Studijní plán

Softwarové inženýrství a technologie - před rozřazením do specializací

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk