Výkonové systémy a elektroenergetika (EPE)

Garant specializace

doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.

Garant programu Electrical Engineering and Computer Science
Katedra elektroenergetiky

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk