trendy v oblasti fixních přenosových sítí

Voice Quality Planning for NGN Including Mobile Networks

Wired Core Network for Local and Premises Wireless Networks

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., Hubený, T.
 • Publikace: Personal Wireless Communications. New York: Springer, 2007. pp. 332-340. ISSN 1571-5736. ISBN 978-0-387-74158-1.
 • Rok: 2007

Access Networks in the Czech Republic - Status and Issues

 • Autoři: Kuchar, A., Hrstka, J., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: 1st International Conference on Access Networks. Athens: Athens Information Technology (AIT), 2006. ISBN 1-59593-513-4.
 • Rok: 2006

Analyse of Hybrid Access Network

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Research in Telecommunication Technology 2006 - Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. pp. 14-17. ISBN 80-214-3243-8.
 • Rok: 2006
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The analyse of Hybrid Access Network is presented on combination of metalic lines with digital subscriber lines and optic fibres.

Another e-Support Experiment

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Experience with implementation and experimental operation of Microsoft Class Server and Learning Gateway, forming a complex system solution for e-support, relying on an Internet portal with unified user interface intended for collaboration of its individual users and for management of the learning process

Another e-Support Experiment

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Experience with implementation and experimental operation of Microsoft Class Server and Learning Gateway, forming a complex system solution for e-support, relying on an Internet portal with unified user interface intended for collaboration of its individual users and for management of the learning process

Dynamické přidělování kapacity pro Ethernet v síti SDH

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Přenosové sítě SDH dnes běžně přenášejí rámce mezi rozhraními Ethernet. Pro efektivní využití sítě SDH bylo zavedeno zřetězení virtuálních kontejnerů a protokol LCAS pro jejich přidělování podle potřeby. Vedle obecných principů je představen čip realizující funkce uzlu Ethernet over SDH.

Hranice možností technologie ADSL

Improvement of Crosstalk Modelling for Access Network

Influence of Bridged Taps on VDSL2

Integrace výukových modulů pro oblast komunikačních technologií

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Výukový portál pro elektronickou podporu výuky provozovaný katedrou telekomunikační techniky fakulty elektrotechnické v rámci celého Českého vysokého učení technického v Praze na adrese LG.CVUT.CZ

Jak si vede ADSL2

Kde končí možnosti xDSL a začíná optika

Laboratorní síť Ethernet realizovaná na technologii SDH

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Research in Telecommunication Technology 2006 - Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. pp. 60-62. ISBN 80-214-3243-8.
 • Rok: 2006
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Síť umožňuje běžnou konfiguraci a analýzu provozu přes rozhraní E1, konfiguraci synchronizace, zálohování, sledování alarmů apod. Nově též konfiguraci virtuálního řetězení a nastavení VLAN.

MATLAB Server as a Visual Tool for Education

MATLAB Server as a Visual Tool for Education

MATLAB Web Server ve výuce přenosových systémů

Modelování vlastností silových vedení

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Výsledky měření a modelování parametrů silových vedení nn pro vnitřní instalace do kmitočtu 50 MHz

Perspektivy optických a hybridních sítí

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Ve vyspělých zemích světa se dynamicky rozvíjí optické řešení přístupové sítě (FTTx) a často je optické vlákno přivedeno až do účastnické zásuvky (FTTH). Je možno zvolit mnohabodové sítě PON nebo dvoubodové připojení, přičemž za perspektivní se považuje řešení na bázi Ethernetu. Vhodným kompromisem je hybridní řešení s kombinací optického vlákna a metalického vedení, příp. bezdrátového připojení. Nové standardy pro metalické přípojky ADSL2+ a VDSL2 přinášejí opět navýšení rychlosti a jsou vhodné i pro privátní sítě.

Plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  V roce 2005 byl vydán plán přenosových parametrů mající významný dopad na návrh a provoz sítí poskytujících veřejnou telefonní službu, včetně tzv. sítí nové generace NGN pracujících na základě protokolu IP.

Praktické zkušenosti s implementací LMS na ČVUT

Přenos E1 přes sítě IP (TDMoIP)

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Také v sítích nové generace se vyskytují požadavky na realizaci klasických okruhů E1. Řešením je metoda označovaná TDM over IP představená v článku včetně možného praktického provedení.

Program pro odhad přenosové rychlosti přípojek xDSL

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Pro výpočty a simulace přípojek se nám osvědčil MATLAB Web Server, kde jsou veřejně dostupné programy pro odhad přenosové rychlosti SHDSL, ADSL, VDSL i pro výpočet dalších parametrů.

Různé varianty přípojek VDSL2 v koncepci FTTx

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Jsou prezentovány různé varianty přípojek VDSL2 v hybridní koncepci FTTx, tj. v kombinaci s optickými vlákny. Uvedeny jsou výsledky simulací.

Screening Attenuation of Coaxial Cables

 • Autoři: Hubený, T., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Research in Telecommunication Technology 2006 - Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. pp. 337-339. ISBN 80-214-3243-8.
 • Rok: 2006

Sítě SDH a Ethernet

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Pro současnost je typické splýváním technologií a standardů v lokálních (LAN) a rozlehlých sítích (WAN). Článek popisuje konkrétní řešení instalované v laboratoři přenosových systémů FEL ČVUT v Praze.

Testovaní ADSL2+

Using Simulations for Evaluation of Measurements on ADSL2+ Lines

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper compares simulations with measurement results and proposes a methodology for evaluation of measurements based on the suggestions from Slovak Telecom in connection with the practical introduction of ADSL2+ technology in 2006.

Using Simulations for Qualification of ADSL2+ Lines

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper proposes a methodology for qualification of ADSL2+ lines based on the suggestions from Slovak Telecom in connection with the practical introduction of ADSL2+ technology in 2006.

Varianty přípojek VDSL2

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Přípojky VDSL druhé generace (VDSL2) se během letošního roku začínají objevovat v nabídkách výrobců i poskytovatelů. Standard je totiž již od února tohoto roku v základních rysech na světě.

Virtuální laboratoř pro výuku přenosu dat

Vliv radiového rušení na přípojky xDSL

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Vedle přeslechového rušení je dalším významným negativním vlivem rušení od radiových vysílačů, které se v důsledku nesymetrie vedení projevuje na vstupu modemů digitálních účastnických přípojek.

Využití LMS pro laboratorní a projektovou výuku Telekomunikačních systémů

 • Autoři: Krehan, V., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. pp. 316-318. ISBN 80-85645-56-4.
 • Rok: 2006

Web-Based Tools for Education Support

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper discusses recent approaches to education in technical subjects at the Department of Telecommunication Engineering of the Czech Technical University in Prague (Faculty of Electrical Engineering) from the perspective of various means for electronic support of education and their serving the common purpose.

Digitální účastnické přípojky xDSL - Díl 1

Downstream Power-Back-Off Used for ADSL

Druhá generace VDSL2

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Ještě se v sítích nezačala ve větší míře uplatňovat technologie VDSL a již je na světě druhá generace VDSL2. Dochází tím ke sblížení standardů pro ADSL2 a VDSL2 a existuje možnost realizovat modemy společnou čipovou sadou. Realitou se stává rozšíření pásma až do 30 MHz.

Filtering for FDD ADSL

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., Zahradník, P.
 • Publikace: Proceedings of the Conference TSP'2005. Brno: VUT v Brně, 2005. pp. 87-90. ISBN 80-214-2972-0.
 • Rok: 2005

Jednoduchý model kabelového stromu

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Příspěvek shrnuje výsledky modelování propustnosti vysokorychlostních digitálních účastnických přípojek ADSL na základě situace v síti Českého Telecomu a na základě podmínek správy spektra vydaných v souvislosti se zpřístupněním místních vedení (LLU). Je uvažována koexistence s přípojkami SHDSL a rušení přeslechem na blízkém a vzdáleném konci.

Modern Forms of Education - Perspectives and Visions

Optická hierarchie OTH

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Požadavky na růst přenosové rychlosti se promítají na růstu řádu synchronního transportního modulu STM až k STM-64 (cca 10 Gbit/s) a STM-256 (cca 40 Gbit/s). Vývoj směřuje k páteřním sítím OTN (Optical Transport Network) budovaným na čistě optickém principu na základě hierarchie OTH.

Optické přístupové sítě EPON a CWDM

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Je zřejmé, že optický přenos začne získávat na převaze i v přístupové síti a běžná se stanou řešení FTTH (Fibre to the Home). Zatím však zůstává vesměs výsadou velkých firem - FTTO (Fibre to the Office) a datových center. Situace se pomalu začíná měnit a všude pronikající technologie Ethernetu má šanci posunout vývoj i v této oblasti.

Pevné sítě se nevzdávají

Power Line Models

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: RTT 2005 Proceedings. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2005. ISBN 80-248-0897-8.
 • Rok: 2005
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Trends in the field of metallic power line networks and the potential possibilities for further development; models for indoor power lines

Quality Parameters of ADSL

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: RTT 2005 Proceedings. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2005. ISBN 80-248-0897-8.
 • Rok: 2005

Shielding Effectiveness Measuring

 • Autoři: Hubený, T., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: RTT 2005 Proceedings. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2005. ISBN 80-248-0897-8.
 • Rok: 2005

Technologie Home PNA

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Systém Home PNA (Home Phoneline Networking Alliance) je určen pro vysokorychlostní datový přenos po vnitřních telefonních rozvodech budov, zejména rodinných domů, a slouží k realizaci mnohabodové lokální sítě bez nutnosti instalace speciálních datových kabelů.

The Research of Copper Pairs Characteristics on High Frequency and their Theoretical Limits for Digital Signal Transmission

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Proceedings of WORKSHOP 2005, Part A. Praha: CTU Publishing House, 2005. pp. 190-191. ISBN 80-01-03201-9.
 • Rok: 2005

Theoretical Limits of DSL Lines

Transmission Parameters Analysis of the Low Voltage Power Lines

 • Autoři: Hubený, T., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Proceedings of WORKSHOP 2005, Part A. Praha: CTU Publishing House, 2005. p. 278-279. ISBN 80-01-03201-9.
 • Rok: 2005

Transmission Plan for Public Telephone Services in NGN

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Transmission Plan for Public Telephone Services in NGN is based on clasical and new parameters - E-model for complex quality evaluate with R-factor.

Vliv omezování vysílacího výkonu na propustnost ADSL

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Příspěvek ukazuje důsledky omezování vysílacího výkonu ve směru k účastníkovi (downstream) pomocí modelování propustnosti vysokorychlostních digitálních účastnických přípojek ADSL na základě situace v síti Českého Telecomu a na základě podmínek správy spektra vydaných v souvislosti se zpřístupněním místních vedení (LLU).

Využití Matlab Serveru pro výuku a výzkum

ADSL modemy pod lupou

Coexistence of Home PNA and xDSL Systems

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: COFAX-TELEKOMUNIKÁCIE 2004 - zborník prednášok. Bratislava: D&D STUDIO, 2004. pp. 327-328. ISBN 80-967019-6-7.
 • Rok: 2004

Cross-Talk is Determinant of Duplex Method

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: RTT 2004. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2004. pp. 0102_0005. ISBN 80-01-03063-6.
 • Rok: 2004
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This article enlarges on effects of crosstalk for digital transmission, error rate and compares theoretical capacity with practical data rates at VDSL line.

Development of Modems for Asymmetric Digital Subscriber Lines

Evolution of ADSL and VDSL Lines

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: RTT 2004. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2004. pp. 0101_0005. ISBN 80-01-03063-6.
 • Rok: 2004
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Focusing on the trend in the field of metallic access networks and the potential possibilities for further development. Apart from the evolution of standards for ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) the transfer methods for the very high speed VDSL (Very-high-speed Digital Subscriber Line) are being optimized.

Evolution of VDSL Subscriber Lines

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: COFAX-TELEKOMUNIKÁCIE 2004 - zborník prednášok. Bratislava: D&D STUDIO, 2004. pp. 325-326. ISBN 80-967019-6-7.
 • Rok: 2004

Hodnocení kvality telefonního přenosu pomocí E-modelu

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  S nástupem mobilních sítí, sítí nové generace (NGN), použitím účinných metod komprese hovorového signálu a přenosem Voice over IP je spjat rozvoj nových metod pro určování a měření kvalitativních parametrů telefonní sítě.

Innovation of Learning for Telecommunication and IT Sector

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 318-319. ISBN 80-01-02945-X.
 • Rok: 2004

Integration Laboratory of Switching System and Data Transmission

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., Sýkora, J.
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 316-317. ISBN 80-01-02945-X.
 • Rok: 2004

Kudy a jak na Internet

Modelling the Primary and Secondary Parameters of Telecommunication Lines

 • Autoři: Hubený, T., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: COFAX-TELEKOMUNIKÁCIE 2004 - zborník prednášok. Bratislava: D&D STUDIO, 2004. pp. 287-288. ISBN 80-967019-6-7.
 • Rok: 2004

Modely pro symetrické páry v místních kabelech

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Metalické vedení se stále výraznou měrou používá jako přenosové médium v lokálních a přístupových komunikačních sítích. Hlavním omezujícím faktorem je útlum vedení a přeslechy vznikající na základě nerovnováh mezi prvky symetrického páru. Některé způsoby modelováním primárních a sekundárních parametrů vedení, jakož i přeslechů v závislosti na kmitočtu pro potřeby analýzy vysokorychlostního přenosu digitálních signálů, uvádí tento článek.

Nahradí optická hierarchie SDH?

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Postupem doby se synchronní digitální hierarchie (SDH) stala dominantní technologií páteřních přenosových sítí. Logický vývoj se dále ubírá cestou plně optických síťových prvků založených na vlnovém multiplexování DWDM. Pro tyto účely zavádí standardizace (ITU-T G.709) optickou hierarchii OTH (Optical Transport Hierarchy). Kvalitativním posunem ve vývoji přenosových sítí SDH a OTH je zavedení koncepce dynamického přidělování kapacity. Pro tyto účely byl standardizován protokol LAPS (Link Access Procedure) a následně vývoj dospěl k protokolu GFP (Generic Framing Procedure).

Nové varianty přípojek ADSL

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Článek informuje o druhé generaci přípojek ADSL2 a rozšiřování kmitočtového pásma pro dosažení vyšších přenosových rychlostí ADSL2+ a ADSL2++. Předpokládané vlastnosti jsou simulovány na modelu účastnického vedení.

Optické přístupové sítě

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Všude pronikající technologie Ethernetu má šanci posunout vývoj v oblasti optických přístupových sítí.

Phenomena Determining the Attenuation of the Symmetric Cable Wires

 • Autoři: Hubený, T., doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: RTT 2004. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2004. pp. 0201_0103. ISBN 80-01-03063-6.
 • Rok: 2004
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper deals with problems of the attenuation of the symmetric cable wires. There is shown the influence of the primary line parameters on the attenuation. Further, there are described basic physical phenomena that affect this attenuation, too. There are "skin effect" and "proximity effect". A part of discussion paper is a demonstration of the simulation in MatLab environment, including comparison of theoretic behaviour and measured values.

Rozšiřování pásma u přípojky VDSL

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Článek informuje o postupném rozšiřování kmitočtového pásma v přípojek VDSL až k cílovým 30 MHz pro dosažení vyšších přenosových rychlostí. Simulace na konkrétním kabelu ukazují dosažitelné vlastnosti.

Trendy v metalických přístupových sítích

Vysokorychlostní přístupové sítě

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Sborník přednášek - Broadband Vision v elektronických komunikacích. Praha: Wirelesscom, 2004. pp. 2.
 • Rok: 2004
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Řešení vysokorychlostní přístupové sítě může být založeno na různých principech. Perspektivní je optický přenos po vláknech, případně i volným prostorem. Flexibilitu zajišťují radiové prostředky FWA, WLAN i družicové systémy. Původní analogové telefonní přípojky ve větší či menší míře podle místních poměrů využívají digitální systémy xDSL, podobně jako kabelové modemy využívají sítí CATV. Vedle evoluce standardů pro ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) se dokončuje i definice přenosu pro velmi vysoké rychlosti VDSL (Very-high-speed Digital Subscriber Line).

Curricula Harmonization and Optimization

Kombinované síťové prvky ADSL

Laboratory of Information Technologies

Metalické a optické přístupové sítě

Neobvyklá uspořádání přípojek xDSL

New Laboratory of the Communication Technology

Nové standardy pro ADSL

Nové standardy pro ADSL - 2. část

Po telefonních vedeních symetricky nebo asymetricky

Screening Attenuation Measuring

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: RTT 2003 - Proceedings. Bratislava: FEI, Slovak University of Technology, 2003. pp. 168-169. ISBN 80-227-1934-X.
 • Rok: 2003

Searching for an Optimal Curriculum of Telecommunication Engineering Graduates

Simulation of xDSL Access Network

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: RTT 2003 - Proceedings. Bratislava: FEI, Slovak University of Technology, 2003. pp. 187-189. ISBN 80-227-1934-X.
 • Rok: 2003

Simulation of xDSL Subscriber Lines Network

Směrem k ADSL

Spectral Compatibility of the Digital Subscriber Lines

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 388-389. ISBN 80-01-02708-2.
 • Rok: 2003

Spektrální kompatibilita xDSL

Transformation Towards Structured Study with Respect to Needs of Industry

Uspořádání xDSL přípojek

What Do Students Expect from Universities?

Zpřístupnění účastnických vedení

Experimentální měření chybovosti systémů xDSL vystavených impulsnímu rušení

Improvement of Knowledge in Telecommunication Systems Seminars

Impulse Noise - Research and Education

Impulse Noise - Research and Education

Increasing the Effectiveness of Technical Education

Modeling of Twisted Pairs Unbalance

Modelování přeslechů v kabelech se symetrickými páry

Multimedia Support of Education

Optimizing the Content of Profile Technical Curricula

Optimizing the Content of Profile Technical Curricula

Páteřní sítě nové generace

Přeslechy a jejich modelování

Propojení LAN pomocí technologie SDH

Různé způsoby modelování účastnických přípojek

Sítě nové generace - pohled první

Spectral Characteristics of Digital Subscriber Line Systems

Testování koncových zařízení xDSL

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: V. seminář Katedry elektroniky a telekomunikační techniky - Sborník přednesených příspěvků. Ostrava: VŠB-TUO, 2002. pp. 97-99. ISBN 80-248-0212-0.
 • Rok: 2002

The Transmission Effectivity and Rate Enhancement of a Cable Media in an Access Network

Vysokorychlostní přípojky VDSL

Vysokorychlostní přípojky VDSL

Co-operation on ADSL Pilot Project

Comparison of Symmetric Pairs Parameters

Comparison of Symmetric Pairs Parameters

Impulse Noise Effects on the Subscriber Lines

Impulsní rušení a jeho vliv na xDSL

Innovative Forms of Education in Multimedia Technology

Jak rychle s jakou variantou ADSL přípojky?

Jaké rychlosti lze dosáhnout s přípojkou ADSL?

Modelování parametrů účastnických přípojek

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Telekomunikácie 2001 - Zborník prednášok. Bratislava: ADAPT, 2001. pp. 276-277. ISBN 80-968042-3-5.
 • Rok: 2001

Poskytování služeb pomocí přípojek xDSL

Přenosová kapacita ADSL přípojek

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Telekomunikácie 2001 - Zborník prednášok. Bratislava: ADAPT, 2001. pp. 131-134. ISBN 80-968042-3-5.
 • Rok: 2001

Přenosové systémy xDSL

Problems of ADSL Implementation and Its Importance for Education

Spektrální kompatibilita digitálních systémů pro účastnické přípojky

Teoretická informační propustnost účastnických přípojek

The xDSL Systems Coexistence in the Access Networks

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 156-157. ISBN 80-01-02335-4.
 • Rok: 2001

Dálkově řízené rozvaděče pro metalické přístupové sítě

Distance Education Using Communication Schemes

Distance Learning and Global Videoconferencing

Highband Transmission on Access Networks Copper Lines

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 101. ISBN 80-01-02229-3.
 • Rok: 2000

Konvergence v nasazování a měření metalických kabelů

Local and Global Networking in Practice

Použití lokálních a globálních sítí v praxi

Spolupráce mezi univerzitou a průmyslem v oblasti aplikace symetrických párů

Symmetric Pairs Application and Measurement

The Cooper Pairs Are Just the Only Ones

 • Autoři: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., Sýkora, J.
 • Publikace: Research in Telecommunication Technology 2000. Ostrava: VŠB-TUO, 2000. pp. 119-122. ISBN 80-7078-817-8.
 • Rok: 2000

University-Industry Cooperation in the Area of Symmetric Pairs Application

Vzdělávání na dálku s využitím komunikačních schémat

"Distance Interactive Education in Telecommunication Technology" Course

Multimedia and Hypermedia in Practice

Multimedia Education at the Czech Technical University

Netradiční přístup k výuce v oblasti multimédií

New Curriculum on Multimedia and Telematic Services

New Telematic Course: Multimedia and Hypermedia Services

Přenosové technologie telekomunikačních sítí

Problémy přístupových sítí při realizaci procesu vzdělávání na dálku

Project-Oriented Course: Multimedia and Telematic Services

Use of Real Systems Simulation by Teaching of Technical Subjects

Virtual Environment and Simulation in Technical Education

Využití technologie SDH pro vysokorychlostní sítě

Advantageous Cooperation with Telecommunication Equipment Manufacturers

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk