Smluvní partnerství v oblasti PR

ŠKODA AUTO

Generální partner projektu v oblasti rovných příležitostí

ŠKODA AUTO důsledně prosazuje spravedlivý a rovný přístup ke všem zaměstnancům a v problematice diverzity je velmi aktivní. Podpora diverzity je pro ni důležitým předpokladem k tomu, aby zůstala trvale úspěšná a získávala talentované lidi. V roce 2019 podepsala automobilka společně s dalšími předními českými podniky u příležitosti konference Diversity Day v Parlamentu České republiky Evropskou chartu diverzity. Tato iniciativa chce posunout uznání, ocenění a integraci diverzity do organizační struktury na novou úroveň a prohlubovat tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, etnický původ, sexuální orientaci či zdravotní stav pracovníků. Rovnost šancí a rovné zacházení má Společnost přímo zakotvené v Etickém kodexu. V roce 2020 se ŠKODA AUTO opět stala partnerem konference Diversity Day, která se v důsledku protiepidemických opatření uskutečnila online.

Continental Automotive

Partner projektu v oblasti rovných příležitostí

Continental znamená rovnost šancí všech zaměstnanců – bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, náboženské vyznání, barvu pleti nebo sexuální orientaci. Rozhodné je, co lidé umí a jaký mají potenciál. U Continentalu tak po celém světě spolupracují lidé s různými pohledy na věc a nacházejí kreativní řešení pro získávání nových trhů a zákazníků.

Smluvní partneři

Podrobné informace o významných partnerech a o spolupracujících institucích naleznete na stránkách našich kateder a výzkumných center.

Kontakty

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk