Ekonomické oddělení

Vedoucí: Ing. Lenka Mejzrová

Jméno a kontakty

Činnost

Ing. Mejzrová Lenka
E-mail: mejzrlen@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2070

vedoucí oddělení

správce položek rozpočtu fakulty
registr darovacích smluv
příjem a převody dotací
rozpočty projektů (nasazení a změny)
evidence příkazců operací a správců rozpočtu
zakládání zakázek (kromě grantů a DČ)
zakládání a rušení bankovních účtů
 

DiS. Cibulková Jana
E-mail: jana.cibulkova@fel.cvut.cz
Tel.: 224353918
hlavní účetní fakulty
kontace pokladna, sklady
vnitropodnikové doklady mezi ÚS
mzdy ve FIS
kontrola DPH
zástup vše
Hýsková Eva
E-mail: stejsev1@fel.cvut.cz
Tel.: 224352818
tuzemské cestovné
věcná likvidace záloh
kontace pohledávek a zahr.cest
saldo - kontrola, upomínky
zástup Aneta Kosíková
Kosíková Aneta
E-mail: kosikane@fel.cvut.cz
Tel.: 224352023
drobné vydání
kontace závazků
zástup Eva Hýsková
Krajícová Renata
E-mail: krajiren@fel.cvut.cz
Tel.: 224352023
vystavování pohledávek DČ (TA 830)
kontace pohledávek DČ
účtování režie a zisku doplňkové činnosti
kontrola neuhrazených pohledávek
zástup Ing. Hana Pospíšilíková
Musilová Helen
E-mail: musilhe1@fel.cvut.cz
Tel.: 224352022
evidence majetku
inventarizace majetku
kontace majetkových faktur

Němcová Ivana
E-mail: nemcoiva@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2394

zpracování přijatých i vydaných faktur a dalších daňových dokladů (13101, 13114, 13117, 13137, 13305-13802)
vystavování objednávek pro 13931, 13932, 13933
úhrada stipendií prostřednictvím TZS
platby virtuální kartou
platby tuzemské i zahraniční

Ing. Pospíšilíková Hana 
E-mail: pospiha3@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2010

registr darovacích smluv
zakládání zakázek DČ (TA 820, 840, 850, 860, 870) a darů
vystavování pohledávek DČ (TA 820, 840, 850, 860, 870) a darů

Pulkertová Dana
E-mail: pulkedan@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2008

pokladna - příjem a výplata hotovosti
(drobné vydání, zálohy na ZC, stipendia zahr. studentů,
výplaty zaměstnanců v hotovosti)
výběr hotovosti v bance a inkaso přijatých šeků

zpracování přijatých i vydaných faktur a dalších daňových dokladů (13911, 13921, 13922, 13923, 13931, 13932, 13934, 13373)
hlášení INTRASTAT, Výkaz o dovozu a vývozu služeb

Švejdová Jana
E-mail: svejdja9@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-5803

zpracování přijatých i vydaných faktur a dalších daňových dokladů (13133, 13135,13136, 13138, 13139)
platby tuzemské i zahraniční
zpracování faktur za pronájmy pro TPO

Tarantíková Vladislava
E-mail: taranvla@fel.cvut.cz
Tel.: 224352009
bankovní výpisy
identifikace plateb
účetní doklady
zástup J. Cibulková

Tkadlečková Irena
E-mail: tkadlire@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-3905

zpracování přijatých i vydaných faktur a dalších daňových dokladů (13102, 13104, 13113, 13115, 13116, 13131, 13132, 13134, 13393, 13394, 13395)
podklady pro celní řízení
platby virtuální kartou
platby tuzemské i zahraniční
zástup pokladna

Mgr. Vondráčková Dagmar
E-mail: vondrda5@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2011

příjem a převody dotací
rozpočty projektů (nasazení a změny)
 

Za stránku zodpovídá: Ing. Radka Šmajsová