Lidé

Ing. Lukáš Neumann, Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Skupina vizuálního rozpoznávání

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk