Lidé

Ing. Michal Neoral

Pracoviště

  • Student Katedra kybernetiky
  • Zaměstnanec Skupina vizuálního rozpoznávání
  • Student Fakulta elektrotechnická

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk