Studijní plán

Elektrotechnika, energetika a management - Management energetiky a elektrotechniky

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk