Lidé

prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.

Aktuální PhD studenti

Bc. Petr Ryšavý, MSc.

Katedra počítačů

Efficient algorithms for learning from sequencing data

Ing. Matej Uhrín

Katedra počítačů

Strojové učení v hybridních doménách

Archiv PhD studentů

Ing. Gustav Šír, Ph.D.

Hluboké učení s reprezentacemi v relační logice

Ing. Ondřej Kuželka, Ph.D.

Rychlá konstrukce relačních rysů pro strojové učení

Disertační témata

Strojové učení v hybridních doménách

 • Program: Informatika – Katedra počítačů
 • Katedra: Katedra počítačů
  • Popis:
   Doktorand vymyslí metody schopné učit se z relačních dat obsahující diskrétní i spojité proměnné.

Strojové učení v hybridních doménách

 • Program: Informatika – Katedra počítačů
 • Katedra: Katedra počítačů
  • Popis:
   Doktorand vymyslí metody schopné učit se z relačních dat obsahující diskrétní i spojité proměnné.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk