Lidé

doc. Dr. Ing. Jan Kyncl

Aktuální PhD studenti

Ing. Jan Rimbala

Katedra elektroenergetiky

Optimization of combined heat and power production

Školitel - Specialista

Ing. Jan Votava

Katedra elektroenergetiky

Inteligentní distribuční sítě

Archiv PhD studentů

Ing. Lavr Vetoshkin, Ph.D.

Katedra elektroenergetiky

Zlepšení stability elektrizační soustavy pomocí grid-forming řízení výkonové elektroniky

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk