Humorná matematika

Přednáší: doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D., katedra matematiky FEL

Vedle těchto sedmero pozastavení nad všedně-nevšedními problémy doc. Habala připravil i „Opakování matematiky k maturitě a přijímací zkoušce na VŠ“.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk