Lidé

doc. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D.

Aktuální PhD studenti

MgA. Vojtěch Radakulan

Katedra počítačové grafiky a interakce

Interaktinvní 3D počítačová grafika a její použití při simulacích reálných událostí

Ing. Uršula Žákovská

Katedra počítačové grafiky a interakce

VR interaction among multiple users sharing the same physical space and objects

Ing. Pavel Husa

Katedra počítačové grafiky a interakce

Moderace emocí pomocí hudby pro zkvalitnění interakce člověk počítač

Disertační témata

Navigace pro chodící osoby s postižením

 • Program: Informatika – Katedra počítačové grafiky a interakce
 • Katedra: Katedra počítačové grafiky a interakce
  • Popis:
   Disertace se bude zabývat návrhem komunikace mezi nevidomými uživateli používajících stejné trasy v exteriérech. Problematika bude pokrývat jednak komunikační protokol a jednak problematiku formálního popisu tras. Důležitou součástí řešení budou i otázky multimodální komunikace mezi uživateli. http://dcgi.felk.cvut.cz/people/xmikovec

Speciální uživatelská rozhraní

 • Program: Informatika – Katedra počítačové grafiky a interakce
 • Katedra: Katedra počítačové grafiky a interakce
  • Popis:
   Výzkum použití různých komunikačních kanálů (zrak, sluch, hmat, chuť, čich) při vývoji uživatelských rozhraní s ohledem na *specifické požadavky uživatelů (zejména zrakově a motoricky postižení lidé) *vlastnosti prostředí (dopravní prostředek, výrobní hala, atd.) *typ činnosti uživatele (práce v kanceláři, proces tvorby uměleckého díla, hudební performance, atd.) http://dcgi.felk.cvut.cz/people/xmikovec

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk