Lidé

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

Garant a tutor programu Kybernetika a robotika - bakalářský
Tutor programu Kybernetika a robotika - magisterský

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk