Lidé

Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D., LL.M.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk