Mapa místností

Kde najdete místnosti? Číslování místností jednoznačně určuje požadovanou místnost a obsahuje více údajů.

Označení budovy např. T2 - Technická 2
Označení bloku budovy např. A4 - (kde sídlí děkanát FEL)
např. D3 - (kde je občerstvení)
Označení místnosti např. 309 (první číslice znamená patro)
Číslo místnosti T2:D3-309

Označení některých objektů

JP:B3 Praha 6, Jugoslávských partyzánů 3
JP:B5 Praha 6, Jugoslávských partyzánů 3 - Technická menza
JU Praha 6, Pod Juliskou 4
KN Praha 2, Karlovo náměstí 13
T2 Praha 6, Technická 2

Dejvice

Karlovo náměstí

Za stránku zodpovídá: Bc. Michal Reiser