Lidé

Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D., LL.M.

Všechny publikace

Algoritmus detekce a eliminace negativního vlivu radioreléových spojů na meteorologická radarová měření

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Článek představuje nový algoritmus detekce a eliminace negativního vlivu radioreléových spojů na meteorologická radarová měření založený na aplikaci metod zpracování obrazu s využitím informací ze zpracování časově předcházejících radarových dat.

Vliv použitého algoritmu detekce hran : Identifikování negativního vlivu radioreléových spojů na meteorologická radarová měření s využitím Houghovy transformace

 • Autoři: Chmela, L., Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D., LL.M.,
 • Publikace: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. pp. 50-53. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-110-5.
 • Rok: 2011
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Článek se zaměřuje na dílčí část problematiky eliminace negativního vlivu radioreléových spojů na meteorologická radarová měření. Je představen způsob využití Houghovy transformace k detekci liniových objektů představujících tento negativní vliv a je vyhodnocen vliv použitého algoritmu detekce hran na tuto detekci.

Data Networks in the Area of Antarctic Circle

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Antarctica is an area without wired networks. The main instruments for data transfers are wireless networks, especially satellite ones. Their number is naturally limited. In the area of Antarctica there are special conditions such as yearlong low temperatures, limited power sources or period without human presence in the case of Czech base station. The scientists from all over the world try to research land, ice, different kinds of animals and plants, air or UV radiation. They naturally use a lot of kind of devices which help them in their research. The paper describes communication system which ensures yearly data transfer from Antarctica to Czech Republic respectively Internet.

Data Transfer Optimalization via Inmarsat Satellite Network

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The scientists from Czech Republic have started their research in Antarctica in 1927 and it continues up to the present day. In 2007 the first Czech polar base became operational. It is called Czech Mendel's Antarctic Base on James Rosse Island. The scientists use voice and data services. Voice communication is realized via Iridium satellite network. Data services require higher bit rates, which are offered by Inmarsat satellite network. The price for these services depends on specific terminal features and quantity of transferred data. Two example designs are included in order to demonstrate data transfer optimalization. The first one is focused on data IP optimization and the second one considers FTP optimization. Different compression methods and ciphering are considered.

Meteorological Image Processing in Automated Systems

 • Autoři: Chmela, L., Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D., LL.M.,
 • Publikace: Proceedings of IWSSIP 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. pp. 527-530. ISBN 978-80-227-2856-0.
 • Rok: 2008

Chosen Aspects of Negative Dispersion Generation in Index Guiding Photonic Crystal Fibers

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  This paper deals with the new method of generation of negative waveguide dispersion for dispersion compensation purposes. It is possible to generate negative dispersion by bending waveguide. Only for certain values of bent radius for which cladding mode can appear it is possible to confine the mode and cause optical nonlinearities. Deformation of fundamental modes is possible in the multicore structure.

Study of IEEE 802.11 MAC Behavior Over a Long Distance

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  IEEE 802.11 is currently the most popular wireless network standard. To share medium, it uses two possible modes: Distributed coordination function (DCF) and Point coordination function (PCF). DCF mode is mandatory for all 802.11 devices and uses a carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA) method for successful sharing of the medium between wireless nodes. PCF mode uses a polling mechanism which means that access point controls the medium access queue by giving polls to the nodes. DCF mode is designed for non real-time traffic such as WWW or E-mail while PCF mode is optional for real-time applications such as VoIP or video streams. In this paper, we're going to study DCF and PCF modes behavior in the IEEE 802.11 network over a long distance by performing an experiment.

Utilization of Xilinx Development Board in Education

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper describes the practical use of Xilinx development board in subjects dealing with digital technology at CTU-FEE in Prague.

Zkušenosti se vzděláváním manažerů vědy na ČVUT

 • Autoři: Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D., LL.M.,
 • Publikace: Sborník 7. konference Management ve výzkumných a vývojových organizacích. Ostrava: MARQ, 2007. p. 15-18. ISBN 978-80-86931-25-8.
 • Rok: 2007

Digital Signal Processing and its Impact on RFID Security

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  The paper deals with the adaptive filtration used for RFID signal denoising and its affect of system security.

Implementace Learning Gateway na ČVUT v Praze

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Autoři v příspěvku sumarizují zkušenosti s implementací Learning Management Systému (LMS) na Českém vysokém učení technickém v Praze. Hlavním problémem implementace bylo vytvoření odpovídajícího řešení, které umožňuje integraci LMS do informačního systému ČVUT. V současné době je systém dimenzován až pro 14 000 studentů a první pilotní kurzy proběhly v zimním semestru 2005/2006.

Negative Dispersion in Index Guiding Photonic Crystal Fibers

Ramanovské zesilovače pro telekomunikace

 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  Optické zesilovače mají zásadní význam pro rozvoj vysokorychlostních optických systémů s vlnovým dělením DWDM. Princip Ramanovského zesilovače spočívá ve vytvoření stimulovaného Ramanova rozptylu.

Věda a výzkum na vysoké technické škole

Multiple Path Interference and its Impact on System Design

Kudy a jak na Internet

Non-Linear Effects Restrictions in Long-Haul 10G Ethernet Optical Transmissions

 • Autoři: Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D., LL.M., Srnec, J.
 • Publikace: OECC/COIN 2004 - Technical Digest. Tokyo: The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 2004. pp. 230-231. ISBN 4-89114-044-5.
 • Rok: 2004
 • Pracoviště: Katedra telekomunikační techniky
 • Anotace:
  We are looking for optimum distance between two amplifiers and deciding for the best configuration of the entire transmission line.

Using E1 ISA-bus Kit for Line Coding Demonstration

 • Autoři: Šedivý, M., Havlan, M., Kosek, P., Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D., LL.M.,
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 448-449. ISBN 80-01-02945-X.
 • Rok: 2004

VHDL Based Programming of Digital Switching Arrays in Education

 • Autoři: Šedivý, M., Havlan, M., Hudousek, O., Kosek, P., Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D., LL.M.,
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 450-451. ISBN 80-01-02945-X.
 • Rok: 2004

10G Ethernet - Long Distance Transmission

Optical switches based on Bragg Gratings

 • Autoři: Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D., LL.M.,
 • Publikace: RTT 2003 - Proceedings. Bratislava: FEI, Slovak University of Technology, 2003. pp. 145-146. ISBN 80-227-1934-X.
 • Rok: 2003

Practical Experiences with PCI FPGA Development Kit in Education within "Construction of Telecommunication Devices" Course

 • Autoři: Šedivý, M., Havlan, M., Hudousek, O., Kosek, P., Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D., LL.M.,
 • Publikace: RTT 2003 - Proceedings. Bratislava: FEI, Slovak University of Technology, 2003. pp. 159-160. ISBN 80-227-1934-X.
 • Rok: 2003

Optické přepínání v sítích WAN (MAN)

Porézní křemík, jeho vlastnosti a aplikace

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk