Lidé

Mgr. Tomáš Sieger, Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Analýza a interpretace biomedicínských dat

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk