Lidé

doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.

Všechny publikace

Induction motor optimised supply voltage and frequency control

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Ing. Pavel Mňuk, CSc.,
 • Publikace: 2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE). Košice: Technical University of Košice, 2019. p. 286-291. ISSN 1339-3944. ISBN 978-1-7281-0389-1.
 • Rok: 2019
 • DOI: 10.1109/EDPE.2019.8883910
 • Odkaz: https://doi.org/10.1109/EDPE.2019.8883910
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Optimal induction motor control with respect to produce the highest torque with the minimal current is described in this paper. The first theoretical part derives the rotor current frequency at which such aim is reached. The highest torque depends however naturally on machine parameters. Rotor resistance depends on the temperature and rotor inductivity on machine current. The second part describes the laboratory measurements that were performed to specify these influences on a real induction motor.

Optimální regulace napětí a kmitočtu asynchronního motoru napájeného z elektronického měniče

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  V příspěvku je řešen problém optimalizace řízení asynchronního motoru s ohledem na minimální odběr proudu potřebného pro vytvoření žádaného momentu. V první části příspěvku je teoreticky odvozena velikost optimálního kmitočtu rotorového proudu pro dosažení popsaného stavu. V další části jsou pak prezentovány experimentální výsledky dokazující dobrou shodu s teoretickými závěry.

PID regulace rekuperačního měniče superkapacitoru v hybridním pohonu

 • Autoři: Vacarda, M., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ELEKTRICKÝCH POHONECH. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2019. p. 1-138. ISBN 978-80-02-02860-4.
 • Rok: 2019
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Prezentovaný příspěvek se zabývá návrhem regulačního obvodu DC/DC měniče, typizací a parametrizací regulátoru a předkládá experimentální empirické výsledky stabilizace regulačního pochodu.

Automated Driving Cycle Simulation and Measurement System based on dSpace DS1103

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  This paper presents a system for automated driving cycle simulation and mea- surement for electric vehicles. The system is a part of a laboratory located in VTP Roztoky and is used for electric vehicle powertrain testing. The main part of the control system is dSpace DS1103.

HIL System for EV Drives Testing

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Testing of electric vehicle drives in real traffic conditions is relatively expensive and complicated task. Therefore new laboratory methods, enabling testing and special parameters of electric drives measurement “like in real traffic” are in the looking for. One of most effective methods is based on HIL (Hardware In the Loop) which represents combination of simulation methods and measurements on real drive in the laboratory conditions. For this purposes testing laboratory at Scientific Park VTP Roztoky has been adapted. Laboratory enables automated experiments, provided on the electric drives completed system.

Strategie využití superkapacitoru v hybridním pohonu

 • Autoři: Vacerda, M., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Čeřovský, Z.
 • Publikace: Sborník XXXV. celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: ČSVTS, 2017. p. 1-155. ISBN 978-80-02-02724-9.
 • Rok: 2017
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  U hybridních pohonů s elektrickým dělením výkonu je velice důležité řízení toku výkonu mezi jeho jednotlivými zdroji. V případě použití superkapacitoru jakožto zásobníku špičkového výkonu je klíčovým problémem řízení jeho nabíjení a vybíjení s ohledem na stav napětí ve stejnosměrném meziobvodu a aktuálních výko- nových potřebách celého pohonu. Prezentovaný příspěvek se zabývá návrhem řídicího algoritmu obousměrného DC/DC měniče, použitého pro nabíjení a vybíjení superkapacitoru, vyrovnávajícího výkonovénároky stejnosměrného meziobvodu hybridního pohonu.

Design of Control and Switching Frequency Optimization of DC/DC Power Converter for Super-capacitor

 • DOI: 10.7305/automatika.2016.07.637
 • Odkaz: https://doi.org/10.7305/automatika.2016.07.637
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  The article discusses design of mathematical model buck and boost converter and the analysis of the optimal frequency choice of the PWM signal for IGBT. The converter is dedicated for charging and discharging of hybrid car drive super-capacitor energy storage. The main role of the converter is to optimize energy content in super-capacitor storage used to acceleration and deceleration during driving period. Mathematical model of the system in MATLAB/Simulink and converter prototype with Freescale Digital Signal Processor 56F8257 were designed. Comparing of simulation results and results measured on the prototype are discussed on the end of the article.

Electric Vehicle Drive Control Based On GPS And GSM Path Parametres

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Minimizing of energy consumption is important task which is solved at all vehicles. In the case of electric vehicles (EV), energy stored on board in chemical accumulators must be used very effectively. For this purposes mathematical model of EV and real journey data used for energy consumption calculation must be used. On the basis of journey regime optimization lower energy consumption can be achieved. Optimal journey regime is calculated from the demanded travelling time by means of known road data, obtained by means of GPS and GSM navigation system with the aim to travel with minimum fuel consumption. From the road horizontal and vertical data basic route elements are calculated. Basic route elements are compared with needed torque, generated by driver’s pedal. All this information's are processed, optimized and needed mechanical torque is transmitted to the control unit of electric drive.

EV Drives Testing and Measurement System

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  System main application area of the system is in automotive techniques based on progressive electric (ED) and hybrid drive (HD) technology. Therefore one of the special laboratories is equipped for electric and hybrid-electric drives measurements. For this purposes laboratory is equipped by electric power supplies and by dynamometric testing bench, which enable complex electric drives parameters measurement. Main topic of this article is to inform about architecture of this laboratory.

MATHEMATIC MODEL OF ELECTRIC VEHICLE OPTIMIZED FOR USING IN DSPACE DS1103

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  This paper presents the using of dSpace DS1103 for the electric vehicle power consumption modeling. The dSpace platform is used as a simulator of electric vehicle in laboratory and it is used for HIL (Hardware In the Loop) tests. The DS1103 board is included in the AutoBox with Ethernet communication interface and Autoboot option is available using Compact Flash card. The complete mathematical model of electric vehicle is loaded in DS1103 board.

Testing bench for measurement of electric cars powertrains characteristics

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  In the year 2012 the new SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK in Roztoky town has been founded. The place is situated near Prague. Main field of research works is focused onto the automotive techniques based on classical internal combustion engines (ICE) and progressive electric (ED) and hybrid drive (HD) technology. One of the special laboratories is focused for electric and hybrid-electric drives measurement. For this purposes laboratory is equipped by needed electric power supplies and by dynamometric testing bench, which enable: Automated dynamometric measurement of electric machines torque characteristics up to 6000 rev./min. (direct coupling) and up to 12 000 rev./min.(coupling over reduction gearbox); Automated data logging and plotting; Testing of advanced electric energy storages for EV applications (chemical accumulators, super-capacitors of hydrogen fuel cell convertors); Energy recuperation to the power mains.

Modelling of Electric Vehicle Dynamics using dSpace DS1103

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  This article deals with a dynamic model of the electric vehicle. The model is created in the MATLAB/Simulink and respects electric drive efficiency, traction battery charging/discharging efficiency and limited battery capacity. The model is prepared for uploading into the dSpace DS1103 development hardware and it creates at the same time the real-time system for modelling the electric vehicle dynamics. This system will allow connection with the 80 kW dynamometer for the real energy flow in the electric vehicle. This system will be a part of a complex system for the electric vehicle optimal control.

Using of dSPACE DS1103 for Electric Vehicle Modeling

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  This paper presents the using of dSpace DS1103 for the electric vehicle power consumption modeling. The dSpace platform is used as a simulator of electric vehicle in laboratory and it is used for HIL (Hardware In the Loop) tests. The DS1103 board is included in the AutoBox with Ethernet communication interface and Autoboot option is available using Compact Flash card. The complete mathematical model of electric vehicle is loaded in DS1103 board.

Control Strategy of Energy Flow in Hybrid Propulsion System with Super-capacitor

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  The article discusses problem of energy flow in serial hybrid propulsion system with super-capacitor energy storage with respect to robust control and stabile behaviour of all the drive. The simulation model in MATLAB/Simulink of serial hybrid vehicle with super-capacitor is presented. Theoretical results are experimentally verified of physical model.

Optimization of DC/DC Power Converter for Super-capacitor Charging and Discharging

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  The article discusses design of mathematical model of the buck and boost converter from the point of optimal frequency of PWM signal for IGBT control. The converter is dedicated for charging and discharging of hybrid car drive super-capacitor energy storage. The main role of the converter is to optimize energy content in super-capacitor storage used for vehicle acceleration and deceleration. Mathematical model in MATLAB/Simulink has been designed and converter prototype built with Freescale Digital Signal Processor 56F8257. In the end of the article simulated and measured results on the convertor specimen are discussed.

Testing Bench for Measurement of Electric Cars Powertrains Characteristics

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Ing. Pavel Mňuk, CSc., Čeřovský, Z.
 • Publikace: XX. International Symposium on Electric Machinery In Prague. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2013. pp. 20-22. ISBN 978-80-01-05377-5.
 • Rok: 2013
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Main field of research works is focused onto the automotive technique based on classical internal combustion engines (ICE) and progressive electric (ED) and hybrid drive (HD) technology. One of the special laboratories is focused for electric and hybrid-electric drives measurement. This laboratory is quipped by needed electric power supplies and by the 85 kW dynamometric testing bench.

Using of dSpace DS1103 for Electric Vehicle Power Consumption Modeling

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  This paper presents the using of dSpace DS1103 for the electric vehicle power consumption modeling. The dSpace is a part of control system where the main controller is an embedded module G400-D from the GHI Electronics company. The G400-D module communicates with a GPS receiver used for the actual point on the known track showing.

Voltage Balance Circuit for Li-Ion Accumulator

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics. Dubrovnik: KoREMA, 2013. pp. 250-253. ISSN 1339-3944. ISBN 978-953-56937-8-9.
 • Rok: 2013
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Battery management system and single cell balance voltage at Li-Ion battery packs used for automotive electric drive systems is discussed and partially solved. Passive balance circuit is designed, built and experimentally verified. Measured characteristics of the three channel balancing circuit are presented.

DC/DC Power Converter for Super-capacitor supplied by Electric Power Splitter

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  The aim of the article is design of DC/DC converter and discussing a problematic of supply by electric power splitter (EPS). EPS with AC/DC converter is source for the DC/DC converter, which is dedicated for charging and discharging of hybrid car drive super-capacitor energy storage. EPS is synchronous machine with two rotating parts. First rotor contains permanent magnets and the second rotor contains three-phase windings. The amplitude and frequency of output voltage depends on difference between first and second rotor speed. EPS is a part of experimental stand of hybrid drive. This experimental stand simulates a real drive for hybrid electric vehicle (HEV) with super-capacitor for energy storage. The internal combustion engine (ICE) is the main and only power source of the vehicle that produces the mechanical power. The drive shaft of ICE is coupled to the first rotor of EPS. Produces mechanical power firm ICE by using EPS is divided into electrical and mechanical power. On the shaft of EPS second rotor is connected traction motor (TM). TM represents the main electrical propulsion to the vehicle.

Frequency Characteristics of LV Electric Apparatus From the Point of PLC

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Čeřovský, Z., Jukl, T. J.
 • Publikace: Transaction on Electrical Engineering. 2012, 1(3), 104-106. ISSN 1805-3386.
 • Rok: 2012
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Data transmittion via electric power network is a new trend at computer communication (PLC- Power Line Communication). Main advantage - very spread and realy existing potential transmitting network is rather complicated due to strong interferences and network highly variable impedance conditions. Therefore different low voltage nerwork configuratins and its frequenycy transmitting characterics are studied.

Snížení transientního jevu při přechodu asynchronního motoru napájeného z měniče kmitočtu na napájecí síť

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Příspěvek se zabývá proudovými a momentovými přechodnými ději při přepnutí asynchronního motoru napájeného z měniče kmitočtu na síť. Jsou prezentovány výsledky teoretické analýzy, počítačových simulací a experimentálního ověření proudových přechodných dějů za různých okrajových podmínek. V závěru jsou definovány optimální podmínky pro přepínání.

Application of SCADA system for hybrid-electric automotive drive performance analysis

 • Autoři: Čundev, D. Č., Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Proceedings of TO ZEV 2011. Torino: SAE Torino Group, 2011. pp. 1-6.
 • Rok: 2011
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper presents the operational characteristics of the Supervisory Control And Data Acquisition system (SCADA) for the hybrid-electric vehicle (HEV) working stand. Control system is essential part of the operational laboratory structure for physical testing the newly developed technological solution of the hybrid electric vehicle (HEV) driving systems

Electric, hybrid electric and combustion engine driven cars and thein impact on enviroment

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: EPE 2011 - The 14th European Conference on Power Electronics and Applications. Nottingham: University of Nottingham, 2011. p. P1-P5. ISBN 978-90-75815-15-3.
 • Rok: 2011
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  For vehicle comparison from point of view of green gas production it is necessary to add to the green gas production of the vehicle itself also the quantity that was necessary to produce the fuel for internal combustion engine ICE or the electric energy for electric vehicle. Paper reveals simulation results of CO2 emission produced by different types of car drives.

Energy saving and environment friendly technology of hybrid-electric vehicle with new power transmission and energy recuperation approach

 • Autoři: Čundev, D. Č., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Machines, Technologies, Materials International Virtual Journal. 2011, 5(7), 17-20. ISSN 1313-0226.
 • Rok: 2011
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Hybrid-electric vehicle (HEV) with power splitting is reaching of higher efficiency in energy transmission from internal combustion engine (ICE) to the traction wheels. Commercial hybrid car model uses the planetary gear and separate electrical generator for ICE power splitting. The new system of power splitting is performed entirely electrically by using a special type of synchronous generator with two rotating parts.

Frequency characteristics of LV electric apparatus from the point of PLC

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Čeřovský, Z., Jukl, T. J.
 • Publikace: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. pp. 79-83. ISBN 978-80-01-04890-0.
 • Rok: 2011
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Data transmittion via electric power network is the new trend at computer communication (PLC- Power Line Communication). Main advantage - wery spread and realy existing potential transmitting network is rather complicated due to strong interferences and network highly variable impedance conditions. Therefore different low voltage network configuratins and its frequenycy transmitting characterics are studied.

The Contribution of Power Electronics used in Hybrid Electric Vehicles to Energy Savings in Modern Society

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Čundev, D. Č.
 • Publikace: PIERS 2011 Suzhou Proceedings. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2011. pp. 1-9. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-18-9.
 • Rok: 2011
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper deals with environmental influence of vehicles with internal combustion engines. New electric and hybrid electric car technology is much friendlier to the nature. Power electronics, free of electromagnetic interference problems, contributes to modern trends in powertrain development of electric and hybrid electric cars. The electromagnetic converter regimes are difficult. Special attention is paid to electromagnetic conditions and electric power splitting in the vehicle powertrain in this paper. Special features of hybrid vehicle for natural Animal Park are described.

Vliv technologie výroby elektrické energie na hybridní a elektrické automobily

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Sborník z XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. pp. 16-21. ISBN 978-80-02-02308-1.
 • Rok: 2011
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Klasické automobily se spalovacími motory produkují skleníkové plyny speciálně kysličník uhličitý. Elektrické hybridní automobily zmenšují spotřeby paliva. Dosahují toho tím, že vytvářejí pro spalovací motor lepší pracovní podmínky a tím, že umožňují rekuperaci kinetické energie při brzdění. Tím také snižují produkci skleníkových plynů. Elektromobily jsou často nazývány "zelenými" automobily. Je to pravda na silnicích v místech, kudy se pohybují a ve městec. Je to jistě důležité pro životní prostředí v těchto místech. Potřebná energie pro trakci a nabíjení akumulátorů elektromobilů však musí být vyrobena v elektrárnách. Potřebná energie pro jízdu automobilů je na celém světě veliká. Proto je velmi důležité jakou technologií bude v budoucnosti tato energie v elektrárnách vyráběna.

Datové přenosy po sítích nízkého napětí

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Čeřovský, Z.
 • Publikace: Sborník konference ELEN 2010. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. ISBN 978-80-254-8089-2.
 • Rok: 2010
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Pro datové přenosy se používají speciální přenosové linky. Avšak elektrické rozvodné sítě jsou vybudovány a jejich využití jako přenosového média se zdá být velmi praktické. Pro vysokofrekvenční komunikaci po těchto sítích se používají nosné signály v kmitočtovém rozsahu 1,6 - 30 MHz. Obsah příspěvku je věnován experimentálnímu ověření vysokofrekvenčních přenosových charakteristik a jejich závislosti na konfiguraci ochranných přístrojů.

High Frequency Signals Transmitting Via Low voltage Installations

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Jukl, T., Čeřovský, Z.
 • Publikace: Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010. pp. 645-648. ISBN 978-80-214-4094-4.
 • Rok: 2010
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper deals with proprties LV installation properties from the point of view high frequency data signals transmitting. Investigated frequency range is from 100 kHz to 30 MHz. Investigation is focused on impedance characteristics of selected apparatus and cable line frequency transmitting characteristics.

Power Lines Basic Characteristics From The Point Of Data Transmittion

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Jukl, T., Čeřovský, Z.
 • Publikace: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. pp. 101-106. ISBN 978-80-01-04621-0.
 • Rok: 2010
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper deals with LV installation basic characteristics from the point of view high frequency data signals transmitting. Investigation is focused on impedance and frequency transmitting characteristics of selected apparatus and experimental cable line. Impedance characteristics of miniature circuit breaker, residual current circuit breaker and time relay in wide frequency range are presented. For automated measurement special stand has been developed.

Special Three-Phase Double-Winding Alternator For Diesel Electric Hybrid Drive Of Building Machines For Heavy Duty Conditions

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: SPEEDAM 2010. Napoli: University of Naples "Federico II", 2010. ISBN 978-1-4244-7919-1.
 • Rok: 2010
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  The article deals with electric drive of an underground special transporter. Attention is given to permanent magnet alternator. Double three phase winding was used to eliminate losses that originate from non-sinusoidal phase currents caused from the diode rectifier.

Trends in Hybrid Propulsion Concepts

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Čeřovský, Z.
 • Publikace: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. pp. T1-34-T1-38. ISBN 978-1-4244-7854-5.
 • Rok: 2010
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Nowadays many different types of hybrid propulsion systems exist. For independent traction, i.e. automotive drive systems especially, energy storage of driving medium is essential. The main task of hybrid propulsion is to diminish or totally eliminate green house gas (GHG) emissions. The other task is to substitute traditional fuel media like gasoline and other fossil fuels by alternative fuels with wide spread production possibility.

Control Strategy of hybrid drive for Motor-Car and Simulation of the Fuel efficiency

 • Autoři: Čundev, D., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 286-287. ISBN 978-80-01-04286-1.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper presents the results obtained by means of experimentally verified mathematical model of a hybrid electric car drive equipped with electric power splitter. This work is related to the experimental working bench for hybrid car drive research, developed at the Faculty of Electrical Engineering at CTU in Prague. This is part of an ongoing project to develop a hybrid electric drive in the Josef Bozek Research Center for Engine and Automotive Engineering (RCJB).

Control Unit for 3-phase Sequentional Switch

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Switching of 3-phase inductive load produced current transient phenomena which are dangerous from the point of view of circuit protection. Amplitude of current in each phase conductor depends on the switching moment and actual mains voltage value. Minimisation of load current surge is possible by means of phase sequentional switching.

Design And Development Of The Hybrid-electric Vehicle By Achieving The Best Operating Performance And Highest Efficiency

 • Autoři: Čundev, D., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Proceedings of Mako-Cigre 2009, 6th Conference. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2009. ISBN 978-608-4578-00-0.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  This paper presents the results of an analysis of the fuel efficiency of a hybrid electric car drive, with an electric power splitter based on a double rotor synchronous permanent magnet generator. The results have been obtained through a precisely determined mathematical model and by simulating the characteristics of all essential values for the entire drive. This work is related to the experimental working stand for electric and hybrid car drive research, which has been developed at the Faculty of Electrical Engineering (FEE) at Czech Technical University (CTU) in Prague.

Efficiency of the unconvential powertrain with electric power-splitter in electric hybrid cars.

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: CD International Advanced Mobility Forum 2009. Geneva: IAMF, 2009. pp. 1-7.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  The paper presents results of experimantal research of the unconvential powertrain with electric power-splitter in electric hybrid cars on physical model in lab.

High Frequency Characteristic Of Protecting LV Apparatus

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Jukl, T., Čeřovský, Z.
 • Publikace: XVIIIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: Brno University of Technology, 2009. pp. 260-263. ISBN 978-80-214-3793-7.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper deals with simulation and experimental verification impedance characteristics of LV protecting apparatus and selected loads in wide frequency range from 100 kHz to 30 MHz. This frequency band is very interesting for power lines communication. Impedance characteristics of selected apparatus like miniature circuit breaker, residual current circuit breaker, surge arrester and some types of load are measured and simulated

High Frequency Transmitting Characteristic Of Follow Voltage Installations

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Jukl, P., Čeřovský, Z.
 • Publikace: XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2009. pp. 217-221. ISBN 978-80-01-04417-9.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper deals with LV installation frequency transmitting characteristics in range from 100 kHz to 30 MHz from the point of power-line data transmitting. Impedance characteristics of selected apparatus like miniature circuit breaker, residual current circuit breaker and time relay are presented. Frequency transmitting characteristics of miniature circuit breaker, residual current circuit breaker, 10 meter power-line cable and time relay cascade arrangement are measured.

LV Installation Apparatus Impedance Characteristics in Wide Frequency Range

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Jukl, T., Čeřovský, Z.
 • Publikace: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 288-289. ISBN 978-80-01-04286-1.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  For high frequency power lines communication frequency carrier signal in range of 1,6 - 30 MHz is used. Therefore properties of power network cables and other installing and protecting apparatus must by study. Article presents high frequency impedance characteristics of basic LV protecting and controlling apparatus.

Modeling of the Hybrid Electric Drive with an Electric Power Splitter and Simulation of the Fuel Efficiency

 • Autoři: Čundev, D., Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Proceedings of the 13th European Conference on Power Electronics and Applications EPE 2009. Brussels: EPE Association, 2009. ISBN 978-1-4244-4432-8.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  The paper presents the results of the modeling of the HEV with an electric power splitter (EPS) and simulation of the fuel efficiency of this type of vehicle. The new innovative technological approach is presented by using the special type of synchronous machine that splits the mechanical power on two separate power transmission pats and therefore it is called electric power splitter.

Silent operating range of military electric hybrid vehicle using electric power splitter and different electric energy storage.

 • Autoři: Čundev, D., Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: CD EVS 24, Stavanger, Norway, Symposium Proceedings. Brussels: AVERE, 2009. ISSN 2032-6653.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper deals with operating range of hybrid car using electric power splitter and battery or super capacitor under special military condition. Special attention is paid to military vehicles having a duty to move in defined territory without using the combustion engine. Reason of this demand is to move without doing noise. It is reasonable to use under this condition only the electric drive and energy stored in the battery or super capacitor. The paper simulates in the given terrain and on basis of the given driving cycle that is velocity against time the ability of different storage systems to fulfil these demands.

Compensation Capacitor Temperature Monitoring

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04016-4.
 • Rok: 2008
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Capacitor temperature profile prediction is possible, but practically complicated due to unknown parameters of mathematical model. Therefore basic experiments focused on compensation capacitor bank temperature profile and power loses measurement has been built. For capacitor temperature profile experimental investigation a two special capacitors with temperature measurement probes were made. Each capacitor was equipped by two "K" thermocouple temperature micro-sensors type 5TC-TT-K-36-36 situated across aluminium and polyethylene foil roller and three PT 1000 micro-sensors situated on both sides of capacitor cover and in the middle of capacitor.

Control Unit for 3-phase Sequentional Switch

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Ing. Miroslav Lev, Čeřovský, Z.
 • Publikace: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. Brno: Brno University of Technology, 2008. pp. 405-408. ISBN 978-80-214-3650-3.
 • Rok: 2008
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Switching of 3-phase inductive load produced current transient phenomena which are dangerous from the point of view of circuit protection. The aim is to present mathematical and physical model of synchronized switch, which enables to minimize current non-symmetry and current surge during load making operation. Obtained results are used for semiconductor switch control unit design. Simulations and experimental results are presented.

Current Generator for Circuit Breaker Testing

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Current harmonic distortion is quite usual in industrial mains. Electromagnetic compatibility of circuit breakers must comply with these conditions. Current releases of circuit breakers were adjusted to sinusoidal current waveform in past. Modern circuit breakers have to disconnect current with high harmonic content and their current releases have to dispatch the releasing impulse with respect to the usual current distortion, too. Therefore the release testing procedure is performed with a test current waveform that is defined by standards. In the paper new current generator for testing of releases and circuit breaker for both low and very high current is described.

European Driving Schedule of Hybrid Electric Vehicle with Electric Power Splitter and Super-capacitor as Electric Storage Unit

 • Autoři: Čundev, D., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Proceedings of the 2008 International Conference on Electrical Machines. Piscataway: IEEE, 2008. ISBN 978-1-4244-1736-0.
 • Rok: 2008
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  This paper presents the hybrid electric vehicle and it's characteristics in standardized European driving schedule. The results are obtained through the mathematical model and simulation of the driving characteristics for hybrid electric drive which uses super-capacitor as energy storage unit. This work is part of the experimental working stand for electric and hybrid car drive research, which was developed in the research Centre Josef Bozek at the Czech Technical University in Prague.

High Frequency Propperties of Low Voltage Installation Apparatus

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Jukl, T.
 • Publikace: XVI. International Symposium On Electric Machinery In Prague. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2008. pp. 193-196. ISBN 978-80-01-04172-7.
 • Rok: 2008
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper deals with LV installation apparatus impedance characteristics measurement. Characteristics are measured in range from 100 kHz to 30 MHz and are very important in case, when power lines for high frequency data transmitting are used. Selected apparatus like miniature circuit breaker, residual current circuit breaker, surge arrester and some types of load are measured.

Hybrid Electric Cars, Combustion Engine driven cars and their Impact on Environment

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: 19th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. Napoli: University of Napoli, 2008. ISBN 978-1-4244-1663-9.
 • Rok: 2008
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper stresses the negative influence of cars on the environment. Hybrid cars technology can diminish the fuel consumption and green house gases production. Different types of electric hybrid powertrains are described Special attention is paid to electric power splitting. Comparison of fuel consumption and CO2 production of one hybrid car and one classic car on European driving cycle is published.

Impedance Characteristics of Low Voltage Apparatus in High Frequency Range

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Jukl, T.
 • Publikace: Sborník konference ELEN 2008. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. ISBN 978-80-254-2293-9.
 • Rok: 2008
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Data transmitting via power network is nowadays interesting problem. In these consequences LV installation apparatus impedance characteristics like miniature circuit breaker, residual current circuit breaker, surge arrester and some types of load in HF range from 100 kHz to 30 MHz are very interesting

Properties of Hybrid Electric Drive with Electric Power Splitter

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: The 11th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2008. pp. 2-A.2F._1-2-A.2F._6. ISBN 1-4244-1545-4.
 • Rok: 2008
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Bad influence of combustion engines on environment leads to new ideas how to eliminate or diminish the negative combustion engine deterioration of living conditions. Paper describes different concepts of hybrid vehicles and explains how they work. Special attention is paid to systems with power splitting in the powertrain of hybrid vehicles. Static characteristics of the drive with power splitting system using electric power splitter are published. Methods how to enlarge the revolution range of the power splitter are described.

Calculation and Simulation of Driving Characteristics for Hybrid Drive with Super-capacitor

 • Autoři: Čundev, D., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 428-429. ISBN 978-80-01-03667-9.
 • Rok: 2007
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  This paper deals with simulation of the driving maneuver of the vehicle with hybrid drive with defined driving conditions. Result of the simulation is the calculation of the demands of the driving system of the vehicle and the demands of the energetic capacity of the superkapacitor.

Compensation Capacitor Temperature Diagnostics

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Čeřovský, Z.
 • Publikace: XV. International Symposium on Electric Machinery in Prague. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2007, pp. 144-148. ISBN 978-80-01-03807-9.
 • Rok: 2007
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  To increase reliability of compensation capacitors banks, knowledge of capacitors internal temperature distribution is needed. Article deals with applicable measuring methods.

Driving Characteristics for Hybrid Electric Drive with Super-capacitor as Energy Storage Unit

 • Autoři: Čundev, D., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: PIERS 2007 Prague - Proceeding of Progress In Electromagnetics Research Symposium. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2007. pp. 248-251. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-02-8.
 • Rok: 2007
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  This paper deals with calculation of the driving characteristics of the hybrid electric drive which uses super-capacitor as energy storage unit. Results has been obtained thought simulation of the driving regime of the experimental working stand for electric and hybrid car drive research, which was developed in the research Centre Josef Bozek at the Technical University in Prague. Computer program and algorithm for simulation of the drive regime is explained. Results of the simulation define the driving characteristics of the entire working stand.

Electric Power Divider of Hybrid Car Propulsion System

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Proceedings of 12th European Conference on Power Electronics and Applications. Brussels: EPE Association, 2007. ISBN 978-90-75815-10-8.
 • Rok: 2007

Kyoto protocol, Electric and Hybrid Electric Vehicles and regenerative braking efficiency

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Electrical Drives and Power Electronics. Košice: Technical University of Košice, 2007. ISBN 978-80-8073-868-6.
 • Rok: 2007
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  The Kyoto Protocol is an agreement under which industrialized countries will reduce over the five year period 2008-2012 their collective emissions of greenhouse gases by 5.2% compared to the year 1990. In consequence of the Kyoto Protocol the European Commission puts out the pressure on European nations to fulfill this task. Hybrid electric vehicles combine electric and internal combustion engine drive and are one of promising solution.

Synchronized Switch Control Circuit

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Čeřovský, Z.
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 430-431. ISBN 978-80-01-03667-9.
 • Rok: 2007
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Making and breaking operation in alternating current electric circuit produced current transient phenomena. Current or voltage surges usually occur and influence negatively the switch itself, switched appliance and electric network. To minimize this influence is possible by means of precise sequentional switching of motor single windings.

Three-phase load switching by synchronized circuit breaker

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Čeřovský, Z., Ing. Miroslav Lev,
 • Publikace: Proceeding of the XVII Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: VUT v Brně, FEI, 2007. pp. 161-164. ISBN 978-80-214-3370-0.
 • Rok: 2007
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  The paper deals with the problem switching of induction three phase load by means of electronic switch with mains inrush current surge depresion.

Účinnost elektrického děliče výkonu pro hybridní pohon automobilu

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Příspěvek je věnován problematice návrhu a realizaci měřicího systému pro měření účinnosti elektrického děliče výkonu.

Diagnostic of Compensation Capacitor Temperature Profile

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 491-492. ISBN 80-01-03439-9.
 • Rok: 2006
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  To increase reliability of compensation capacitors banks, knowledge of capacitors internal temperature distribution is needed. Capacitor temperature profile prediction is possible, but practically complicated due to unknown parameters of mathematical model. Therefore basic experiments focused on temperature profile and power loses of compensation capacitor bank has been done.

Double Rotor Synchronous Generator used as Power Splitting Device in Hybrid Vehicles

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: FISITA 2006. Tokyo: Society of Automotive Engineers of Japan, 2006. pp. 38-48.
 • Rok: 2006
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Double Rotor Synchronous Generator with Permanent Magnet Excitation was used in the laboratory of JB Research Centre of Engine and Automotive Technology at the Czech Technical University in Prague as Power Splitting Device for the Powertrain of the experimental Electric Hybrid Vehicle Drive. The powertrain is in detail described. The function of the power splitting is explained. New method was developed how to measure the inductances in D-axis and Q-axis of the synchronous permanent magnet generator. Performed measurements on double rotor power splitter are discussed

Electric Power Divider in Hybrid Electric Vehicle Powertrain

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: 12th International Power Electronics and Motion Control Conference. Maribor: University of Maribor, 2006. pp. 701-715. ISBN 978-1-4244-0120-8.
 • Rok: 2006
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper deals with automotive hybrid and power splitting drives. The system used for laboratory experiments at Czech Technical University in the Josef Božek Research Center of Engine and Automotive Technology is described and its function explained. Special attention is paid to the electric power divider, which is a synchronous permanent magnet generator with separately rotating stator and rotor. The theory of the divider is derived. The knowledge of q-axis reactance and d-axis reactance is for load characteristics important. A new method how to measure the q-axis synchronous reactance of permanent magnet machines was developed. The method and results are in the paper described.

Temperature Distribution in PFC Capacitors

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Proceedings of the 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. pp. 403-406. ISBN 978-80-214-3180-5.
 • Rok: 2006
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Temperature conditions of power factor compensation capacitors are very important for stability of power electricity networks. Very important factor in this case is temperature distribution in each tubular capacitor, creating compensation battery. Theoretical analysis and experimental measurements on special testing compensation battery were realised and obtained results will be presented.

Three-phase Synchronized Switching of Inductive Load

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Čeřovský, Z., Ing. Miroslav Lev,
 • Publikace: XIV-th International Symposium on Electric Machinery in Prague. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2006. pp. 39-43. ISBN 80-01-03548-4.
 • Rok: 2006
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Each switching of 3-phase load with current transient phenomena is accompanied. Amplitude of current in each phase conductor related to switching moment and actual mains voltage value. Minimization of load current surge is possible by means of phase sequentional switching. The aim is to present mathematical and physical model of synchronized switch, which enable to minimize current non-symmetry and current surge during load making operation. Achieved results are presented.

Třífázový synchronizovaný bezkontaktní spínač

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Resler, J.
 • Publikace: ELEN 2006 (Elektroenergetika). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-239-7650-8.
 • Rok: 2006
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Spínání třífázových asynchronních motorů s kotvou nakrátko je spojeno s proudovým přechodným dějem. Přechodný proudový děj v jednotlivých fázových vodičích závisí na okamžiku připnutí zátěže k napájecí sítí. Minimalizace proudového nárazu během přechodného děje lze dosáhnout sekvenčním spínáním jednotlivých statorových vinutí asynchronního stroje. Předmětem příspěvku je matematické modelování přechodných dějů a experimentální ověření výsledků matematického modelování na polovodičovém spínači, umožňujícím sekvenční spínání zátěže.

Účinnost akumulace energie v superkapacitoru hybridního pohonu s elektrickým děličem výkonu

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Čeřovský, Z.
 • Publikace: XXI. Mezinárodní symposium učitelů elektrických pohonů SYMEP 2006. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. pp. 1-5. ISBN 80-7043-455-4.
 • Rok: 2006
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Příspěvek je věnován analýze pracovních stavů a měření účinnosti obvodu akumulace energie hybridního pohonu s elektrickým děličem výkonu a superkapacitorem. Jsou prezentovány výsledky měření energetické účinnosti superkapacitoru s přizpůsobovacím DC/DC měničem na části fyzikálním modelu hybridního pohonu

Braking Energy Recuperation Efficiency in Hybrid Electric Vehicle with Super-Capacitor Energy Storage at Different Regimes

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: 6th International All Electric Combat Vehicle Conference. Grayshott, Surey: The Defence Manufacturers Association, 2005.
 • Rok: 2005
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper deals with automotive hybrid power train with power splitting synchronous generator. Special attention is paid to recuperative efficiency. Electric drive using synchronous electric power-splitter and asynchronous traction motor is described

Efficiency of Hybrid Electric Vehicle Powertrain Components using Electric Power-Splitting Synchronous Generator with Permanent Magnets

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: EVS 21 Monaco World Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehikle Symposium. Monaco: World Electric Vehicle Association, 2005. pp. 515-519.
 • Rok: 2005
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper deals with automotive hybrid power train with power splitting synchronous generator. Special attention is paid to losses in the components used in the electric power-train. Well-tried DC power splitting drive is described. New idea to use similar drive using AC machinery and power electronic converters is studied in Research Centre of Internal Combustion Motors and Automobiles JB at the Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering.

Efficiency of Hybrid Electric Vehicle Powertrain Using Electric Power-Splitting Synchronous Generator with Permanent Magnets

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: The 2005 International Power Electronic Konference IPEC-Niigata 2005. Tokyo: Institute of Electrical Engineers of Japan, 2005. pp. 615-621. ISBN 4-88686-065-6.
 • Rok: 2005
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper deals with automotive hybrid and power splitting drive. Well-tried DC power splitting drive used on Express Czechoslovak Units is described. These units were in operation between 1936-1951 years. New idea to use a similar drive with AC machinery and power electronic converters is studied in Research Centre of Combustion Motors and Automobiles Josef Bozek. Mechanical characteristics and power flow in a physical model were calculated and efficiency were measured

Electrical Contacts Degradation Diagnostics

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: XVIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: Brno University of Technology, 2005. pp. 145-148. ISBN 80-214-2931-3.
 • Rok: 2005
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Electrical contacts erosion is very serious problem of electrical switching apparatus. Contacts erosion depends on energy, dissipated during electrical arc interval and mean power of electric arc. Some results of theoretical analysis and experimental measurements realised on low power and low voltage circuits contactors are presented.

Regenerative Braking by Electric Hybrid Vehicles Using Super Capacitor and Power Splitting Generator

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: EPE2005 DRESDEN 11th European Conference on Power Electronics and Applications. Brussels: EPE Association, 2005. ISBN 90-75815-08-5.
 • Rok: 2005
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Experimental electric hybrid car drive of the small power was implemented in the laboratory of Josef Božek Research Center of Engine and Automotive Technology at the Technical University in Prague. The output is 7.5 kW, 0 - 6000 min-1 . The super capacitor as a peak energy storage has 100F, 56V and 400 A. It is able to accept the kinetic energy during breaking the vehicle of the mass 1500kg from the velocity 60km/hour and regenerate it during next speeding up. The laboratory measurements during regeneration are published in the paper

Solid State Synchronized Switcher

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 656-657. ISBN 80-01-03201-9.
 • Rok: 2005
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Switching on and off in electric circuits is connected with transient phenomena. The paper deals with the problem what compromise in the switching of induction three phase machines by means of electronic switch would be simple and good one.

Temperature Profile of PFC Capacitors

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: XIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2005. pp. 146-150. ISBN 80-01-03328-7.
 • Rok: 2005
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper deals with theoretical analysis and experimental verification of capacitor roller temperature profile determination. Investigated problem is focused to increase reliability and logevity of power factor compensation (PFC) capacitors banks

Účinnost hybridního pohonu s elektrickým děličem výkonu

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: XXIX. celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2005. pp. 89-92. ISBN 80-02-01733-1.
 • Rok: 2005
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Hybridním pohon s elektrickým děličem výkonu, realizovaný dvourotorovým synchronním strojem s permanentními magnety. Nová verze hybridního pohonu s elektrickým děličem výkonu na principu synchronního elektrického stroje s permanentními magnety a asynchronním trakčním motorem je předmětem zkoumání Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka na ČVUT-FEL v Praze

Aktivní chlazení elektrických rozváděčů

Efficiency of Super-Capacitor Energy Storage

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: ISEM 2004. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2004. pp. 22-27. ISBN 80-01-03061-X.
 • Rok: 2004
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Presented paper deals with super-capacitor energy storage evaluation. The stored energy should cover the overtaking manoeuvre. The most important is the loss of energy during discharging the capacitor. Losses were verified on hybrid-drive experimental bench on a super-capacitorSiemans100F, 56V, 400A. Coefficients of efficiency for charging and discharging were measured.

Hybrid drive with super-capacitor energy storage

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: FISITA 2004 - World Automotive Congress. Barcelona: STA-Sociedad de Tecnicos de Automacion, 2004.
 • Rok: 2004
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Presented paper deals with super-capacitor energy storage evaluation. The stored energy should cover the overtaking manoeuvre. The car accelerates from v1 to v2 velocities and then decelerates back to v1. The most important is the loss of energy during discharging the capacitor. Losses were verified on hybrid-drive experimental bench on a super-capacitor Siemans100F, 56V, 400A. Coefficients of efficiency for charging and discharging were measured. They lie between 0.8-0.98 for the super-capacitor alone and 0.39-0.7 for the set of converter and super-capacitor together. Measured results organised in tables and graphs can be seen from the full paper for different charging and discharging conditions

Hybridní pohon se superkapacitorem

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Pavelka, V., Drešer, J., Novák, J.
 • Publikace: Sborník příspěvků z konference XVI. oborový den vědeckých a pedagogických pracovníků vysokých škol. Liberec: Technická univerzita, 2004. pp. 41-46. ISBN 80-7083-895-7.
 • Rok: 2004
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  V práci je analyzován význam ukládání rekuperované elektrické energie v superkapacitoru hybridních vozidel. Vysoká dynamika superkapacitoru se také příznivě projevuje ve chvílích, kdy spalovací motor nedisponuje okamžitým výkonem a kdy superkapacitor dynamicky tuto nedostatečnost spalovacího motoru překryje.

Mechanical characteristics of automotive hybrid drives using electric power splitting generator

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: The 4th International Power Electronics and Motion Control Conference. Xi'an: Xi'an University, 2004. pp. 615-619. ISBN 7-5605-1869-9.
 • Rok: 2004
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Paper deals with automotive hybrid and power splitting drive. Well-tried DC power splitting drive used on Express Czechoslovak Units is described. These units were in operation between 1936-1951 years. New idea to use a similar drive with AC machinery and power electronic converters is studied in Research Centre of Combustion Motors and Automobiles Josef Bozek. Mechanical characteristics and power flow in a physical model were calculated and efficiency were measured.

Měření na superkondenzátorech

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Pavelka, V.
 • Publikace: SYMEP 2004. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2004. pp. 21-29. ISBN 80-01-03018-0.
 • Rok: 2004
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  V energetické ekonomice hybridního automobilu hraje velkou roli účinnost média, ve kterém se dočasně ukládá elektrická energie. V publikované práci byly uveřejněny výsledky měření účinnosti superkapacitorů použitých pro tento účel.

Synchronized Switching of Three-phase Inductive Load

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Switching of induction three phase machine is connected with transient current peak. This peak depends a little on switching time. The transient current peak can be reduced by sequential terminals switching. The paper simulates transient current peaks using a mathematical model. In the experimental part of the paper the experiments are described and oscillograms are published.

Synchronizované spínání třífázové induktivní zátěže

 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Spínání třífázové induktivní zátěže je spojeno s proudovým přechodným dějem. Velikost přechodného děje závisí na okamžiku sepnutí zátěže ve vztahu k okamžitým hodnotám napětí v jednotlivých fázích napájecího napětí. Minimalizace proudového nárazu během přechodného děje lze dosáhnout sekvenčním spínáním jednotlivých svorek zátěže. Předmětem příspěvku je matematické modelování přechodných dějů a experimentální ověření výsledků matematického modelování na polovodičovém spínači, umožňujícím sekvenční spínání zátěže.

Diagnostic System for LV Contactors Testing

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: XVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: VUT v Brně, 2003. pp. 153-156. ISBN 80-214-2307-2.
 • Rok: 2003
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Trvanlivost a spolehlivost elektrických stykačů a způsoby jejich experimentálního ověřování jsou dány mezinárodně platnými normami. Pro elektrické stykače je to ČSN EN 60 947-4-1. Základní myšlenkou je monitorování stavu stykače během zkoušky smluvené pracovní výkonnosti a identifikovat případné poruchy ve stadiu jejich vzniku. Pro tento účel je použito systému monitorování stavu kontaktního můstku

Hybrid Drive Super-Capacitor Energy Storage Calculation

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: EDPE 2003. Košice: Technical University of Košice, 2003. pp. 177-180. ISBN 80-89061-46-X.
 • Rok: 2003
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Tématem příspěvku je výpočet množství využitelné energie, uložené v superkondenzátoru. Je sestaven matematický model pro výpočet potřebné kapacity superkondenzátoru pro případ akcelerace a decelerace vozidla

Load Regulation System for Micro Electric Energy Generators

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 774-775. ISBN 80-01-02708-2.
 • Rok: 2003
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Výzkum efektivity kvality spotřebovávané elektrické energie. Vývoj regulačního systému pro zatížení malých energetických zdrojů

Power Electronics in Automotive Hybrid Drives

 • Autoři: Čeřovský, Z., Halámka, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Pavelka, V.
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 788-789. ISBN 80-01-02708-2.
 • Rok: 2003

Problémy EMC v provozu elektrických zařízení a přístrojů nízkého napětí

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Systémy, podpůrné obvody a součástky pro mikrovlnnou techniku. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2003. pp. 31-34.
 • Rok: 2003

Seperkapacitory pro hybridní pohon vozidla

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: XXVIII. celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2003. pp. 137-142. ISBN 80-02-01563-0.
 • Rok: 2003
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Vyhodnocení uchovávání energie superkondenzátory. Určení kapacity seperkondenzátoru pomocí jednoduchého matematického modelu. Výsledky matematických výpočtů jsou ověřeny na experimentálním pracovišti hybridních pohonů.

Super-Capacitor in Hybrid Drive

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: XIth International Symposium on Electric Machinery in Prague. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2003. pp. 110-111. ISBN 80-01-02828-3.
 • Rok: 2003
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Tématem příspěvku je výpočet množství využitelné energie, uložené v superkondenzátoru. Je uveden jednoduchý matematický model pro výpočet potřebné kapacity superkondenzátoru. Výsledky výpočtů jsou ověřovány na experimentálním pracovišti

Analýza teplotních poměrů v rozvaděči nízkého napětí

Elektromagnetické interference v zařízeních NN

Experimentální pracoviště hybridního pohonu

 • Autoři: Čeřovský, Z., Hanuš, P., Halámka, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Pavelka, V.
 • Publikace: Elektroenergetika 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 191-194. ISBN 80-01-02614-0.
 • Rok: 2002

Fyzikální model hybridního pohonu

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: 14. oborový den vědeckých a pedagogických pracovníků VŠ. Praha: ČSVTS, 2002. pp. 5-8.
 • Rok: 2002

Power Electronics in Automotive Hybrid Drives

Power Electronics in Automotive Hybrid Drives

 • Autoři: Čeřovský, Z., Ing. Stanislav Flígl, Ph.D., Halámka, Z., Hanuš, P., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Pavelka, V.
 • Publikace: Proceedings 10th International Power Electronics and Motion Control Conference. Brussels: EPE Association, 2002. pp. 270. ISBN 953-184-046-6.
 • Rok: 2002
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Příspěvek se zabývá rozličnými druhy automobilových hybridních pohonů. Speciální pozornost je věnována elektrickému děliči výkonu.

Projekt a výstavba pracoviště hybridních pohonů automobilů

 • Autoři: Čeřovský, Z., Halámka, Z., Hanuš, P., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Pavelka, V.
 • Publikace: 19. Mezinárodní symposium učitelů elektrických pohonů SYMEP 2002. Liberec: Technická univerzita, 2002. pp. 10-15. ISBN 80-7083-612-1.
 • Rok: 2002
 • Pracoviště: Katedra elektrických pohonů a trakce
 • Anotace:
  Příspěvek popisuje jednotlivé druhy hybridních pohonů automobilů. Dále popisuje uspořádání zkušebního pracoviště.

Hybrid Drives and Energy Hybrid Transmission

 • Autoři: Čeřovský, Z., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Ing. Stanislav Flígl, Ph.D., Hanuš, P.
 • Publikace: Transcom 2001 - 4-th European Conference of Young and Science Workers in Transport and Telecomunications. Žilina: University of Žilina, 2001. pp. 21-24. ISBN 80-7100-851-6.
 • Rok: 2001

Hybridní pohony a hybridní přenosy energie

Hybridní pohony vozidel

LV Arc Erosion of AgNi Contacts

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Novotný, V.
 • Publikace: Proceedings of XIV Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: VUT v Brně, FEI, 2001. pp. 105-108. ISBN 80-214-1600-9.
 • Rok: 2001

Regulátory elektrické energie řady HJ

AgNi Contacts Durability Prediction

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Electrophysical and Thermophysical Processes in Low-Temperature Plasma. Brno: VUT v Brně, 2000. pp. 41-44. ISBN 80-214-1600-9.
 • Rok: 2000

Electrical Durability ZnO Surge Arresters

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Kmoch, P.
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 474. ISBN 80-01-02229-3.
 • Rok: 2000

Elektrická trvanlivost ZnO svodičů přepětí

Elektromagnetická slučitelnost přístrojů a zařízení nízkého napětí

Odhad elektrické trvanlivosti kontaktního systému na základě modifikované zkoušky SPV

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Elektroenergetika 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 29-32. ISBN 80-01-02238-2.
 • Rok: 2000

Prediction of Electric Contactors Durability

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: EPE-PEMC 2000. Košice: TU Košice, 2000. pp. 7-212-7-216. ISBN 80-88922-20-8.
 • Rok: 2000

Proudové chrániče a jištění sítí TN-C-S

Estimation of Contactors Electrical Durability Based on Conventional Operational Performance Test

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 295.
 • Rok: 1999

Spínací procesy v přístrojích malého a nízkého napětí

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Spínací procesy v přístrojích malého a nízkého napětí. Praha: Schrack, 1999. pp. 1-7.
 • Rok: 1999

Spínací procesy v přístrojích malého a nízkého napětí

Spínací procesy v přístrojích malého a nízkého napětí

Spínací procesy v přístrojích malého a nízkého napětí - II

Bezkontaktní spínání v sítích nízkého napětí

Bezkontaktní spínání v sítích nízkého napětí

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Informační dny firmy SCHRACK Energietechnik. Praha: Schrack, 1998. pp. 1-23.
 • Rok: 1998

Diagnostika stavu jisticích přístrojů v sítích nízkého napětí

Measuring System for Surge Arresters Characteristics

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 635-636.
 • Rok: 1998

Monitorovací a řídicí systémy rozváděčů

Microprocesorová ochrana synchronního stroje

 • Autoři: Pavelka, J., Novotný, V., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Pavelka, P., Bolek, F.
 • Publikace: ELOSYS. Bratislava: HMH, 1997. pp. 94-95.
 • Rok: 1997

Microprocesorová ochrana synchronního stroje

 • Autoři: Pavelka, J., Novotný, V., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Pavelka, P., Bolk, F.
 • Publikace: ELOSYS. Bratislava: HMH, 1997. pp. 94-95.
 • Rok: 1997

Nové trendy v konstrukci jisticích přístrojů pro sítě nízkého napětí

Tepelné ztráty rozváděčů

Transient Phenomena Testing System

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 851-852.
 • Rok: 1997

Electromagnetic Interferences in Low Voltage Apparatus

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Mařík, P., Novotný, V., Voženílek, P.
 • Publikace: XIIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: VUT v Brně, 1996, pp. 187-190.
 • Rok: 1996

EMI and Electrical Apparatuses

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,
 • Publikace: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996. pp. 659-660.
 • Rok: 1996

Frequency Properties of Power Transformers

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Mařík, P.
 • Publikace: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995. pp. 541-542.
 • Rok: 1995

Rozvaděče a elektromagnetická kompatibilita

Výkonové jističe nové generace

EMI Properties of Power Transformers

 • Autoři: doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Mařík, P.
 • Publikace: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994. pp. 143-144.
 • Rok: 1994

Mikropočítače při ochraně synchronních strojů

Zkratová odolnost rozvaděčů

Smart Protection Relay

 • Autoři: Pavelka, J., doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., Pavelka, P., Vodička, B., Novotný, V.
 • Publikace: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993. pp. 171-172.
 • Rok: 1993

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk