Oddělení finanční účtárny

Vedoucí: Mgr. Bernard Irategeka

Jméno a kontakty Činnost
Milena Vyskočilová
E-mail: vyskocil@fel.cvut.cz
Tel.: 224353918
hlavní účetní fakulty
kontace pokladna, sklady
vnitropodnikové doklady mezi ÚS
mzdy ve FIS
kontrola DPH
zástup vše
Ing. Libuše Bungová
E-mail: bungova@fel.cvut.cz
Tel.: 224352023
drobné vydání
silniční daň
kontace závazků
zástup Eva Hýsková
Eva Hýsková
E-mail: stejsev1@fel.cvut.cz
Tel.: 224352818
tuzemské cestovné
věcná likvidace záloh
kontace pohledávek a zahr.cest
saldo - kontrola, upomínky
zástup ing. Bungová
Helena Musilová
E-mail: musilhe1@fel.cvut.cz
Tel.: 224352022
evidence majetku
inventarizace majetku
kontace majetkových faktur
Vladislava Tarantíková
E-mail: taranvla@fel.cvut.cz
Tel.: 224352009
bankovní výpisy
identifikace plateb
účetní doklady
zástup M. Vyskočilová

Za stránku zodpovídá: Ing. Radka Šmajsová