Zápis do studia

Zápis do bakalářského i magisterského studia proběhne ve stanovených termínech. Na studijní oddělení je nutné doručit včas příslušné doklady. Na výběr máte mezi osobním nebo online zápisem.

Zápis do bakalářského studia

Při zápisu do bakalářského studia si můžete vybrat termín i formu zápisu: buď online (bez osobní účasti) nebo za vaší osobní účasti v budově FEL (Technická 2, Praha 6). K oběma formám zápisu se musíte zaregistrovat v elektronické přihlášce.

Online zápis

Registrace k zápisu je umožněna pouze těm uchazečům a uchazečkám, jimž byla přijímací zkouška prominuta či v ní uspěli a současně před zvoleným termínem zápisu poštou/osobně (nikoli elektronicky) doručili na studijní oddělení FEL ověřenou kopii maturitního vysvědčení/nostrifikace, cizinci zároveň i potvrzení o zkoušce z češtiny vydané katedrou jazyků v daném roce.

Osobní účast

K zápisu se zaregistrovaní uchazeči dostaví v 9:00 hodin do příslušné posluchárny v budově FELu v konkrétní den, který si sami vyberou ve své elektronické přihlášce. Případné chybějící dokumenty můžete doručit ještě přímo v den zápisu (nikoli však později).

Pokud nestíháte červnový termín zápisu, máte možnost přihlásit se na náhradní termín v srpnu či září. Studenti zapsaní v červnu však mají větší výběr volitelných předmětů - jejich kapacita není neomezená. Dnem zápisu se stáváte studentem či studentkou a můžete začít čerpat veškeré studentské výhody.

Zápis do magisterského studia

Zápis do magisterského studia na FELu probíhá pouze online, tedy bez vaší osobní účasti. Pokud nestíháte červnový termín zápisu, máte možnost přihlásit se na náhradní termín v září. 

Studenti zapsaní v červnu však mají větší výběr volitelných předmětů - jejich kapacita není neomezená. Dnem zápisu se stanete studentem či studentkou a můžete začít čerpat veškeré studentské výhody.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk