Lidé

Ing. Jiří Zemánek, Ph.D.

Školitel - Specialista

Ing. Martin Gurtner

Katedra řídicí techniky

Optimization-based Distributed Control and Estimation

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk